Historia‎ > ‎Gamla protokoll‎ > ‎

Öxnevalla

I Öxnevalla var församlingen inte obenägen att anta den nya koralboken, men då den inte blivit antagen i de övriga församlingarna i pastoratet, ville de tills vidare dröja med att bestämma någon tid för dess antagande. Dock inköptes ett exemplar för kyrkans räkning.

Istorps sockenstämma 23/8 1831
Fortfarande förekom oskick av "en del oförståndiga ringare". Beslöts utfästa ett vite om 10 riksdaler "för var och en som antingen ringer omkring eller på annat vid klämtningar våldförer sig på Istorps kyrkas sköne och dyrbara Ringklockor".

Comments