Παράδοση Ασκήσεων

Η παράδοση ασκήσεων γίνεται μέσα από την σελίδα.

Κάθε φορά ο διδάσκον σας, σας ενημερώνει για το πόσες ημέρες/ώρες έχετε περιθώριο για παράδοση της κάθε άσκησης (το σύστημα κλείνει την δυνατότητα παράδοσης όταν κλείσει το τελευταίο τμήμα).

Για να στείλετε μια άσκηση, θα πρέπει να κάνετε login στην παραπάνω σελίδα. To username είναι ίδιο με αυτό που έχετε στον aeto. Το password σας πρέπει να το λάβετε(λάβατε) με email. Εάν δεν λάβατε password, τότε μπορείτε να δηλώσετε (στην ίδια σελίδα) το email σας στο ΤΕΙ (πχ: asidirop@it.teithe.gr) και να λάβετε νέο password.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην σύνδεση, επικοινωνήστε με asidirop@it.teithe.gr.

Δοκιμάστε να κάνετε login στο σύστημα (άμεσα) και βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι τα σωστά (ιδιαίτερα το ΑΜ και το τμήμα σας). 
Οι φοιτητές με κατοχύρωση πρέπει να βλέπουν ότι είναι στο τμήμα Τ100.

Όσοι μετά την είσοδο σας στο σύστημα, βλέπετε λάθος στοιχεία, επικοινωνήστε με  asidirop@it.teithe.gr.