HemISTORPS PASTORAT
ISTORP - HORRED - ÖXNEVALLA
(Svenska kyrkan)
(Läser du i telefonen? Vissa telefoner behöver scrolla nedåt och förbi ett längre tomrum för att kunna läsa "Aktuellt")

Café och aftonbön torsdag 21/6
18 Café vid Klockaregården i Horred
med aftonbön i Horreds kyrka kl 19.30

Lördag 23/6, Midsommardagen
16 Friluftsgudstjänst
vid Hembygdsgården i Horred,
Daniel Wihlborg och spelmän.
Medtag fikakorg

Musik i sommarkvällar:

Istorps kyrka torsdag 28/6 kl 19

Sång av Istorps-, Öxnevalla- och SAM-kören.

Daniel Wihlborg

Horreds kyrka torsdag 5/7 kl 19

Sång av Anna-Lena Bergqvist.

Urban Olander

Öxnevalla kyrka torsdag 12/7 kl 19

Sång av systrarna Druwe.

Urban Olander

Öppen kyrka i Istorp
Öppen kyrka med kaffeservering
i Istorp varje onsdag i juli kl 15-18

Friluftsgudstjänster:
Strömmared i Istorp 8/7:
Söndagen den 8/7 kl 10 är det gudstjänst
i trädgården vid äppelodlingen i Strömmared.
Urban Olander. Kaffe serveras
Hyltenäs i Öxnevalla 15/7
Söndagen den 8/7 kl 10 är det gudstjänst
på Seatons kulle i Hyltenäs. Medtag kaffekorg.
Samling vid Öxnevalla kyrka kl 9.40
Urban OlanderAKTUELLT
Torsdag 21/6
18 Café i Klockaregården, Horred. 19.30 Aftonbön i kyrkan
Lördag 23/6, Midsommardagen
16 Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården i Horred, Daniel Wihlborg. Medtag kaffekorg.
Söndag 24/6, Den helige Johannes Döparens dag
10 Högmässa i Horreds kyrka. Daniel Wihlborg
12 Gudstjänst i Öxnevalla kyrka, Daniel Wihlborg
Måndag 25/6
14 Bibelstudium i Caféet på Ekås, Daniel Wihlborg
Onsdag 27/6
11 Gudstjänst i matsalen på Ekås, Daniel Wihlborg
Torsdag 28/6
19 Musik i sommarkväll i Istorps kyrka med Istorps-, Öxnevalla och SAM-kören. Daniel Wihlborg