HemISTORPS PASTORAT
ISTORP - HORRED - ÖXNEVALLA
(Svenska kyrkan)
(Läser du i telefonen? Vissa telefoner behöver scrolla nedåt och förbi ett längre tomrum för att kunna läsa "Aktuellt")

Studiekväll i Klockaregården, Horred
Onsdag 25/4 kl 19
"Helgonen i kyrkans historia", Daniel Wihlborg


Musikgudstjänst Öxnevalla kyrka 22/4
INSTÄLLD
istället:
söndag 22 april kl 18
gudstjänst i Öxnevalla kyrka,
Hasse AnderssonFriluftsgudstjänst Kilastugan Horred
Kristi himmelsfärds dag 10/5 kl 18
tillsammans med Hembygdsföreningen, Daniel Wihlborg
medtag kaffekorg


Högmässa, kyrkkaffe, fågelvandring
söndag 13/5 i Öxnevalla
Gudstjänst kl 10, Hasse Andersson
Kyrkkaffe som Röda Korset ordnar
Fågelvandring i naturen tillsammans med Bruno Klasson
AKTUELLT:
Tisdag 17/49-11.30 "Kyrkis" för små barn och vuxna i Horreds församlingshemOnsdag 18/411 Gudstjänst på Ekås, Daniel Wihlborg16 Konfirmander i Horreds församlingshemTorsdag 19/416 KUB för 10-12-åringar i Horreds församlings-hem18.30 Batach (ungdomar + 13) i Horreds försam-lingshemFredag 20/410 Gemenskapsgrupp i Istorps församlingshem
Söndag 22/4
4:e söndagen i påsktiden10 Gudstjänst, söndags-frö och kyrkkaffe i Horreds kyrka, Hasse Andersson10 Högmässa i Istorps kyrka, kyrkkaffe. Daniel Wihlborg18 Gudstjänst i Öxnevalla kyrka, Hasse Andersson (Musikgudstjänst inställd)Måndag 23/414 Måndagskyrkan i Horreds församlingshem (14-15 för 3-5 år,15.30-17 för 6-9 år)Tisdag 24/49-11.30 "Kyrkis" för små barn och vuxna i Horreds församlingshemOnsdag 25/411 Gudstjänst på Ekås, Daniel Wihlborg16 Konfirmander i Horreds församlingshem19 Studiekväll i Klockare-gården, Horred: "Helgonen i kyrkans liv", Daniel Wihlborg19 Öxnevallakören övar i Öxnevalla församlings-hemTorsdag 26/416 KUB för 10-12-åringar i Horreds församlings-hemSöndag 29/45:e söndagen i påsktiden10 Högmässa, söndags-frö och kyrkkaffe i Horreds kyrka, Yngve Kalin12 Gudstjänst i Istorps kyrka, Yngve KalinOnsdag 2/511 Nattvardsgudstjänst på Ekås, Daniel Wihlborg16 Konfirmander i Horreds församlingshemTorsdag 3/516 KUB för 10-12-åringar i Horreds församlings-hem18.30 Batach (ungdomar + 13) i Horreds försam-lingshemFredag 4/510 Gemenskapsgrupp i Istorps församlingshemSöndag 6/5Bönsöndagen10 Högmässa, söndags-frö och kyrkkaffe i Horreds kyrka, Hasse Andersson12 Gudstjänst i Öxne-valla kyrka, Hasse AnderssonMåndag 7/514 Bibelstudium på Ekås, Hasse AnderssonTisdag 8/59-11.30 "Kyrkis" för små barn och vuxna i Horreds församlingshemOnsdag 9/511 Gudstjänst på Ekås, Hasse Andersson16 Konfirmander i Horreds församlingshemTorsdag 10/5Kristi himmelsfärds dag10 Gudstjänst i Istorps kyrka, Daniel Wihlborg18 Friluftsgudstjänst vid Kilastugan i Horred tillsammans med Hembygdsföreningen, Daniel Wihlborg. Medtag kaffekorgSöndag 13/5Söndagen före Pingst10 Högmässa i Öxnevalla kyrka, kyrkkaffe. Hasse AnderssonDärefter fågelvandring med Bruno Klasson