Församlingshemmen

Våra församlingshem är till för församlingarnas medlemmar.
Hyra av lokaler tas ut för aktiviteter som inte är församlingsverksamhet. Om man inte är så många (högst ca 30 personer) kan man också använda Klockaregården i Horred.

Dopklänning, brudkrona och bårtäcke finns för utlåning
Dopklänning finns att låna i pastoratet. Finns intresse av detta så säg till när dop bokas.
Brudkrona finns att låna vid vigsel. Finns intresse av detta så säg till när vigsel bokas

Bårtäcke som skänkts till pastoratet av PRO finns att låna vid begravningsgudstjänst. Bårtäcke kan användas när det är aktuellt med kremation men inte vid jordbegravning.

Bokning av samtliga lokaler och ovan nämnda ting sker på expeditionen i Horreds församlingshem, Carina Eriksson, tel 0320-80126

Comments