SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK - P1

 Način  ocenjivanja:

Predispitne obaveze 40%

1.     kolokvijum : 20% od ukupne ocene

2.     kolokvijum: 20% od ukupne ocene


Završni ispit - pismeni 60 %

Skala koja važi za ispite na sva četiri nivoa

Ocena

Značenje ocene

Broj poena

10

odličan – izuzetan

91-100

9

odličan

81-90

8

vrlo dobar

71-80

7

dobar

61-70

6

dovoljan

51-60

(5)

nije položio

do 50

VAŽNO:

Pohađanje nastave je obavezno. Student mora da ispuni predispitne obaveze kako bi stekao uslov za izlazak na završni ispit. Student je ostvario predispitne obaveze ukoliko je polagao kolokvijume i redovno prisustvovao nastavi. Na kolokvijumu je neophodno ostvariti poene. Ukoliko je broj poena na kolokvijumu nula (0), student nije ispunio predispitne obaveze i nema pravo polaganja završnog ispita. Kolokvijum se isključivo polaže na redovnom času, u unapred određenom terminu koji će profesor najaviti. Student je položio pismeni deo završnog ispita ukoliko je ostvario najmanje 51% od ukupnog broja poena na testu. Ukoliko konačna ocena nije pozitivna (odnosno, ukoliko student ostvari manje od 51% poena), u narednom ispitnom roku student ima pravo da polaže samo završni ispit, odnosno nema pravo popravnog kolokvijuma, a predispitne obaveze važe onoliko ispitnih rokova na koje student ima pravo polaganja istog predmeta.U slučaju da student nije polagao ili nije ostvario poene na predispitnim obavezama (kolokvijumu), nema pravo polaganja završnog ispita.


SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK - P2

Način  ocenjivanja:

Predispitne obaveze 40%

1.     kolokvijum : 20% od ukupne ocene

2.     kolokvijum: 20% od ukupne ocene


Završni ispit - pismeni 60 %

 VAŽNO:

Pohađanje nastave je obavezno. Student mora da ispuni predispitne obaveze kako bi stekao uslov za izlazak na završni ispit. Student je ostvario predispitne obaveze ukoliko je polagao kolokvijume i redovno prisustvovao nastavi. Na kolokvijumu je neophodno ostvariti poene. Ukoliko je broj poena na kolokvijumu nula (0), student nije ispunio predispitne obaveze i nema pravo polaganja završnog ispita. Kolokvijum se isključivo polaže na redovnom času, u unapred određenom terminu koji će profesor najaviti. Student je položio pismeni deo završnog ispita ukoliko je ostvario najmanje 51% od ukupnog broja poena na testu. Ukoliko konačna ocena nije pozitivna (odnosno, ukoliko student ostvari manje od 51% poena), u narednom ispitnom roku student ima pravo da polaže samo završni ispit, odnosno nema pravo popravnog kolokvijuma, a predispitne obaveze važe onoliko ispitnih rokova na koje student ima pravo polaganja istog predmeta.U slučaju da student nije polagao ili nije ostvario poene na predispitnim obavezama (kolokvijumu), nema pravo polaganja završnog ispita.


SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK - P3

Način  ocenjivanja:

Predispitne obaveze 40%

1.     kolokvijum : 20% od ukupne ocene

2.     kolokvijum: 20% od ukupne ocene


Završni ispit - pismeni 60 %

VAŽNO:

Pohađanje nastave je obavezno. Student mora da ispuni predispitne obaveze kako bi stekao uslov za izlazak na završni ispit. Student je ostvario predispitne obaveze ukoliko je polagao kolokvijume i redovno prisustvovao nastavi. Na kolokvijumu je neophodno ostvariti poene. Ukoliko je broj poena na kolokvijumu nula (0), student nije ispunio predispitne obaveze i nema pravo polaganja završnog ispita. Kolokvijum se isključivo polaže na redovnom času, u unapred određenom terminu koji će profesor najaviti. Student je položio pismeni deo završnog ispita ukoliko je ostvario najmanje 51% od ukupnog broja poena na testu. Ukoliko konačna ocena nije pozitivna (odnosno, ukoliko student ostvari manje od 51% poena), u narednom ispitnom roku student ima pravo da polaže samo završni ispit, odnosno nema pravo popravnog kolokvijuma, a predispitne obaveze važe onoliko ispitnih rokova na koje student ima pravo polaganja istog predmeta.U slučaju da student nije polagao ili nije ostvario poene na predispitnim obavezama (kolokvijumu), nema pravo polaganja završnog ispita.SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK - P4

Način  ocenjivanja:

Predispitne obaveze 40%

I kolokvijum : 20% od ukupne ocene 

II kolokvijum: 20% od ukupne ocene

Završni ispit - 60%

1.     pismeni ispit (30%)

2.     usmeni ispit  (30%)


VAŽNO:

Pohađanje nastave je obavezno. Student mora da ispuni predispitne obaveze kako bi stekao uslov za izlazak na završni ispit. Student je ostvario predispitne obaveze ukoliko je polagao kolokvijum i redovno prisustvovao nastavi. Na kolokvijumu je neophodno  ostvariti poene. Ukoliko je broj poena na kolokvijumu nula (0), student nije ispunio predispitne obaveze i nema pravo polaganja završnog ispita. Kolokvijum se isključivo polaže na redovnom času, u unapred određenom terminu koji će profesor najaviti. Student je položio pismeni deo završnog ispita ukoliko je ostvario najmanje 51% od ukupnog broja poena na testu. Ukoliko konačna ocena nije pozitivna (odnosno, ukoliko student ostvari manje od 51% poena), u narednom ispitnom roku student ima pravo da polaže samo završni ispit, odnosno nema pravo popravnog kolokvijuma. Ukoliko student ne položi usmeni deo ispita, pismeni deo (kao i predispitne obaveze, odnosno kolokvijum) važi onoliko ispitnih rokova na koje student ima pravo polaganja istog predmeta.U slučaju da student nije polagao ili nije ostvario poene na predispitnim obavezama (kolokvijumu), nema pravo polaganja završnog ispita. Usmeni deo ispita je, kao i pismeni, obavezan, sve i ukoliko student i bez njega ima dovoljan broj poena za prolaznu ocenu.Subpages (1): [Untitled]