HemISTORPS PASTORAT
ISTORP - HORRED - ÖXNEVALLA
(Svenska kyrkan)
(Läser du i telefonen? Vissa telefoner behöver scrolla nedåt och förbi ett längre tomrum för att kunna läsa "Aktuellt")


Barn- och ungdomsverksamhet

0 - 9 år: Kontakta pedagog Elisabet Persson, tel 072-210 50 82

10 - ungdom: Kontakta ungdomsledare Emma Ekengren, tel 070-271 58 63  

Barn- och vuxenkörer

Kontakta kantor Gunilla Sohlberg, tel 072-218 09 86

Bokcirkel

i Istorps församlingshem tre lördagar under hösten; 22/9, 20/10 och 17/11 kl 9-11. Vi ”smakar” på söndagens texter och delar med oss av böcker vi läst med Marie Elvertsson och Lena Ståhl.         Info: Lena Ståhl 0320-20 58 30 (dagtid)

Studiekvällar i Klockaregården i Horred

Under ett antal torsdagar kl 19 - max 20.30 studerar vi en bibeltext eller ett tema i Klockaregården i Horred.

27/9 Malaki bok, Daniel Wihlborg

11/10 Hosea bok, Anna-Sophia Bonde

25/10 Judas brev, Daniel Wihlborg

 8/11 Tema ej bestämt ännu, Carl Magnus Adrian

22/11 Tema ej bestämt ännu, Hasse Andersson

 6/12 Tema ej bestämt ännu, Hasse Andersson

Församlingskväll i Istorp 28/10 kl 17

Vår diakon(nissa) från 70-talet Eva Ivarsson tar med sig kaffekoppar och talar om  ”Kaffekoppar som berättar om livet” i Istorps församlingshem söndagen den 28/10 kl 17

Lovgemenskap för alla åldrar 31/10 kl 14-16

Onsdag 31/10 kl 14-16 är det "Lovgemenskap för alla åldrar" i och runt Horreds församlingshem med upplevelsevandring, utställning, fika och sångstund. 

Församlingskväll i Öxnevalla 19/11 kl 19

Elisabet Hellgren från Horred berättar om sitt volontärarbete på sjukvårdsskeppet ”Mercy Ships” utanför Afrikas västkust måndagen den 19/11 kl 19 i Öxnevalla församlingshem

Bibeldag i Horred 25/11 kl 10

Boka redan nu söndagen den 25/11 för en gudstjänst med bibelundervisning om Johannesevangeliet med EFS tidigare mis-sionsföreståndare Anders Sjöberg

 Hemgrupper

Vill du vara med i en mindre grupp som träffas för bön, samtal och fika? Info: Daniel Wihlborg, 072-218 09 83

Gemenskapsgrupp fredagar jämna veckor

Vi träffas till kaffe, gemenskap och middag i Istorps församlingshem varannan fredag kl 10-14. Middagen kostar 40 kronor. Vid behov av skjuts: Ring ”Bilisten” 0320-800 20 eller 801 36. Kostnad 80:-. Start 24/8. Info: Daniel Wihlborg 072-218 09 83

”Omvänt husförhör”

Någon av våra präster Daniel eller Hasse kommer gärna hem till dig på besök för fika och samtal om livsfrågor tillsammans med dig och dina vänner. Ring för att boka: Hasse 072-218 09 82, Daniel 072-218 09 83

Våra körer

Istorpskören (Kerstin Magnusson 0320-603 70) övar i Istorps församlingshem måndagar kl 19 och Öxnevallakören (Gunilla Sohlberg 072-218 09 86) i Öxnevalla församlingshem onsdagar kl 19. I Horred är det ev kör i Advents- och Julgudstjänster (kontakta Gunilla Sohlberg)

 

AKTUELLT
(Söndagsfrö = söndagsskola)

Måndag 8/10
14-15 Måndagskyrkan 3-5 år i Horreds församlingshem
15.30-17 Måndagskyrkan 6-9 år i Horreds församlingshem
19 Istorpskören övar i Istorps församlingshem
Tisdag 9/10
9-11.30 "Kyrkis" (vuxen-barngrupp) i Horreds församlingshem
Onsdag 10/10
11 Nattvardsgudstjänst på Ekås, Hasse Andersson
16 Konfirmandträff i Horreds församlingshem
19 Öxnevallakören övar i Öxnevalla församlingshem
Torsdag 11/10
16 KUB (10-12 år) i Horreds församlingshem
18 Bön i Horreds kyrkas sakristia
18.30 Ungdomsgruppen Batach träffs i Horreds församlingshem
19 Studiekväll i Klockaregården: "Hosea bok", Anna Sophia Bonde
Söndag 14/10
10 Gudstjänst i Horreds kyrka, söndagasfrö, kyrkkaffe. Daniel Wihlborg
10 Högmässa i Istorps kyrka, kör. Hasse Andersson
12 Gudstjänst i Öxnevalla kyrka, kör. Hasse Andersson
Måndag 15/10
14-15 Måndagskyrkan 3-5 år i Horreds församlingshem
15.30-17 Måndagskyrkan 6-9 år i Horreds församlingshem
19 Istorpskören övar i Istorps församlingshem
Tisdag 16/10
9-11.30 "Kyrkis" (vuxen-barngrupp) i Horreds församlingshem
Onsdag 17/10
11 Gudstjänst på Ekås, Daniel Wihlborg
16 Konfirmandträff i Horreds församlingshem
19 Öxnevallakören övar i Öxnevalla församlingshem
Torsdag 18/10
16 KUB (10-12 år) i Horreds församlingshem
18 Bön i Horreds kyrkas sakristia
18.30 Ungdomsgruppen Batach träffs i Horreds församlingshem
Fredag 19/10
10 Gemenskapsgruppen träffas i Istorps församlingshem
Lördag 20/10
9 Bokcirkel i Istorps församlingshem, Lena Ståhl och Marie Elvertsson
Söndag 21/10
10 Familjegudstjänst i Istorps kyrka, kyrkkaffe. Hasse Andersson
12 Högmässa i Horreds kyrka, Hasse Andersson
Måndag 22/10
14-15 Måndagskyrkan 3-5 år i Horreds församlingshem
15.30-17 Måndagskyrkan 6-9 år i Horreds församlingshem
19 Istorpskören övar i Istorps församlingshem
Tisdag 23/10
9-11.30 "Kyrkis" (vuxen-barngrupp) i Horreds församlingshem
Onsdag 24/10
11 Gudstjänst på Ekås, Daniel Wihlborg
16 Konfirmandträff i Horreds församlingshem
19 Öxnevallakören övar i Öxnevalla församlingshem
Torsdag 25/10
16 KUB (10-12 år) i Horreds församlingshem
18 Bön i Horreds kyrkas sakristia
18.30 Ungdomsgruppen Batach träffs i Horreds församlingshem
19 Studiekväll i Klockaregården: "Judas brev", Daniel Wihlborg
Söndag 28/10
10 Gudstjänst i Horreds kyrka, söndagsfrö, kyrkkaffe. Daniel Wihlborg
12 Högmässa i Öxnevalla kyrka, Daniel Wihlborg
17 Församlingskväll i Istorps församlingshem: "Kaffekoppar som berättar om livet", diakon Eva Ivarsson