HemISTORPS PASTORAT
ISTORP - HORRED - ÖXNEVALLA
(Svenska kyrkan)
(Läser du i telefonen? Vissa telefoner behöver scrolla nedåt och förbi ett längre tomrum för att kunna läsa "Aktuellt")

GDPR Dataskyddsförordningen

I vårt pastorats arbete vill vi visa respekt för varje människas integritet. Vi vill vårda det förtroende du som medlem eller anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare visar oss genom att hantera dina personuppgifter på ett diskret, tryggt och säkert sätt. Legala nyheter (dop, vigsel, dödsfall) publiceras i Markbladet och församlingsblad. Konfirma­tion publiceras i församlingsblad.

Söndag 3/6 kl 10
Gudstjänst tillsammans med
MC-klubben Skyriders i Istorps kyrka kl 10.
Kyrkkaffe och därefter MC-tur
tillsammans med Skyriders för MC-burna,
Daniel Wihlborg

Onsdag 6/6, Nationaldagen
11 Friluftsgudstjänst
på Sätraplan i Kinna Centrum

Café och aftonbön 7/6, 14/6 och 21/6
18 Café vid Klockaregården i Horred
med aftonbön i Horreds kyrka kl 19.30

Söndag 17/6 kl 18
Kyrkogårdsgudstjänst på Horreds
kyrkogård. Medtag fikakorg.
Daniel Wihlborg

Lördag 23/6, Midsommardagen
16 Friluftsgudstjänst
vid Hembygdsgården i Horred,
Daniel Wihlborg och spelmän.
Medtag fikakorgAKTUELLT:
Tisdag 22/5 9-11.30 "Kyrkis" för små barn och vuxna i Horreds försam-lingshem
Onsdag 23/5
11 Gudstjänst på Ekås, Daniel Wihlborg
Torsdag 24/5
18.30 Batach (ungdomar + 13) i Horreds försam-lingshem
Lördag 26/5
10 Högmässa i Horreds kyrka, Yngve Kalin
Söndag 27/5
Heliga Trefaldighets dag / Missionsdagen
10 Högmässa, söndags-frö och kyrkkaffe i Horreds kyrka, Hasse Andersson
12 Gudstjänst i Istorps kyrka, Hasse Andersson
Tisdag 29/5 9-11.30 "Kyrkis" för små barn och vuxna i Horreds försam-lingshem. Avslutning för terminen.
Onsdag 30/5
11 Gudstjänst på Ekås, Daniel Wihlborg
Torsdag 31/5
18.30 Batach (ungdomar + 13) i Horreds försam-lingshem
Söndag 3/6
1:a söndagen efter Trefaldighet
10 Gudstjänst med kristna MC-klubben Skyriders i Istorps kyrka, kyrkkaffe. Daniel Wihlborg
12 Gudstjänst i Horreds kyrka, söndagsfrö. Daniel Wihlborg
18 Söndagsmässa i Öxnevalla kyrka, Daniel Wihlborg
Onsdag 6/6
11 Nattvardsgudstjänst på Ekås, Daniel Wihlborg
Torsdag 7/6
18 Café vid Klockare-gården med aftonbön i Horreds kyrka kl 19.30
18.30 Batach (ungdomar + 13) i Horreds försam-lingshem
Söndag 10/6
2:a söndagen efter Trefaldighet
10 Högmässa, söndags-frö och kyrkkaffe i Horreds kyrka, Anna Sophia Bonde
10 Högmässa och kyrkkaffe i Öxnevalla kyrka, Hasse Andersson
12 Gudstjänst i Istorps kyrka, Hasse Andersson
Onsdag 13/6
11 Gudstjänst på Ekås, Hasse Andersson
Torsdag 14/6
18 Café vid Klockare-gården med aftonbön i Horreds kyrka kl 19.30
Fredag 15/6
10 Gemenskapsgrupp i Istorps församlingshem. Sista före sommaren
Söndag 17/6
3:e söndagen efter Trefaldighet
10 Högmässa i Istorps kyrka, Hasse Andersson
10 Gudstjänst i Öxne-valla kyrka, Daniel Wihlborg
18 Kyrkogårdsgudstjänst på Horreds kyrkogård, Daniel Wihlborg. Medtag kaffekorg.
Onsdag 20/6
11 Gudstjänst på Ekås, Hasse Andersson
Torsdag 21/6
18 Café vid Klockare-gården med aftonbön i Horreds kyrka kl 19.30
Lördag 23/6
Midsommardagen
16 Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården i Horred. Daniel Wihlborg och spelmän
Söndag 24/6
Johannes döparens dag
10 Högmässa i Horreds kyrka, Daniel Wihlborg
12 Gudstjänst i Öxne-valla kyrka, Daniel Wihlborg