Diakoni & Själavård

Diakoni
Diakoniexpeditionen (Elisabet Persson) i Klockaregården intill Horreds kyrka. För hembesök kontakta Elisabet Persson på tel. 0320-80794, 072-210 50 82

Samtal och bikt
Präst ställer gärna upp för enskilda samtal samt bikt (att i förtroende och enskildhet inför Gud få bekänna sina synder och ta emot förlåtelse) med tystnadsplikt. Detta gäller även sjukkommunion (= nattvard i hemmet), medverkan vid gudstjänst mm.
kh Hasse Andersson, tel 0320-80110,
072-218 09 82, hasse.istorp@telia.com
komminister Daniel Wihlborg 072-218 09 83, daniel.istorp@telia.com

Sockenbud
Den som inte kan komma till kyrkan har också möjlighet att få nattvarden i hemmet (sockenbud).
Tala med prästen som också reser på sjukbud till lasaretten.Foto: Ann Hermansson

Comments