Historia‎ > ‎Gamla protokoll‎ > ‎

Horred

Ur Horreds protokoll

I Horreds inventarielista från c:a 1650, senast 1653, finns ingen bibel förtecknad, endast psalmbok och handbok. Dessutom en ny messesärk samt en ny röd Messhake.


Horreds sockenstämma 4/5 1825
På Kyrkogården må Inga Bleken läggas, än mindre någon ting i Tornet eller Kyrkan upphängas. I synnerhet skall Kronan i kyrkan ej besväras med Hattars upphängande.


Horreds sockenstämma 18/9 1827
Beslut att lägga grund till en ny kyrka under hösten. Bräder och planker skulle beställas. Kyrkans fordringar skulle uppsägas till betalning.


Horreds sockenstämma 8/10 1827
Kyrkan skulle förlängas åt väster och skulle breddas åt norr så att man i söder kunde behålla den gamla grunden. Lyktan på tornet skulle göras sådan som i Berghem. Kyrkan skulle vara 40 alnar lång, 16 alnar bred. Arbetet skulle genast påbörjas med grävning till grunden och gamla tornets nedtagande.


Horreds sockenstämma 17/10 1827
Kyrkan skulle i stället bli 44 alnar lång invändigt.


Horreds sockenstämma 14/4 1828
Beslut ang. tegel och kalk. "Församlingen överenskom om att så länge kyrkoarbetet varar blir här hvarje måndag kl. 9 f.m. allmän sockenstämma utan vidare pålysning.
Då väderleken inte tillät gudstjänst under öppen himmel , allra helst som "närvarande sjuklighet med Halsflussar och Utslagsfebrar skulle göra sådant högst vådligt", hänvisades församlingens åboer "till Istorps och Öxnevalla kyrkor, där det alla söndagar hålles Rättan tids gudstjenst som börjar kl.10." Man fick bara ta med brännvin för eget behov, all försäljning av brännvin vid bygget förbjöds.


Horreds sockenstämma 5/5 1828
Beslöts att man skulle röja upp inom kyrkomurarna sä att gudstjänst kunde hållas där enligt den vanliga duplikationsordningen med sista gudstjänsten i Horred, som börjar mellan kl.12 och 1.


Horreds socknstämma 24/10 1828
Mycket diskussion om fördelningen av stolrum men till sist lyckades man i ändå fastställa en fördelning.


Horreds sockenstämma 2/7 1829
Stenmuren skulle omläggas och göras 3 alnar hög utvändigt.

Horreds sockenstämma 21/5 1830
Sockenmännen beslutade att gå i författning om anskaffande av en ny altartavla och predikstol, varom kyrkvärdarna skulle rådgöra med Johannes i Faggared och be om kostnadsförslag, Vid sockenstämman 14/6 konstaterades att ingen överenskommelse nåtts med denne.

Comments