HemISTORPS PASTORAT
ISTORP - HORRED - ÖXNEVALLA
(Svenska kyrkan)
(Läser du i telefonen? Vissa telefoner behöver scrolla nedåt och förbi ett längre tomrum för att kunna läsa "Aktuellt")

AKTUELLT
(Söndagsfrö = söndagsskola)

Onsdag 1/8
11 Nattvardsgudstjänst på Ekås, Hasse Andersson
Torsdag 2/8
19.30 Gemenskap och aftonbön med Tjernobyllägret i Horreds Bygdegård
Söndag 5/8, 10:e söndagen efter Trefaldighet
10 Högmässa i Horreds kyrka, Hasse Andersson
18 Gudstjänst i Öxnevalla kyrka, Hasse Andersson. Korvgrillning inställd!
Måndag 6/8
14 Bibelstudium i caféet på Ekås, Hasse Andersson
Onsdag 8/8
11 Gudstjänst på Ekås, Hasse Andersson
Söndadg 12/8, 11:e sönda-gen efter Trefaldighet
10 Högmässa i Istorps kyrka, Yngve Kalin
12 Gudstjänst i Horreds kyrka, Yngve Kalin
Onsdag 15/8
11 Gudstjänst på Ekås, Hasse Andersson
Torsdag 16/8
18 Bön i Horreds kyrkas sakristia
Söndag 19/8, 12:e söndagen efter Trefaldighet
10 Högmässa i Öxnevalla kyrka, Hasse Andersson
12 Gudstjänst med dop i Horreds kyrka, Hasse Andersson
Onsdag 22/8
11 Gudstjänst på Ekås, Hasse Andersson
Torsdag 23/8
18 Bön i Horreds kyrkas sakristia
Fredag 24/8
10 Gemenskapsgruppen träffas i Istorps försam-lingshem
Söndag 26/8, 13:e söndagen efter Trefaldighet
10 Högmässa, söndagsfrö och kyrkkaffe i Horreds kyrka, Hasse Andersson
12 Gudstjänst med dop i Istorps kyrka, Hasse Andersson
18 Gudstjänst i Öxnevalla kyrka, Hasse Andersson 
Onsdag 29/8
11 Gudstjänst på Ekås, Daniel Wihlborg
18 Välkomnande och inskrivning av nya konfirmander (f 2004) med föräldrar i Horreds församlingshem
Torsdag 30/8
18 Bön i Horreds kyrkas sakristia
18 Bön i Horreds kyrkas sakristia18.30 Ungdomsgruppen Batach träffs i Horreds församlingshem
Söndag 2/9
10 Högmässa, söndagsfrö och kyrkkaffe i Horreds kyrka,
Daniel Wihlborg
12 Gudstjänst med dop i Öxnevalla kyrka, Daniel Wihlborg