หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

- ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 60 (Data Management Center:DMC)    คลิ๊ก...
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ ส่วนสูง สพป.สท.2    ลิ๊ก...
- ระบบ OBECMAIL สามารถเข้าใช้งานได้ปกติ (โรงเรียนที่จะส่งรายชื่อครูเพิ่มเติม ให้ใส่ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษมาด้วย เพื่อใช้ในการระบุชื่อe-mail)  ตรวจสอบรายชื่อOBECMAILวันที่ & เวลา

วิดีโอ YouTube


วิดีโออื่นๆ


Comments