HemISTORPS PASTORAT
ISTORP - HORRED - ÖXNEVALLA
(Svenska kyrkan)
(Läser du i telefonen? Vissa telefoner behöver scrolla nedåt och förbi ett längre tomrum för att kunna läsa "Aktuellt")

Tjänster att söka:
- Säsongsanställd vaktmästare 100% 2/5-31/8.
Arbete ute och inne, måndag - fredag.
- Pedagog eller motsvarande (75% tjänst) för arbete
inom vårt barn- och familjearbete.
Tillträde i augusti eller efter överenskommelse.
Mer information finns att läsa här.
Info om båda tjänsterna: Kh Hasse Andersson 072-218 09 82
Ansökan ska ha inkommit senast 12/3 till
eller Istorps pastorat, Helsjövägen 19, 519 31 Horred 


Studiekväll i Klockaregården
Onsdagen den 14/3 kl 19 fortsätter vi våra
studiekvällar i Klockaregården i Horred.
Denna kväll leds av prästen Hasse Andersson
och har temat "Kristen tro gör skillnad".

"Kristen i (s)vår tid" 18/3 kl 10
Föredrag i samband med familjegudstjänst och kyrkkaffe i Horred söndagen den 18/3 av Erik J Andersson (ELM)
över ämnet "Kristen i (s)vår tid = svår tid / vår tid / vårtid.

Lovgemenskap och påsklovsskoj
för hela familjen och alla åldrar
i Horreds församlingshem
onsdag 4 april kl 14-16
Det blir "naturrutan", fika, pyssel
och en sångstund om
påskens budskap!
Välkommen hela familjen
och alla andra...

Brödmarknad
i Öxnevalla församlingshem
lördag 24/3 kl 14
Kaffe och våfflor
Inlämning av hembakat kl 12-13

AKTUELLT:
Onsdag 14/3
11 Gudstjänst på Ekås, Daniel Wihlborg
16 Konfirmander i Horreds församlingshem
19 Studiekväll i Klockare-gården Horred, Hasse Andersson
19 Öxnevallakören övar i Öxnevalla församlings-hem

Torsdag 15/3
16 KUB (10-12 år) i Horreds församlingshem

Fredag 16/3
19 Lovsångsgudstjänst i Horreds kyrka, därefter ungdomskväll i för-samlingshemmet

Söndag 18/3,
Jungfru Marie Bebådelsedag
10 Familjegudstjänst i Horreds kyrka, Hasse Andersson. Därefter kyrkkaffe med föredrag av Erik J Andersson: "Kristen i (s)vår tid"
10 Högmässa i Öxnevalla kyrka, Ingemar Svenungsson

Måndag 19/3
14-15 Måndagskyrkan 3-5 år i Horreds församlingshem
15.30-17 Måndags-kyrkan 6-9 år i Horreds församlingshem
18 Samtal om tro och liv i Horreds bibliotek, Hasse Andersson
19 Projektkören inför Påsk övar i Horreds församlingshem
19 Istorpskören övar i Istorps församlingshem

Tisdag 20/3
9-11.30 "Kyrkis" för små barn och vuxna i Horreds församlingshem
16 Tisdagskören 6-12 år övar i Horreds för-samlingshem

Onsdag 21/3
Påskvandring för Sjöby- och Leteboskolan
11 Gudstjänst på Ekås, Carl Magnus Adrian
19 Öxnevallakören övar i Öxnevalla församlings-hem

Torsdag 22/3
Påskvandring för Sjöby- och Leteboskolan
16 Konfirmander i Horreds församlingshem
18.30 Batach (ungdomar + 13) träffas i Horreds församlingshem

Fredag 23/3
10 Gemenskapsgrupp i Istorps församlingshem

Lördag 24/3
9 Bokcirkel i Istorps församlingshem
14 Brödmarknad i Öxnevalla församlings-hem (inlämning av hembakat kl 12-13)

Söndag 25/3, Palmsöndagen
10 Högmässa i Horreds kyrka, söndagsfrö, kyrkkaffe. Owe Johansson
10 Gudstjänst i Öxne-valla kyrka, Daniel Wihlborg
18 Gudstjänst i Istorps kyrka, Daniel Wíhlborg


Söndagsfrö = söndagsskola
Övriga gudstjänster och samlingar: Se fliken "gudstjänster" i vänstermarginalenUnderordnade sidor (1): Pedagog eller motsvarande