he thong dien xe tay ga

bang mau day 
yamaha

honda


suzukiCọc bình Ắc quy: Đỏ

Công tắc: Nâu

Mass: Đen

Signal Trái: Nâu Đậm ( chocolate)

Signal Phải : Lá Đậm

Chớp: Nâu sọc Trắng

Kèn: Hồng

Stop: Vàng (dây chuyển Xanh lá sọc vàng)

Relay Đề: Xanh Dương sọc Trắng

Báo Xăng: Lá cây ( lá cây sọcđen)

Đèn Pha: Vàng

Đèn Cốt: Lá cây

Đèn lái ( hay còn gọi đèn đồng Hồ): Xanh Dương

Nguồn đèn: Vàng sọc Đỏ

Sạc: Trắng

Lửa: Đen sọc Đỏ

Kích: Trắng sọc đỏ ( Trắng sọc Xanh lá )

Bobine sườn: Cam
HONDA:


XANH LÁ CÂY dây mát của cả hệ thống dây điện (các đời xe honda)

XANH DƯƠNG dây đèn pha chạy từ công tắc cốt pha ra bóng trước

XANH DƯƠNG SỌC TRẮNG - dây của đồng hồ báo xăng, chạy từ phao báo xăng lên thẳng đồng hồ

XANH ĐỌT CHUỐI - dây kèn, chạy từ nút kèn xuống thẳng kèn

XANH ĐỌT CHUỐI SỌC ĐỎ - dây báo đèn mo , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ

XANH DƯƠNG SỌC VÀNG - dây kích , chạy từ mâm lửa vào thẳng IC

XANH NHẠT - dây xi nhan phải, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bóng báo đồng hồ

HỒNG - dây báo đèn số 4 , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ

GẠCH (CAM) - dây xi nhan trái, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bóng báo đồng hồ

ĐỎ - dây lửa, chạy từ bình lên ổ khoá

ĐỎ DÂY LỚN - Chạy từ cọc dương (+) của ắc quy đến rơle đề

ĐỎ LỚN SỌC TRẮNG - Chạy từ rơle đề đến môtơ đề

VÀNG - dây đèn từ cuộn đèn lên công tắc + chạy vào cục xạc để ổn định đèn pha

VÀNG SỌC ĐỎ - dây diều khiển role đề, chạy từ nút đề xuống role đề

VÀNG SỌC TRẮNG - dây báo lên của đồng hồ báo xăng, chạy từ phao báo xăng lên thẳng đồng hồ

TRẮNG - dây xạc bình, chạy từ cuộn đèn vào cục xạc

ĐEN - dây lửa bình đã qua ổ khoá, chạy hết các bộ phận

ĐEN SỌC ĐỎ - dây mô bin lửa, chạy từ cuộn lửa vào thẳng IC

ĐEN SỌC TRẮNG - dây tắt máy, chạy từ ổ khoá xuống thẳng IC

ĐEN SỌC VÀNG - dây lửa từ IC chạy ra mobin sườn

NÂU - dây đèn sau ,chạy từ công tắc đèn xuống đèn sau + bóng táp lô đồng hồ

NÂU SỌC TRẮNG - dây đèn sương mù, chạy từ công tắc đèn ra bòng sương mù

XÁM - dây lửa nguồn của xi nhan, chạy từ cục nháy lên công tắc xi nhan
:SUZUKI

Mass : Bk/W (đen sọc trắng)

+ Accua : R (đỏ)

+ công tắc : O (cam)

Signal trái : Bk (đen)

Signal phải : Lg (xanh lá lợt)

Chớp : Lb (xanh biển lợt)

Kèn : G (xanh lá)

Stop :W/Bk (trắng sọc đen)

Relay đề : Y/G (vàng sọc xanh lá)

Báo xăng :Y/Bk (vàng sọc đen), Bk/W (đen sọc trắng)

Pha :Y (vàng)

Cos : W (trắng)

Đèn lái : Gr (xám)

kích : W,G/bu (trắngxanh lá sọc xanh biển lợt)

Bobine : Bk/Y (đen sọc vàng)

Comments