Главная страница

1.                  На території якого племінного союзу слов’ян засновано м. Київ?  Полянський союз.

2.                  У котрому році князь Володимир Великий прийняв Християнство?   988р.

3.                  У котрому році проведено Любецький з’їзд руських князів?1097р.

4.                  Заправління якого київського князя укладено збірник законів«Руська правда»?Я. Мудрий.

5.                  Вкажіть роки правління князя Володимира Мономаха 1113-1125рр.

6.                  Хто очолював монголо-татарські війська у поході 1237 – 1241-х рр. на Русь?Хан Батий

7.                  Хто з галицько-волинських князів у 1203 контролював м. Київ? Роман Мстиславович

8.                  Хто з князів протягом 1199-1205 правив в Галичині та Волині ?Роман Мстиславович

9.                  Коли в літописі вперше згадується слово «Україна» ? 1187р.

10.              Хто з київських князів відкрив язичницький пантеон богів?Володимир Великий

11.              Кого з київських князів прийнято називати «Тестем Європи» ?Ярослав Мудрий

12.              У котрому році монголо-татарські війська захопили Київ?1240р.

13.              Хто з князів протягом 1153-1187 рр правив в Галичині? Ярослав Осьмомисл

14.              На території якого племінного союзу слов’ян було вбито князя Ігоря? Древляни

15.              У якому місті київський князь Володимир Великий приняв християнство?Херсонес (Корсунь)

16.              Коли відбулася битва на річці Калці? Хто брав участь 31 травня 1223р. – між русько-половецькими силами і монгольським військом.

17.              За правління якого князя був збудований Софіївсткий собор? Ярослав Мудрий

18.              Коли вперше згадується м. Львів? 1256р. в Галицько-Волинському літописі

19.              Хто з київський князів відвоював у поляків Червенські міста? 981р.- Володимир Великий.

20.              Хто з князів протягом 1264-1301 правив у Галичині та Волині? Лев(Данилович) І Галич

21.              Якого галицького князя згадує у своєму творі автор «Слово о полку Ігоревім» Ярослав Осьмомисл

22.              Автором якого літературного твору є Володимир Мономах? «Повчання дітям»

23.              У період правління якого київського князя  вібувся Любецький з’їзд? Святополк Ізяславович

24.              Хто з Рюриковичів протягом 1019-1036 був співправителем Київської Русі разом з Ярославом Мудрим? Мстислав Володимирович – у Чернігові

25.              Який київський князь організував серію успішних походів проти половців? Володимир Мономах – 5 успішних походів

26.              У якому році галицько-волинський князь Данило Романович  здобув перемогу над польськими військами біля м. Ярослава? 1245р.

27.              У якому році галицько-волинський князь Данило Романович здобув перемогу над тевтонцями під Дорогочином? 1238р.

28.              У котрому році розпочалося князювання Олега в Києві? 882р.

29.              Хто з київських правителів Русі вперше запровадив елементи державного бюджету?Княгиня Ольга

30.              Які кочові племена населяли українськи степи в 2 половині ХІ ст.?Половці

31.              Який руський князь здійснив похід проти Візантії в 860 році? Князь Аскольд (змусив Візантію визнати Русь як державу)

32.              У котрому році розпочалося князювання Олега в Києві?882р.

33.              Який київський князь хотів перенести столицю своєї держави в Переяславець на Дунаї?Святослав Хоробрий

34.              За правління якого князя Русь підписала перші міжнародні договории?907р. між Олегом і Візантією

35.              У котрому році Володимир Великий приєднав до Київської держави Червенські міста?981р.

36.              Назвіть перших галицьких князів з династії Ростиславовичів? Ростислав Володимирович,Володар і Василько Ростиславовичі,Володимирко Володаревич, Ярослав Осмомисл

37.              Хто з галицьких бояр у 1213 р самочинно возкняжився на галицькому престолі?Володимир Кормильчич

38.              Назвіть автора відомого твору стародавньої руської літератури «Повчання дітям»? Володимир Мономах

39.              Уздовж яких річок було збудовано мережу оборонних споруд т.зв «змійових» валів?Віта, Червона, Трубіж, Стугна, Рось

40.              Як називався  фіксований розмір данини, запроваджений у Київській Русі княгинею Ольгою? Уроки

41.              Який бог стояв на чолі пантеону слов’янських божеств запровадженого Володимиром Великим? Перун

42.              Хто з руських князів розгромив Хозарський каганат?Святослав

43.              У котрому році Київ зруйнував Андрій Боголюбський? 8-12 березня 1169р.

