Grupper

Gemenskapsgrupper finns i pastoratet och de ser lite olika ut beroende på vilket syfte de har och vilka som är deltagande.

Foto: Gunilla Bergström
Underordnade sidor (2): Böne- / Hemgrupp Gemenskapsgrupp
Comments