HemISTORPS PASTORAT
ISTORP - HORRED - ÖXNEVALLA
(Svenska kyrkan)
(Läser du i telefonen? Vissa telefoner behöver scrolla nedåt och förbi ett längre tomrum för att kunna läsa "Aktuellt"

Musik i sommarkväll
Torsdag 27/6 kl 19 i Öxnevalla kyrka, Hasse Andersson
Torsdag 4/7 kl 19 i Istorps kyrka, Hasse Andersson
Torsdag 11/7 kl 19 i Horreds kyrka, Anders Reinholdsson

Friluftsgudstjänster
Söndag 14/7 kl 10 vid äppelodlingen i Strömmared i Istorp, Anders Reinholdsson. Kyrkkaffe
Söndag 4/8 kl 10 på Hyltenäs kulle i Öxnevalla, Anders Reinholdsson. Samling 9.40 på Öxnevalla kyrkas parkering. Medtag kaffekorg

Öppen kyrka i Istorp onsdagar i juli
Onsdagarna 3/7-24/7 kl 15-18 är det öppen kyrka med kaffe i Istorps kyrka.

Bön i sakristian Horreds kyrka torsdagar kl 18 året runt

Gemenskapsgrupp varannan fredag i Istorps församlingshem
Vi träffas till kaffe, gemenskap och middag i Istorps församlingshem fredagar i jämna veckor kl 10-14. För daglediga i alla åldrar. Middagen kostar 40:-. Vid behov av skjuts: Ring "Bilisten" 0320-800 20 eller 0320-801 36. Kostnad 80:-. Startar igen 23/8.

Hemgrupper
Vill du vara med i en mindre grupp för samtal och bön?
Kontakt: Daniel Wihlborg, 072-218 09 83

Körsång och musikalisk medverkan
Vill du sjunga i kör eller medverka musikaliskt vid våra gudstjänster?
Kören i Istorp övar på måndagar och kören i Öxnevalla övar på onsdagar.

Medverkan i vår verksamhet
Vill du medverka vid någon gudstjänst eller i vår verksamhet?
Kontakt: Hasse Andersson, tel 072-218 09 82
AKTUELLT
Söndag 30/6
2:a söndagen efter Trefaldighet
10 Högmässa i Istorps kyrka, Hasse Andersson
12 Gudstjänst i Öxnevalla kyrka, Hasse Andersson
18 Kyrkogårdsgudstjänst på Horreds kyrkogård, medtag kaffekorg. Hasse Andersson och Gunnel Svensson
Måndag 1/7
14 Bibelstudium i caféet på Ekås, Hasse Andersson
Onsdag 3/7
11 Nattvattvards-gudstjänst på Ekås, Hasse Andersson
12.45 Ungdomsgruppen Batach (13 år och uppåt) träffas i vid tåget för resa till Varberg
15-18 Öppen kyrka med kaffe i Istorps kyrka
Torsdag 4/7
18 Bön i Horreds kyrkas sakristia
19 Musik i sommarkväll i Istorps kyrka med "Tongivarna", Hasse Andersson
Söndag 7/7
3:e söndagen efter Trefaldighet
10 Högmässa i Horreds kyrka, Hasse Andersson
18 Gudstjänst i Öxnevalla kyrka, Hasse Andersson. Korvgrillning efter gudstjänsten.
Onsdag 10/7
11 Gudstjänst på Ekås, Anders Reinholdsson
15-18 Öppen kyrka med kaffe i Istorps kyrka
18.30 Ungdomsgruppen Batach (13 år och uppåt) träffas i Horreds församlingshem
Torsdag 11/7
18 Bön i Horreds kyrkas sakristia
19 Musik i sommarkväll i Horreds kyrka med gruppen "Lyrisk ton", Anders Reinholdsson
Söndag 14/7
4:e söndagen efter Trefaldighet
10 Friluftsgudstjänst i Strömmared, Istorp. Anders Reinholdsson. Kyrkkaffe
12 Högmässa i Horreds kyrka, Anders Reinholdsson
Onsdag 17/7
11 Gudstjänst på Ekås, Anders Reinholdsson
15-18 Öppen kyrka med kaffe i Istorps kyrka
Torsdag 18/7
18 Bön i Horreds kyrkas sakristia
Söndag 21/7
Apostladagen
10 Högmässa i Öxnevalla kyrka, Anders Reinholdsson
12 Gudstjänst i Horreds kyrka, Anders Reinholdsson
Onsdag 24/7
11 Gudstjänst på Ekås, Anders Reinholdsson
15-18 Öppen kyrka med kaffe i Istorps kyrka
Torsdag 25/7
18 Bön i Horreds kyrkas sakristia
Söndag 28/7
6:e söndagen efter Trefaldighet
10 Högmässa i Horreds kyrka, Anders Reinholdsson
12 Gudstjänst i Istorps kyrka, Anders Reinholdsson
Onsdag 31/7
11 Gudstjänst på Ekås, Anders Reinholdsson
Torsdag 1/8
18 Bön i Horreds kyrkas sakristia
Söndag 4/8
Kristi förklarings dag
10 Friluftsgudstjänst på Seatons kulle, Hyltenäs. Anders Reinholds-son. Samling 9.40 på Öxnevalla kyrkas parkering. Medtag kaffekorg.
12 Högmässa i Horreds kyrka, Anders Reinholdsson
Onsdag 7/8
11 Nattvardsgudstjänst på Ekås, Anders Reinholdsson
Torsdag 8/8
18 Bön i Horreds kyrkas sakristia
Söndag 11/8
8:e söndagen efter Trefaldighet
10 Gudstjänst i Horreds kyrka, Anders Reinholdsson
12 Gudstjänst i Öxnevalla kyrka, Anders Reinholdsson
18 Söndagsmässa i Istorps kyrka, Anders Reinholdsson
Måndag 12/8
14 Bibelstudium i Caféet på Ekås, Hasse Andersson
Onsdag 14/8
11 Gudstjänst på Ekås, Hasse Andersson
Torsdag 15/8
18 Bön i Horreds kyrkas sakristia
Söndag 18/8
9:e söndagen efter Trefaldighet
10 Högmässa i Öxnevalla kyrka, Hasse Andersson
12 Gudstjänst i Horreds kyrka, Hasse Andersson