44.              Як в часи Київської Русі називалися селяни які потрапили в залежність за борг? Закупи

45.              Проти кого виступали руські дружини в битві на р. Калці?Проти монгольського війська

46.              Який київський князь організував походи на Константинополь у 907-911?Князь Олег

47.              Вкажіть роки князювання у Києві Ігоря?912-945р.

48.              Кого з київських князів видатний український історик  Михайло Грушевський назвав козаком на престолі? Святослав Хоробрий

49.              До кого з київських князів бояри звернулися із доріканням: «Ти, князю, чужої землі пильнуєш та шукаєш, а свою покинув...»? Святослава

50.              Які кочові племена появилися у степових районах України після розгрому Хозарського каганату? Печеніги

51.              Вкажіть роки князювання Володимира Великого? 980-1015рр.

52.              Коли в Києві правив син Ярослава Мудрого Всеволод? 1077р., вдруге - 1078-1093рр.

53.              Хто з руських князів був ініціатором скликання Любецького з’їзду князів?Володимир Мономах

54.              За правління якого князя було укладено найдавніший літописний звід? Ярослава Мудрого

55.              Хто був укладачем найдавнішого літописного зводу?Никон Великий (1037р.)

56.              Які верстви населення в Київській Русі не володіли землею? Холопи, челядь, рядовичі, закупи.

57.              Коли відбулася битва під Доростолом? 971р.

58.              Кого з київський князів арабський історик, географ і мандрівник Хасан –аль Масуді назвав «першим серед словянських царів, що володів містами і багатьма населеними пунктами»? Дир.

59.              За часів правління якого князя в Києві карбувалися золоті та срібні монети?Володимир Великий

60.              Згідно із письмовими джерелами  першим київським митрополитом руського походження був... Митрополит Іларіон

61.              У котрому році було засновано Печерський монастр у Києві?1051р.

62.              У котрому році відбувся з’їзд князів біля Долобського озера, який ухвалив рішення про організацію спільного походу проти половців? На початку  1103р.

63.              У котрому році коронували галицько-волинського князя Данила Романовича? 7 жовтня 1253р.

64.              Які міста були засновані у період правління галицько-волинського князя Данила Романовича? Холм, Львів, Данилів, Стіжок, Кременець

65.              У якому році відбулася битва на річці Сині Води? 1362р.

66.              У якому столітті більшість українських земель увійшла до складу Великого князівства Литовського?14 століття

67.              Коли відбулося повстання під проводом князя Михайла Глинського?1508р.

68.              Вкажіть рік першої згадки слова «козак» у «Хроніці польській» М . Бєльського. 1489р.

69.              Коли було засновано першу Запорізьку січ на о . Мала хортиця? 1552(1556р.)

70.              Кого вважають засновником першої Запорізької Січі? Байда Вишневецький

71.              Яких козаків вважали реєстровими? Реєстрові козаки – частина українського козацтва, прийнята на військову службу польсько-литовською владою і записана в окремий список – реєстр, звідки й назва реєстрові козаки.

72.              На боці яких держав воювали козаки в другій половині 16-першій половині 17 ст? Річ Посполита, Московська держава , Молдавське князівство, Австрійське князівство

73.              Вкажіть роки повстання під проводом К.Косинського? 1591-1593рр.

74.              Вкажіть роки повстання під проводом С.Наливайка?1594-1596рр.

75.              Вкажіть роки гетьманування Петра Сагайдачного. 1616-1622рр.

76.              У котрому році козаки під проводом П. Сагайдачного здійснили похід на Кафу?1616р.

