Itä-Lapin vesistö- ja luontomatkailu


Itä-Lapin vesistömatkailun tuotteistus- ja markkinointihanke on koonnut tälle sivustolle tuottamaansa ja aiemmissa hankkeissa tuotettua materiaalia. Hankkeen rahoittajina ovat toimineet maaseuturahasto, kunnat ja alueen yritykset. Toiminta-alueena on ollut Itäisen Lapin kuuden kunnan muodostama alue.

Runsaiden vesistöjen Suomessa Itä-Lapin kuuden kunnan alueen vesiluonto näyttäytyy erityisen monimuotoisena. Posion runsaslukuisten järvien ja suuren Kemijärven muodostama järviluonto muuttuu pohjoisenpa jokien ja purojen tiheäksi verkostoksi. Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan vesistöt ovat suurelta osin virtavesiä. Sodankylän vesistöjä leimaavat sähkövoiman tuotantoon valjastettu Kitinen ja sen patoaltaat, joista suurimmat ovat Lokka ja Porttipahta. Matkaileville kalastajille, melojille ja veneilijöille on tarjolla monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Lintumatkailu tuo vesistöjä ympäröivä suoluonnon Itä-Lapin wildlife -matkailun osaksi.

Alueen tunturi- ja matkailukeskusten ohjelmapalvelut tarjoavat vesistöaktiviteetteihin liittyviä palveluita ympärivuotisesti. Opastettuja palveluita käyttämällä matkailija pääse nauttimaan virkistävästä vesiluonnosta ja kokemaan erilaisia seikkaluja helposti ja turvallisesti. Omatoimiselle kalastajalle ja vesiretkeilijälle löytyy runsaasti ilmaisia karttoja ja esitteitä, joita on koottu myös tälle sivustolle.
https://sites.google.com/site/italapinvesistoen/       https://sites.google.com/site/italapinvesistoru/       https://sites.google.com/site/italapinvesistode/