Home

BUSINESS - STARTUP - INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER

Incubatorul Tehnologic și de Afaceri (ITA-UPIT) este o entitate a Institutului de Cercetare din cadrul Universității din Pitești. A fost înființat la data de 06.02.2013 în scopul realizării unui cadru adecvat, armonios și coerent de colaborare între centrele de cercetare și departamentele din cadrul universității și mediul economic. Prin acesta, se va putea asigura un management eficient al resurselor în vederea sprijinirii firmelor în creștere și a realizării transferului tehnologic în condiții optime. Incubatorul Tehnologic și de Afaceri (ITA-UPIT)  are ca scop promovarea colaborării științifice inter-disciplinară și asigurarea consilierii în afaceri, în folosul comunității academice și în mediul de afaceri.
Contextul în care funcționează Universitatea din Pitești și implicit și Incubatorul Tehnologic și de Afaceri este unul destul de dinamic și complex, caracterizat de criza economică, dar și de un climat de criză socială mondială.

Direcțiile strategice urmărite în cadrul ITA-UPIT sunt:
1. Activitatea de incubare- dezvoltare afaceri (start-up-uri) de către studenții și absolvenții Universității din Pitești;
2. Activitatea de transfer tehnologic – dezvoltarea unui sistem intern de relații prin care ITA-UPIT colaborează cu facultățile/departamente/centre de cercetare cu scopul identificării rezultatelor cercetării științifice cu potențial de piață; Dezvoltarea unui sistem extern de relații cu mediul de afaceri prin care să se disemineze rezultatele cercetării științifice;
3. Activitatea de consultanță – constituirea unui corp al experților consultanți și identificarea unor beneficiari din mediul de afaceri cu care Universitatea din Pitești poate încheia contracte de consultanță.

La data de 29.05.2014 a fost semnat acordul între Universitatea din Pitești și Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș care vizează următoarele direcții de colaborare:
1. Dezvoltarea, în parteneriat, a unui Centru de excelență în afaceri care să sprijine și să promoveze antreprenorialul în beneficiul studenților și absolvenților Universității din Pitești;
2. Dezvoltarea, în parteneriat, a Incubatorului Tehnologic și de Afaceri (ITA-UPIT) ca suport pentru inițierea și dezvoltarea de afaceri de către studenții și absolvenții Universității din Pitești;
3. Accesarea fondurilor europene și implementarea, în parteneriat, de proiecte finanțate din fonduri europene;
4. Promovarea și susținerea reciprocă în atingerea scopului și obiectivelor celor două părți.
Astfel, prin intermediul acestui protocol de colaborare se urmărește dezvoltarea, în parteneriat, a Incubatorul Tehnologic și de Afaceri (ITA-UPIT), subdiviziune organizatorică a Universității din Pitești, prin: amenajarea (zugrăvirea) spațiilor alocate pentru incubare - 6 (șase) săli în Centru de Calcul (1 cameră parter/5 camere et. II) -, implicarea în procesul de selecție al firmelor incubate, asigurarea serviciilor aferente incubării (consultanță și consiliere antreprenorială, mentorat antreprenorial, suport pentru identificare și atragere de clienți etc.);
Incubatorului i-au fost alocate spații în corpul C al Universității din Pitești.
Echipa de conducere a ITA-UPIT:
Director ITA-UPIT:                 ANGHEL Daniel-Constantin
Director de Marketing:                 DUȚU Amalia-Viorica
Director Tehnic și Relații Internaționale:     STEFANICA Valentina
Responsabil Financiar:                 DUMITRU Mihaela 
În ședința Senatului Universității din Pitești din date 25.07.2014, a fost aprobat noul regulament de funcționare al ITA-UPIT.