77.              У котрому році козаки з Сагайдачним взяли участь у битві під Хотином?1621р.

78.              Вкажіть рік прийняття польським урядом Речі Посполитої «Ординації віська запорізького реєстрового»?1638р.

79.              Коли виникла Греко-католицька церква в Україні? 1596р.

80.              Вкажіть роки української революції під проводом Б. Хмельницького? 1648-1657рр.

81.              У котрому році козацьке військо Б. Хмельницького перемогло військо Речі Посполитої під Жовтими Водами та Корсунем? 29 квітня – 16 травня 1648р. – під Жовтими Водами, 25-26 травня 1648р. – під Корсунем

82.              У котрому році військо Богдана Хмельницького вперше взяло в облогу Львів і захопило Високий замок? Жовтень - листопад 1648р.

83.              Коли між козаками та річчю посполитою було підписано Зборіський договір? 18 серпня 1649 р.

84.               У котрому році відбулася битва під Берестечком? 28 червня-10 липня 1651р.

85.              Коли між козаками та Річчю Посполитою було підписано Білоцерківський договір? 28 серпня 1651р.

86.              Вкажіть назву договору який передбачав поширення влади гельмана на 3 воєводства: Київське, Чернігівське, Брацлавське. Зборівський мирний договір

87.              Вкажіть назву договору, який передбачав козацький реєстр в розмірі 40 тис козаків Зборівський мирний договір

88.              Коли відбулася битва під Батогом? 1652р.

89.              Який договір негативно був оцінений козаками і спричинив повстання, жорстоко придушені за наказом Б. Хмельницького? Білоцерківський мирний договір

90.              У котрому році відбулася Переяславська Рада, на якій було укладено віськово-політичний союз між козацькою та московською державами? 8 січня 1654р.

91.              Коли було підписано «Березневі статті»? 1654р.

92.              Кому належала вища законодавча влада в українській козацько-гетьманській державі? Генеральна рада

93.              Хто був другою після гетьмана особою в уряді української козацько-гетьманської держави? Генеральний обозний

94.              Як оцінював Віленську угоду 1656 Б. Хмельницький? Негативно

95.              Вкажіть роки гетьманування Івана Виговського? 1657-жовтень 1659р.

96.              У котрому році І. Виговський підписав з Річчю Посполитою Гадяцький договір?                16 вересня 1658р

97.              Коли війська  І.Виговського розгромили російські війська у битві під Конотопом? 27 червня – 29 червня/7липня – 9 липня 1659р.

98.              Вкажіть роки гетьманування Петра Дорошенка. 1665-1676р.

99.              Вкажіть країну , яка підтримувала Петра Дрошенка у боротьбі з Московською державою та Річчю посполитою.Туреччина

100.          В котрому році між Російською державою та Річчю посполитою була укладена угода, яка вперше передбачала поділ Гетьманщини по Дніпру?  30 січня 1667р.

101.          Кого з українських гетьманів називали «Сонцем Руїни»? Петро Дорошенко

102.          На які роки припадає період Руїни в Гетьманщині? 1663(1657)—1687

103.          Коли українська православна церква була підпорядкована Московському патріархові?7 жовтня 1659р.

104.          Вкажіть назву і рік укладення договору який остаточно закріпив подід гетьманщини по Дніпру? Андрусівське перемир’я, 30 січня 1667р.

105.          В якому році Українська Гетьманська держава остаточно розкололася на два гетьманства? 1663р.

106.          Вкажіть роки гетьманування Івана Мазепи? 1687-1709рр.

107.          Вкажіть імя гетьмана отримав орден  від Петра І орден Св Андрія Первозданного за його ж клопотання тримав титул Князя Священної Римської Імперії, орден Білого орла від польського короля? Іван Мазепа

108.          Коли відбулася Полтавська битва? 8 липня (27 червня) 1709р.

109.          Коли російські війська зруйнували столицю гетьманщини - Батурин? 12 листопада 1708р.

110.          Вкажіть ім’я гетьмана, який найбілше сприяв і фінансував розвиток освіти і культури в гетьманщині. Іван Мазепа

111.          У котрому році Києво-Могилянська колегія отримала статус академії? 1658р. – згідно з Гадяцьким договором 1701р.

