Hantering av personuppgifter

GDPR Dataskyddsförordningen

I vårt pastorats arbete vill vi visa respekt för varje människas integritet. Vi vill vårda det förtroende du som medlem eller anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare visar oss genom att hantera dina personuppgifter på ett diskret, tryggt och säkert sätt. Dop, konfirmation, vigsel och dödsfall publiceras i församlingsblad. Konfirma­tion publiceras i församlingsblad.
Vårt Dataskyddsombud är Björn Fyrlund, tel 0301-443 75.
ĉ
Istorps pastorat,
17 sep. 2018 00:36
Comments