HemISTORPS PASTORAT
ISTORP - HORRED - ÖXNEVALLA
(Svenska kyrkan)

Nu även på facebook: Istorps pastorat
(Läser du i telefonen? Scrolla nedåt för "Aktuellt")

"Hemgrupper"
Vi fikar, läser bibeln, samtalar och ber.
Vill du vara med?
Ring Daniel Wihlborg, tel 072-218 09 83

"Den heliga Birgitta -
en kvinna som lyckades med det omöjliga"
Istorps församlingshem söndagen den 1/10 kl 17
Föredrag av prästen Luca Cesarini.
Kaffe efter föredraget

"Vägen till tro på Jesu tid och idag"
Öxnevalla församlingshem tisdag 3/10 kl 19
Cecilia Linjer från Varberg visar en dramatisering från den
TV-sända gudstjänsten i Apelvikshöjds kyrka
och berättar personligt om sin väg till tro på Jesus.
Kaffe efter föredraget

"Mosevandring"
Tisdag 24/10 kl 16 - c:a 18.30
i och utanför Horreds församlingshem och kyrka
Välkommen att uppleva något av "Befrielsen från Egypten"
tillsammans med barngrupperna och deras familjer.

"Prata med prästen"
Samtal om tro och liv i Horreds Bibliotek
Måndag 11/9 kl 18-19
Måndag 9/10 kl 18-19
Måndag 13/11 kl 18-19

Bokcirkel i Istorps församlingshem
Vi läser söndagens texter och samtalar om böcker vi läst.
Ledare Lena Ståhl och Marie Elvertsson
Lördag 16/9 kl 9-11
Lördag 21/10 kl 9-11
Lördag 18/11 kl 9-11

Bibelstudium

Tisdag 19/9 kl 19 i Klockaregården, Horred
Tisdag 17/10 kl 19 i Öxnevalla församlingshem
Tisdag 31/10 kl 19 i Klockaregården, Horred
Tisdag 14/11 kl 19 i Istorps församlingshem
Tisdag 28/11 kl 19 i Öxnevalla församlingshem
Tisdag 12/12 kl 19 i Klockaregården, Horred


Lördagar om Luther på Helsjöns Folkhögskola
Lördag 7/10 med Johannes Landgren,
Björn Göransson och Hasse Andersson
och
Lördag 25/11 med Anders Reinholdsson
och Daniel Wihlborg
Info och anmälan: Helsjöns Folkhögskola, tel 0320-20 58 30


 Längtan, gudstjänst, förnuft
De tre planerade kvällarna om kristen tro
ställs in p g a bristande intresse

AKTUELLT:

Måndag 18/9
14-15 Måndagskyrkan 3-5 år i Horreds försam-lingshem
15.30-17 Måndags-kyrkan 6-9 år i Horreds församlingshem
19 "Längtan" - om kristen tro i Horreds församlings-hem, Hasse Andersson
19 Körövning Istorpskören i Istorps församlingshem

Tisdag 19/9
9-11.30 Vuxen-barngruppen "Kyrkis" träffas i Horreds församlingshem
16 Tisdagskören 6-12 år övar i Horreds försam-lingshem
19 Bibelstudium "Höga Visan" i Klockaregården, Horred. Daniel Wihlborg

Onsdag 20/9
11 Gudstjänst på Ekås, Daniel Wihlborg
16 Konfirmander i Horreds församlingshem
19 Öxnevallakören övar i Öxnevalla församlings-hem

Torsdag 21/9
16 KUB (10-12 år) träffas i Horreds församlings-hem
18.30 Batach (ungdomar + 13) träffas i Horreds församlingshem

Fredag 22/9
10 Gemenskapsgrupp i Istorps församlingshem

Lö-Sö 23-24/9 Läger i Torestorp
info Daniel Wihlborg, 072-218 09 83

Söndag 24/9
14:e söndagen efter Trefaldighet
10 Högmässa i Istorps kyrka, Hasse Andersson
12 Familjegudstjänst i Horreds kyrka, Daniel Wihlborg
18 Gudstjänst i Öxne-valla kyrka, Hasse Andersson

Måndag 25/9
14-15 Måndagskyrkan 3-5 år i Horreds försam-lingshem
15.30-17 Måndags-kyrkan 6-9 år i Horreds församlingshem
19 Istorpskören övar i Istorps församlingshem

Tisdag 26/9
9-11.30 Vuxen-barngruppen "Kyrkis" träffas i Horreds församlingshem
16 Tisdagskören 6-12 år övar i Horreds försam-lingshem

Onsdag 27/9
11 Gudstjänst på Ekås, Daniel Wihlborg
16 Konfirmander i Horreds församlingshem
19 Öxnevallakören övar i Öxnevalla församlings-hem

Torsdag 28/9
16 KUB (10-12 år) träffas i Horreds församlings-hem
18.30 Batach (ungdomar + 13) träffas i Horreds församlingshem

Söndag 1/10
Den helige Mikaels dag
10 Gudstjänst i Horreds kyrka, söndagsfrö, kyrkkaffe. Hasse Andersson
12 Gudstjänst i Istorps kyrka, Hasse Andersson
17 Föredrag i Istorps församlingshem: "Den heliga Birgitta - en kvinna som lyckades med det omöjliga" med Luca Cesarini


Söndagsfrö = söndagsskola
Övriga gudstjänster och samlingar: Se fliken "gudstjänster" i vänstermarginalen