112.          В яких роках Гетьманщиною управляла І Малоросійська колегія? 1722-1727р.

113.          Вкажіть ім’я  автора першої Конституції України. Пилип Орлик

114.          Вкажіть ім’я гетьмана, арештованого і ув’язненого за наказом Петра І у Петропавловській фортеці, де він і помер. Павло Полуботок

115.          Вкажіть ім’я  гетьмана, який провів реформу Генерального суду, вперше за його правління було створено державний бюджет, ініціював створення комісії для укладання збірника законів. Данило Апостол

116.          Вкажіть роки гетьманування Д. Апостола? 1727-1734рр.

117.          Вкажіть роки правління Гетьманського уряду на час відсутності посади гетьмана в Гетьманщині. 1734-1750рр.

118.          Вкажіть роки правління Кирила Розумовського 1750-1764рр.

119.          Вкажіть рік скасування інституту гетьманства в козацькій державі 1722р.

120.          Вкажіть рік ліквідації Запорізьської Січі за наказом Катерини ІІ 1775р.

121.          Хто був останнім кошовим отаманом Запорозької січі? Петро Калнишевський

122.          Вкажіть роки правління в Україні на Україні ІІ Малоросійської колегії? 1764-1781рр.

123.          У котрому році скасовано козацький устрій на Слобідській Україні? 28 липня 1765 р.

124.          У котрому році відбулося повстання гайдамаків, відоме в історії як « Коліївщина»? 1768р.

125.          Вкажіть ім’я найбільш відомого лідера опришківського руху? Олекса Довбуш

126.          Кого з діячів українскьогої культури 18 ст стосуються такі слова: «Світ мене ловив, але не спіймав»?  Григорій Сковорода

127.          Вкажіть імена відомих вам українських художників 18 ст. В.Боровиковський, Д.Левицький

128.          Вкажіть імена відомих українських композиторів 18 ст? Д.Бортнянський, М.Березовський, А.Ведель

129.          Вкажіть ім’я відомого архітектора 18 ст на західно-українських землях, будівничого Собору Св. Юра у Львові? Б.Меритин (Б.Мердерер)

130.          Між якими державами були поділені українські землі наприкінці 19ст? Росією та Австрією

131.          Вкажіть основні програмні документи Кирило-Мефодіївського товариства. «Книга буття українського народу», «Статус слов’янський братств св. Кирила і Мефодія»

132.          Назвіть членів Директорії УНР. Голова – В.Винниченко, члени – С.Петлюра, О.Андруєвський, Ф.Швець, А.Макаренко

133.          Яка частина українських земель відходила від Польщі за Ризьким Мирним Договором? Східна Галичина, Волинь, Підляшшя, Холмщина, Лемківщина.

134.          Коли після ІІ Світової війни було ліквідовано Греко-Католицьку церкву в Галичині? Березень !946р.

135.          Вкажіть прізвище командувача Українського фронту, війська якого 17 вересня 1939р вступили на територію Західної України . С.Тимошенко

136.          Поясніть термін «політика пацифікації». Політика пацифікації – урядова політика, спрямована на примирення (певною мірою, пацифізм, що впроваджується насильницькими методами) локалізованих етносів (нацменшин).

137.          Яка угода між Польщею та УНР передбачала перехід до складу Польщі Східної Галичини частини Волині, Холмщини , Лемківщини, Підляшшя? Ризький мирний договір

138.          Хто є автором «Інтернаціоналізм чи русифікація»? Іван Дзюба

139.          Хто був першим головою уряду ЗУНР? Є.Петрушевич

140.          Коли Галичина була включена до складу Австрійської імперії ?1772р.

141.          Хто є автором статті «Становище русинів в Галичині»? Яків Головацький

142.          Назвіть масонські ложі, що існували в Україні на початку 19 ст? «Понт Евксінський»(Одеса) – 1817р., «Три царства природи»(Одеса) – 1817р., «Любов до істини»(Полтава) – 1818-1819рр., «Обєднання словян»(Київ) – 1818-1822р., «Малоросійське таємне товариство»(Полтава, Чернігів та інші міста) – 1821-1822рр.

