Kontakt

Adress till församlingarna och till Istorps kyrkliga samfällighet:
Helsjövägen 19
519 31 Horred
                                               

Telefon till pastoratets expedition 0320-80126
Telefon till kyrkogårdsexpeditionen 0320-80261
Telefon till kyrkoherde 0320-80110, 072-218 09 82
Bankgiro 5714-9627  

e-post:
istorp.pastorat@svenskakyrkan.se

Swisch gåvor, betalning m m till verksamheten:
123 112 14 90
Kollekt Horreds kyrka: 123 526 57 64
Kollekt Istorps kyrka: 123 664 46 86
Kollekt Öxnevalla kyrka: 123 033 88 63

Horreds kyrka


Istorps kyrka


Öxnevalla kyrkaComments