HemISTORPS PASTORAT
ISTORP - HORRED - ÖXNEVALLA
(Svenska kyrkan)
(Läser du i telefonen? Vissa telefoner behöver scrolla nedåt och förbi ett längre tomrum för att kunna läsa "Aktuellt")

Café och aftonbön 7/6, 14/6 och 21/6
18 Café vid Klockaregården i Horred
med aftonbön i Horreds kyrka kl 19.30

Söndag 17/6 kl 18
Kyrkogårdsgudstjänst på Horreds
kyrkogård. Medtag fikakorg.
Daniel Wihlborg

Lördag 23/6, Midsommardagen
16 Friluftsgudstjänst
vid Hembygdsgården i Horred,
Daniel Wihlborg och spelmän.
Medtag fikakorgAKTUELLT:

Onsdag 13/6
11 Gudstjänst på Ekås, Hasse Andersson
Torsdag 14/6
18 Café vid Klockare-gården med aftonbön i Horreds kyrka kl 19.30
Fredag 15/6
10 Gemenskapsgrupp i Istorps församlingshem. Sista före sommaren
Söndag 17/6
3:e söndagen efter Trefaldighet
10 Högmässa i Istorps kyrka, Hasse Andersson
10 Gudstjänst i Öxne-valla kyrka, Daniel Wihlborg
18 Kyrkogårdsgudstjänst på Horreds kyrkogård, Daniel Wihlborg.
 Medtag kaffekorg.
Onsdag 20/6
11 Gudstjänst på Ekås, Hasse Andersson
Torsdag 21/6
18 Café vid Klockare-gården med aftonbön i Horreds kyrka kl 19.30
Lördag 23/6
Midsommardagen
16 Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården i Horred. Daniel Wihlborg och spelmän
Söndag 24/6
Johannes döparens dag
10 Högmässa i Horreds kyrka, Daniel Wihlborg
12 Gudstjänst i Öxne-valla kyrka, Daniel Wihlborg