143.          Коли ліквідовано панщину в Галичині? Квітень 1848р.

144.          Вкажіть хронологічні рамки існування  гетьманату П. Скоропадського? Квітень-грудень 1918р.

145.          У котрому році Народні Збори Західної України прийняли рішення про входження цієї території до складу УРСР?  листопада 1939р.

146.          Коли підписано Договір та декларацію про утворення СРСР? 30 грудня 1922р.

147.          Які з вказаних подій відбулися за правління гетьмана Павла Скоропадського? 2) створення Української Академії Наук; 4) створення університетів в Києві та Кам’янці - Подільському

148.          У якому місті і коли діячі ОУН проголосили Акт відновлення Української держави?30 червня 1941р. – Львів

149.          Назвіть діячів УНДО? В.Бачинський, С.Витвицький, С.Баран, В.Мудрий, М. Рудницький

150.          Хто був президентом Карпатської України? Августин Волошин

151.          Коли утворилася Українська Гельсінська Гркпа і хто її очолював? 9 листопада 1976р. – Руденко Микола Данилович

152.          Як називався німецький план нападу на СРСР? «Барбаросса» - 22 червня 1941р.

153.          Вкажіть роки перебування М.Хрущова на посаді першого секретаря ЦК КПРС? 1953-1964р.

154.          Хто з відомих українських науковців очолив Українську академію наук, створену в листопаді 1918? Володимир Вернадський

155.          Яке місто Галичини стало на початку 19 ст першим осередком українського національного відродження? Перемишль

156.          Хто з українських громадсько-політичних діяів вважається ідеологом громадівського руху?Володимир Антонович

157.          Вкажіть рік Виникнення ОУН її лідера. 3 лютого 1929р. – Євген Коновалець

158.          Коли Червона армія звільнила від німецьких військ Київ? 6 листопада 1943р.

159.          Назвіть підпільні організації, що діяли в Україні наприкінці 50-х на початку 60 х років 20 ст?  Українська робітничо-селянська спілка (1959-1961), Український національний фронт (1964-1967)

160.          Де і коли на території України відбулася найбільша танкова битва в період радянсько-німецької війни? Битва під Прохоровкою – 12 липня 1943р., під час оборонної фази Курської битви ( Луцьк-Броди- Рівне)

161.          Між якими військами відбулася битва на Красному полі у березні 1939? Між угорськими та військами Карпатської Січі

162.          Які із вказаних подій відбулися за часів Центральної Ради? 1) прийняття проекту Конституції України; 2) обрання М.Грушевського президентом

163.          До яких держав входили українські землі у міжвоєнний період?СРСР, Польща, Чехословаччина, Румунія

164.          Хто з діячів ОУН(б) проголосив Акт відновлення Української держави? Ярослав Стецько

165.          Вкажіть рік заснування Історико-просвітницького товариства «Меморіал»? 28 січня 1989р.

166.          Хто був комендантом Карпатської Січі?Дмитро Климпуш

167.          Вкажіть роки голодоморів,що пережила Україна у 20 ст? 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947рр.

168.          Як називалася перша українська політична партія на Надніпрянщині, що стояла на засадах самостійності України? РУП (Революційна українська партія)

169.          Назвіть найвідоміші битви в яких брали участь УСС? На г. Маківка, на г. Лисоня, на р. Крива Липа

170.          Як називалася найвпливовіша легальна українська партія в Західній Україні у міжвоєнний період? УНДО (Українське Національно-демократичне Обєднання)

171.          Як називався нацистський план перетворення українських земель на колоніальний придаток Третього Рейху? План «ОСТ»

172.          В яких роках Леонід Кравчук був Президентом України? 5 грудня 1991р. - 19 липня 1994р.

173.          Вкажіть рік операці Вісла. 1947р.

174.          Як називалася перша у Львові газета українською мовою? «Зоря Галицька» з 15 травня 1848р.

