สัมภาษณ์นักกีฬา

 
 
 
 
นายปรีชา  ทองสุก (คิว)
นักกีฬา เซปักตะกร้อ
โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ที่อยู่ 10/7 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

ความรู้สึก  ดีใจมากครับที่ได้เป็นตัวแทนของของมหาวิทยาลัยมาแข่งกีฬา  และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามให้การตอนรับเป็นอย่างดีครับ บรรยกาศร่มลื่นน่าอยู่มากครับ

Comments