HemISTORPS PASTORAT
ISTORP - HORRED - ÖXNEVALLA
(Svenska kyrkan)
(Läser du i telefonen? Vissa telefoner behöver scrolla nedåt och förbi ett längre tomrum för att kunna läsa "Aktuellt"

Vi söker en säsongsvaktmästare maj-augusti. Se nedan

Sportlovsskoj onsdag 13/2 kl 14-16

För hela familjen i och kring Horreds församlingshem. Uteaktivitet, fika, pyssel och andakt. Barn i vuxens sällskap.

Kontakt Elisabet Persson 072-210 50 82


Församlingskväll i Öxnevalla församlingshem tisdag 26/2 kl 19
"För att alla ska bekänna att Jesus är Herre". Tidigare missionären Yngve Kalin från Hyssna har varit på nytt besök i södra Afrika. Han visa bilder och berättar från kyrkolivet där.

Församlingskväll i Istorps församlingshem söndag 10/3 kl 17
"Vår livsresa och resor i barmhärtighetens tjänst". Eva och Tomas Ström från Veddige berättar om sin tro och sitt engagemang för hjälpverksamhet i bl a "Edwins fond".

Bibelförmiddag i Horreds kyrka söndag 17/3 kl 10-12
Johannes Imberg; uppvuxen i Horred, präst i Mölndal och författare till en bok om Kolosserbrevet undervisar om Kolosserbrevet. Söndagsfrö för barnen under tiden.

Brödmarknad i Öxnevalla församlingshem lördag 13/4 kl 14
Brödmarknad till förmån för kyrkans fasteinsamling i Öxnevalla församlingshem. Lämna in bröd eller bakverk samma dag kl 12-13. Vinster till lotterier mottages tacksamt senast fredag 12/4, ring Signe Andersson tel 0320-830 46.

Bön i sakristian Horreds kyrka torsdagar kl 18 året runt

Bokcirkel i Istorps församlingshem
Vi läser söndagens texter och delar boktips med varandra. Lördagar i vår: 19/1, 23/2 och 23/3 kl 9-11. 
Kontakt: Lena Ståhl, tel 0320-803 83

Studiekvällar i Klockaregården Horred varannan torsdag
Studiekvällar över ämne eller bibeltext varannan torsdag:
    Torsdag 24/1 "Jona bok", Anna Sophia Bonde
    Torsdag 7/2 "Mika bok", Anna Sophia Bonde
    Torsdag 21/2 "Fader vår, del 1", Carl Magnus Adrian
    Torsdag 7/3 "Fader vår, del 2", Carl Magnus Adrian
    Torsdag 21/3 Daniel Wihlborg
    Torsdag 4/4 Hasse Andersson
Kontakt: Hasse Andersson, tel 072-218 09 82

Gemenskapsgrupp varannan fredag i Istorps församlingshem
Vi träffas till kaffe, gemenskap och middag i Istorps församlingshem fredagar i jämna veckor kl 10-14. För daglediga i alla åldrar. Middagen kostar 40:-. Vid behov av skjuts: Ring "Bilisten" 0320-800 20 eller 0320-801 36. Kostnad 80:-.

Hemgrupper
Vill du vara med i en mindre grupp för samtal och bön?
Kontakt: Daniel Wihlborg, 072-218 09 83

Körsång och musikalisk medverkan
Vill du sjunga i kör eller medverka musikaliskt vid våra gudstjänster?
Kören i Istorp övar på måndagar och kören i Öxnevalla övar på onsdagar.
Projektkör inför påskdagens gudstjänst i Horred övar i Horreds församlingshem / kyrka tisdagarna 2/4, 9/4 och 16/4 kl 19.
Kontakt: Gunilla Sohlberg, tel 072-218 09 86

Medverkan i vår verksamhet
Vill du medverka vid någon gudstjänst eller i vår verksamhet?
Kontakt: Hasse Andersson, tel 072-218 09 82

Säsongsvaktmästare maj-augusti
Vi söker säsongsanställd kyrkvaktmästare under tiden 2 maj-30 augusti 2019. Uppgifterna består av trimning, gräsklippning, vattning m m ute på våra kyrkogårdar och städning inne i våra kyrkor och församlingshem. Tillgång till egen bil en förutsättning. Arbetet är förlagt måndag-fredag.
Vid intresse kontakta vår kyrkoherde Hasse Andersson 072-218 09 82

Ansökan skall ha inkommit senast 1/3 till istorp.pastorat@svenskakyrkan.se eller Istorps pastorat, Helsjövägen 19, 519 31 Horred.AKTUELLT
(Söndagsfrö = söndagsskola)
Tisdag 12/2
9-11.30 Kyrkis för förskolebarn i vuxnas sällskap i Horreds församlingshem
Onsdag 13/2
11 Gudstjänst på Ekås, Hasse Andersson
14-16 Lovgemenskap i och kring Horreds församlingshem för alla åldrar, barn i vuxens sällskap
19 Körövning med Öxnevallakören i Öxnevalla församlings-hem
Söndag 17/2
10 Högmässa i Horreds kyrka, söndagsfrö, kyrkkaffe. Daniel Wihlborg
Måndag 18/2
14-15 Måndagskyrka 3-5 år i Horreds församlings-hem
15.30-17 Måndags-kyrka 6-9 år i Horreds församlingshem
19 Istorpskören övar i Istorps församlingshem
Tisdag 19/2
9-11.30 Kyrkis för förskolebarn i vuxnas sällskap i Horreds församlingshem
Onsdag 20/2
11 Gudstjänst på Ekås, Daniel Wihlborg
16 Konfirmander i Horreds församlingshem
19 Körövning med Öxnevallakören i Öxnevalla församlings-hem
Torsdag 21/2
16-18 KUB 10-12  år i Horreds församlingshem
18 Bön i Horreds kyrkas sakristia
18.30 Batach ungdoms-grupp från 13 år i Horreds församlingshem
19 Studiekväll i Klockargården, Horred: "Fader vår, del 1", Carl Magnus Adrian
Fredag 22/2
10 Gemenskapsgrupp i Istorps församlingshem
Lördag 23/2
9 Bokcirkel i Istorps församlingshem, Lena Ståhl och Marie Elvertsson
Söndag 24/2
10 Familjegudstjänst i Horreds kyrka, kyrkkaffe. Daniel Wihlborg
10 Högmässa i Öxnevalla kyrka, Hasse Andersson