175.          Вкажіть рік скасування кріпацтва на Наддніпрянський Україні 1861р.

176.          Вкажіть хронологічні рамки існування ЗУНР. 1 листопада 1918 р. – 22 січня 1919р.

177.          Хто був Головним Командувачем УПА? Генерал Роман Шухевич

178.          Як називався самвидавний журнал дисидентів? «Український вісник»

179.          Хто очолював рейхкомісаріат «Україна»? Ерік Кох

180.          Вкажіть назву армії Карпатської України? «Карпатська Січ»

181.          Коли більшовицький режим ліквідував УГКЦ у Закарпатті? 29 червня 1949р.

182.          Друкованим органом якої із західноукраїнських партій у міжвоєнний період була газета «Діло»? УНДО (Українське Національно-демократичне Обєднання)

183.          Автором яких праць є Іван Могильницький? ( 18-19ст) «Граматика української мови», «Відомість о руськім язиці»

184.          Вкажіть назву першої української політичної партії на Наддніпрянщині? РУП

185.          Назвіть найвпливовіші партії центральної ради. УСДРП, УПСР, УПСФ, УНП

186.          Коли проголошено самостійність  УНР? 22 січня 1918р. (IV універсал)

187.          Вкажіть хронологічні рамки політики «українізації»? 1923-1933рр.

188.          Назвіть відомих вам західноукраїнських письменників та поетів, що творили у міжвоєнний період. Хвильовий, Сосюра, Куліш, Тичина

189.          Х то став першим прем’єр-мінімтром незалежної України? Вітольд Фокін

190.          Який рік вважається роком утворення УПА? 14 жовтня 1942р.

191.          Хто очолив УПА після загибелі Р. Шухевича? Василь Кук

192.          Автором якої книги є Юліан Бачинський? «Україна IRREDENTA»

193.          Повстання проти П. Скоропадського 14.11.1918  організували: В) Український Національний Союз

194.          Коли територію Галичини було офіційно визнано частиною Польської держави? 14 березня 1923р. Рада послів Антанти у Версалі остаточно визнала приєднання Галичини до Польщі

195.          Як називалася українська військова частина , що діяла в складі військ СС і у 1943 воювала проти Червоної армії? СС Галичина

196.          У котрому році Крим було передано Україні УРСР? 19 лютого 1954р.

197.          Вкажіть назву документу, що передбачав поділ Східної Європи на сфери впливу між СРСР та Німеччиною? Пакт Ріббентропа-Молотова

198.          Підкресліть правильну відповідь. Головну Руську Раду після створення очолив Б)Г.Яхимович

199.          Хто чолоював Південне товариство декабристів? Павло Пестель

200.          Підкресліть правильну відповідь. Об’єднана Армія УНР наприкінці липня 1919 р. розпочала наступ Б) на Київ та Одесу.

201.          Коли Червона армія перейшла радянсько-польський кордон і вступила на тер Західної України ?  17 вересня            1939р.

202.          Назвіть основних діячів «шістдесятників». Л.Костенко, І.Драч, М.Вінграновський, В.Стус, А.Горська

203.          Кого з дисидентів було засуджено до смертної кари. Левко Лук’яненко

204.          Як називався вищий законодавчий орган ЗУНР? Народна Рада

205.          Як називалася масонська ложа, до якої входив І.Котляревський? «Любов до істини»

206.          Назвіть діячів, які втілювали в життя політику «українізації». О.Шумський, М.Скрипник

207.          Хто очолював збройне формування «Поліська Січ»? Тарас Боровець

208.          До складу якої окупаційної зони під час ІІ Світової війни входило м. Одеса? «Трансністрія»

209.          Назвіть основні течії дисиденстсього руху в Україні. Правозахисне, або демократичне дисидентство, релігійне дисидентство, національно-орієнтоване дисидентство

210.          Підкресліть правильну відповідь. Уряд УНР після відставки у січні 1918 В.Винниченка очолив Б) Всеволод Голубович

211.          Який український діяч вів переговори з прусським міністром Герцбергом про надання Пруссією допомоги в антиросійському повстанні в Україні?  Василь Капніст

