IV etapas

Prisegtame priede rasite IV etapo scenarijų aprašymą. Apie tai, kaip šie scenarijai gali būti įgyvendinami mokykloje, bus paaškinta mokymų metu.
Ċ
Asta Buinevičiūtė,
2013-06-10 02:53