X-bar x-บาร์

นักวิจัยหลายคน คงอยากจะทราบว่า การพิมพ์ x-bar หรือ สัญลักษณ์ ค่าเฉลี่ยนั้น จะทำอย่างไร
ทดลองทำตามตัวอย่างข้างล่างนี้นะคะ เปิดในเว็บไซต์ภาษาไทยหลายเว็บ แต่ก็ทำไม่สำเร็จ แต่วิธีข้างนี้ทดลองแล้ว ทำได้ค่ะ

ขีดบนตัวอักษร เรียกว่า “Overscore” เริ่มต้นด้วยการวางเคอร์เซอร์ไว้ตรงตำแหน่งที่ต้องการแทรก ตัวแปร X-Bar จากนั้นกดปุ่ม Ctrl + F9 โปรแกรมเวิร์ดจะแสดง Field Code ว่างๆ (แถบไฮไลต์สีเทาพร้อมช่องว่าง 2 ตัวอักษร และเคอร์เซอร์กระพริบ) ให้คุณกดปุ่ม Delete ตามด้วย Backspace เพื่อลบช่องว่างที่ปรากฏอยู่ในฟิลด์ให้หมด ขั้นต่อมาให้ copy EQ \O(x,ˉ) ไปวางไว้ในเครื่องหมายปีกกา ตัว X ที่อยู่ในวงเล็บ หมายถึง ตัวอักษรที่คุณต้องการให้มีขีดปรากฎอยู่บนตัวอักษรนั้นๆ เปลี่ยนสีตัวอักษรคำสั่งเป็นสีดำด้วย แล้วไปสั่ง Print Preview หรือ ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ จะเห็น x-bar ปรากฎตามต้องการ เมื่อกลับมาทำงานในเอกสารอีกครั้ง จะเห็น x-bar ซึ่งคุณสามารถ Copy และ paste ไปใช้ได้ตลอดทั้งเอกสารแล้ว
Comments