Protokoll

Se bifogade protokoll nedan. Publicering av protokoll började här under maj 2012.
Protokollen ligger i kronologisk ordning med senaste längst ner.
Ċ
Istorps pastorat,
1 dec. 2015 06:56
Ċ
Istorps pastorat,
15 feb. 2017 03:28
Ċ
Istorps pastorat,
6 mars 2017 23:21
Ċ
Istorps pastorat,
18 jan. 2018 05:21
Ċ
Istorps pastorat,
18 jan. 2018 05:27
Ċ
Istorps pastorat,
18 jan. 2018 05:21
Ċ
Istorps pastorat,
18 jan. 2018 05:22
Ċ
Istorps pastorat,
18 jan. 2018 05:22
Ċ
Istorps pastorat,
18 jan. 2018 05:27
Ċ
Istorps pastorat,
18 jan. 2018 05:26
Ċ
Istorps pastorat,
18 jan. 2018 05:20
Ċ
Istorps pastorat,
18 jan. 2018 05:26
Ċ
Istorps pastorat,
31 jan. 2018 03:59
Ċ
Istorps pastorat,
9 feb. 2018 03:19
Ċ
Istorps pastorat,
21 mars 2018 08:07
Ċ
Istorps pastorat,
6 mars 2018 04:21
Ċ
Istorps pastorat,
6 mars 2018 04:37
Ċ
Istorps pastorat,
21 mars 2018 08:07
Ċ
Istorps pastorat,
30 maj 2018 01:38
Ċ
Istorps pastorat,
30 maj 2018 01:36
Ċ
Istorps pastorat,
11 juni 2018 06:52
Ċ
Istorps pastorat,
12 juni 2018 02:27
Ċ
Istorps pastorat,
14 juni 2018 02:07
Ċ
Istorps pastorat,
17 sep. 2018 07:32
Ċ
Istorps pastorat,
22 okt. 2018 01:09
Ċ
Istorps pastorat,
14 nov. 2018 23:12
Ċ
Istorps pastorat,
19 nov. 2018 22:56
Ċ
Istorps pastorat,
2 jan. 2019 03:20
Ċ
Istorps pastorat,
11 dec. 2018 03:01
Ċ
Istorps pastorat,
12 dec. 2018 02:47
Ċ
Istorps pastorat,
1 feb. 2019 01:15
Ċ
Istorps pastorat,
19 feb. 2019 22:25
Ċ
Istorps pastorat,
27 feb. 2019 03:24
Ċ
Istorps pastorat,
5 mars 2019 22:11
Ċ
Istorps pastorat,
20 mars 2019 23:41
Ċ
Istorps pastorat,
18 mars 2019 05:03
Ċ
Istorps pastorat,
6 maj 2019 06:24
Ċ
Istorps pastorat,
21 maj 2019 09:23
Ċ
Istorps pastorat,
8 sep. 2019 22:20
Ċ
Istorps pastorat,
8 sep. 2019 22:19
Ċ
Istorps pastorat,
8 sep. 2019 22:20
Ċ
Istorps pastorat,
8 sep. 2019 22:20
Comments