212.          Назвіть місце видання альманаху «Русалка дністровая» Будапешт

213.           Підкресліть правильну відповідь. 30 серпня 1919 до Києва одночасно увійшли Б) Армія УНР і Добровольча армія А.Денікіна

214.          Над діячами якої української політичної організації відбувався Варшавський судовий процес 1935 р.? Організація Українських Націоналістів

215.          Хто очолював Українське державне правління, створене у Львові 30.06.1941р.? Ярослав Стецько

216.          Хто з радянських командирів у травні 1943 р. очолив т.зв. Карпатський партизанський рейд в тилу німецьких військ? С.Ковпак

217.          Котрий універсал Центральної Ради призвів до збройного виступу «самостійників» 4-5 липня 1917 р.?  ІІ універсал

218.          Коли утворилася Українська Гельсінська спілка? 9 листопада 1976р.

219.          Коли сталася катастрофа на Чорнобильській АЕС? 26 квітня 1986р.

220.          Коли виникла Русько-Українська Радикальна Партія? 1890р.

221.          Хто був Головним Отаманом Армії УНР? Симон Петлюра

222.          Вкажіть правильну відповідь. Гітлерівські війська вигнано з території України у:А) жовтні 1944р.

223.          Вкажіть правильну відповідь. Останнім кроком юридичного оформленням державної незалежності України став: всеукраїнський референдум.

224.          У котрому році «Поліська січ» була підпорядкована командуванню УПА? 1942р.

225.          Котрим універсалом Центральна Рада висловила згоду на включення до її складу представників від національних менших: російської, польської та єврейської? ІІ універсал

226.          Коли Україна ввійшла до складу СРСР? 30 грудня 1922

227.          Коли було ухвалено Декларацію про державний суверенітет України?16 липня 1990р.

228.          Вкажіть правильну відповідь. Політичною організацією народовців Галичини у 80-х рр. ХІХ ст. була:Б) Народна Рада

229.          У яких містах за гетьманату П.Скоропадського було відкрито державні університети? Київ, Кам’янець-Подільський

230.          Війська якої країни у 1939 р. окупували територію Карпатської України ? Угорщина

231.          На які окупаційні зони була поділена Україна у 1941-1944 рр.?Дистрикт «Галичина», Рейхкомісаріат «Україна», «Трансністрія», «Прифронтова зона»

232.          Кого було обрано Президентом України у 1999 р.?Леонід Кучма

233.          До складу якої окупаційної зони, під час Другої світової війни, входило м. Львів?Дистрикт «Галичина»

234.          Який універсал Центральної Ради вперше проголосив програму соціально-економічних реформ, демократичні свободи, зокрема скасував смертну кару?ІІІ універсал

235.          Коли відбувся розкол в ОУН і на які угруповання? 1940 січень ОУН(б)-бандерівці і ОУН(м)-мельниківці

236.          Вкажіть правильну відповідь. Російська окупація Галичини тривала:А)з вересня 1914р. по червень 1915р.

237.          Назвіть почергово міста, де перебував уряд ЗУНР після втрати Львова. Тернопіль,Чортків, Станіслав (Івано-Франківськ)

238.          Назвіть місця масового знищення нацистами населення України в роки Другої Світової війни.Бабин Яр (м. Київ), с. Обухівка Полтавської області, табір для військовополонених «Шталаг-349», відомий як «Уманська яма», Львівський, Славутський, Кам’янецько-Подільський концтабори.

239.          Вкажіть рік загибелі  командувача УПА Р.Шухевича? 5 березня 1950р.

240.          До складу якої окупаційної зони, під час Другої Світової війни, входило м. Київ? Рейхкомісаріат «Україна»

241.          Коли була прийнята Конституція незалежної України?28 червня 1996р.

