HemISTORPS PASTORAT
ISTORP - HORRED - ÖXNEVALLA
(Svenska kyrkan)
(Läser du i telefonen? Vissa telefoner behöver scrolla nedåt och förbi ett längre tomrum för att kunna läsa "Aktuellt"


Start i våra vardagsgrupper:


Bön i sakristian Horreds kyrka torsdagar kl 18 året runt

Gemenskapsgrupp i Istorps församlingshem fredag 11/1 kl 10
    Varannan fredag med kaffe, gemenskap och mat.
    kontakt: Elisabet Persson, tel 072-210 50 82

Måndagskyrkan i Horreds församlingshem måndag 14/1
    Barn 3-5 år kl 14-15
    Barn 6-9 år kl 15.30-17
    kontakt: Elisabet Persson, tel 072-210 50 82

Kyrkis i Horreds församlingshem tisdag 15/1 kl 9-11.30
    Förskolebarn i vuxnas sällskap.
    kontakt: Elisabet Persson, tel 072-210 50 82

Tisdagskören för barn tisdag 15/1 kl 16-17
    En barnkör för dig som är läskunnig.
    kontakt: Gunilla Sohlberg, tel 072-218 09 86

Torsdagsgruppen KUB för 10-12 åringar torsdag 17/1 kl 16-18
    kontakt: Emma Ekengren, tel 070-271 58 63

Ungdomsgruppen Batach från 13 år torsdagar 17/1 kl 18.30
    kontakt: Emma Ekengren, tel 070-271 58 63

Bokcirkel i Istorps församlingshem lördag 19/1 kl 9-11
    Vi läser söndagens texter och delat boktips med varandra. Övriga     lördagar i vår: 23/2 och 23/3. 
    kontakt: Lena Ståhl, tel 0320-803 83

Studiekvällar i Klockaregården Horred torsdag 24/1 kl 19
    Studiekvällar över ämne eller bibeltext varannan torsdag.
    kontakt: Hasse Andersson, tel 072-218 09 82

Hemgrupper
Vill du vara med i en mindre grupp för samtal och bön?
kontakt: Daniel Wihlborg, 072-218 09 83

Körsång och musikalisk medverkan
Vill du sjunga i kör eller medverka musikaliskt vid våra gudstjänster?
kontakt: Gunilla Sohlberg, tel 072-218 09 86

Medverkan i vår verksamhet
Vill du medverka vid någon gudstjänst eller i vår verksamhet?
kontakt: Hasse Andersson, tel 072-218 09 82

 
 

AKTUELLT
(Söndagsfrö = söndagsskola)
Måndag 7/1
14 Bibelsamtal på Ekås, Hasse Andersson
Onsdag 9/1
11 Gudstjänst på Ekås, Hasse Andersson
16 Konfirmander i Horreds församlingshem
Torsdag 10/1
18 Bön i Horreds kyrkas sakristia
18.30 Batach ungdoms-grupp i Horreds församlingshem
Fredag 11/1
10-14 Gemenskaps-grupp i Istorps försam-lingshem
Söndag 13/1
10 Gudstjänst med dop i Horreds kyrka, söndagsfrö, kyrkkaffe. Hasse Andersson
12 Gudstjänst med dop i Öxnevalla kyrka, Hasse Andersson
18 Söndagsmässa i Istorps kyrka, Hasse Andersson
Måndag 14/1
14-15 Måndagskyrka 3-5 år i Horreds församlings-hem
15.30-17 Måndags-kyrka 6-9 år i Horreds församlingshem
19 Ekumenisk bön hos Staden på Berget, Letebo
Tisdag 15/1
9-11.30 Kyrkis för förskolebarn i vuxnas sällskap i Horreds församlingshem
16-17 Barnkör i Horreds församlingshem 
Onsdag 16/1
11 Gudstjänst på Ekås, Hasse Andersson
16 Konfirmander i Horreds församlingshem
Torsdag 17/1
16-18 KUB 10-12  år i Horreds församlingshem
18 Bön i Horreds kyrkas sakristia
18.30 Batach ungdoms-grupp från 13 år i Horreds församlingshem
Lördag 19/1
9-11 Bokcirkel i Istorps församlingshem
Söndag 20/1
10 Högmässa i Horreds kyrka, söndagsfrö, kyrkkaffe. Carl Magnus Adrian
12 Gudstjänst i Öxnevalla kyrka, Carl Magnus Adrian
18 Istorp - se Horred / Öxnevalla
Måndag 21/1
14-15 Måndagskyrka 3-5 år i Horreds församlings-hem
15.30-17 Måndags-kyrka 6-9 år i Horreds församlingshem
19 Körövning med Istorpskören i Istorps församlingshem
Tisdag 22/1
9-11.30 Kyrkis för förskolebarn i vuxnas sällskap i Horreds församlingshem
16-17 Barnkör i Horreds församlingshem 
Onsdag 23/1
11 Gudstjänst på Ekås, Daniel Wihlborg
16 Konfirmander i Horreds församlingshem
19 Körövning med Öxnevallakören i Öxnevalla församlings-hem
Torsdag 24/1
16-18 KUB 10-12  år i Horreds församlingshem
18 Bön i Horreds kyrkas sakristia
18.30 Batach ungdoms-grupp från 13 år i Horreds församlingshem
Gredag 25/2
10-14 Gemenskaps-grupp i Istorps försam-lingshem
Söndag 27/1
10 Gudstjänst i Horreds kyrka, söndagsfrö, kyrkkaffe. Daniel Wihlborg
10 Högmässa i Öxnevalla kyrka, Hasse Andersson
18 Gudstjänst, Daniel Wihlborg