Frölichska fonden

Frölichska fonden förvaltas av Istorps kyrkoråd.
Avkastningen skall användas till förmån för ungdomar i Istorps pastorat, som går i grundskolan eller gymnasiet till ”belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat sig åt musik eller annan kulturell verksamhet eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål”.

20120111 beslöt Istorps kyrkoråd att tillämpa följande kriterier vid ansökan:
- prioritera ansökningar från grupp framför ansökan från enskild individ
- prioritera ansökningar från ungdomar från Istorps pastorat 
- prioritera ansökningar som ger kunskap om och erfarenhet av kristen tro bland dagens barn och ungdom
- ha som målsättning att dela ut 10 000 kronor / år så länge fonden räcker 

Fonden utdelar ur avkastningen i regel en gång/år.

Ansökan om stipendium kan sändas till:
Istorps kyrkoråd,
Helsjövägen 19, 519 31 Horred.

Comments