242.          На які партії розкололася у 1899 р. РУРП? УНДП (Українська Національно-Демократична Партія) та УСДП (Українська Соціал-Демократична Партія)

243.          До якої держави належала Північна Буковина і Бессарабія у період між світовими війнами? До Румунії

244.          Назвіть командирів найбільших радянських партизанських загонів, що діяли на території України в період Другої Світової війни. Сидір Ковпак, Олексій Федоров, О.Сабуров, С.Маліков

245.          Хто з українських компартійних діячів стримував русифікаторську політику Москви в Україні у 60-х- початку 70-х рр. ХХ ст.:Б) П.Шелест

246.          Котрий універсал Центральної Ради проголосив незалежність України? IV універсал

247.          Скільки депутатів згідно з Конституцією України налічує Верховна Рада?450 депутатів

248.          У складі якої армії перебував Легіон УСС? Австрійської армії

249.          Хто очолив уряд Центральної Ради – Генеральний секретаріат?В.Винниченко

250.          Назвіть засновників спортивно-пожежних товариств „Січ” і „Сокіл”« Січ» - Кирило Трильовський, «Сокіл» - Мирослав Тирш(у празі) Нагірний,Лаврінський(Львів)

251.          Коли утворено УВО і хто її очолив?Вересень 1920р. – Є.Коновалець

252.          Назвіть відомих діячів більшовицької партії, які безпосередньо виконували вказівки Й.Сталіна по організації голодомору в Україні 1932-1933 рр. Молотов, Постишев, Каганович, Мендель, Станіслав Раденс, Косіор

253.          Хто очолив український збройний загін «Нахтіґаль»? Роман Шухевич

254.          У якому році відбувся другий зимовий похід Армії УНР?Жовтень-листопад 1921р.

255.          До складу якої окупаційної зони, під час Другої Світової війни, входила територія Східної Галичини? Дистрикт «Галичина»

256.          В котрому році в Україні в обіг введено гривню?2-16 вересня 1996р.

257.          Хто очолював Організацію Українських Націоналістів з 1929 по 1939 р.?Євген Коновалець

258.          Яка угода між Польщею та УНР передбачала перехід до складу Польщі Східної Галичини? Варшавський договір

259.          Хто є автором твору «Закон Божий. Книга буття українського народу»?М.Костомаров

260.          Назвіть діячів Союзу Визволення України. А.Жук, А.Меленський, Д.Донцов, М.Залізняк, Дорошенко

261.          Коли Західну Україну включено до СРСР?28 вересня 1939р.

262.          Хто очолив УГКЦ після смерті митрополита Андрея Шептицького? Йосиф Сліпий

263.          Коли війська Червоної армії остаточно ліквідували угруповання німецьких військ у Криму?. 12 травень 1944

264.          Хто очолив уряд ЗУНР після відставки К.Левицького? Голубович

265.          Хто був останнім президентом еміграційного уряду УНР? Микола Плавюк

266.           Між якими військами відбувся бій під Мотовилівкою 18.11.1918р. ? Між військами Директорії та Гетьманату Скоропадського

267.          Назвіть голів Верховної Ради України в період 1991-2009 рр.? 23 липня 1990р. - 5 грудня 1991р. – Леонід Кравчук; 5 грудня 1991р. - 11 травня 1994р. – Іван Плющ; 18 травня 1994р.-12 травня 1998р. – Олександр Мороз; 7 липня 1998р. - 21 січня 2000р. – Олександр Ткаченко; 1 лютого 2000р. - 14 травня 2002р. – Іван Плющ;28 травня 2002р. - 25 травня 2006р. – Володимир Литвин; 6 липня 2006р. - 21 листопада 2007р. – Олександр Мороз; 4 грудня 2007р. - 14 листопада 2008р. – Арсеній Яценюк; 9 грудня 2008р.-2009р. – Володимир Литвин.

268.          Співзасновником якої партії був І.Франко? РУРП (Русько-Українська Радикальна Партія)

269.          Де відбувся найбільший селянський виступ в Україні у період російської революції 1905-1907 рр.? Г) с. Великі Сорочинці на Полтавщині

270.          Коли припинив діяльність уряд ЗУНР?  15 березня 1923

271.          Як називався парламент воюючої України, створений у 1944 р.?Українська Головна Визвольна Рада

272.          Коли відбулася «Перша хвиля» арештів учасників руху шістдесятників? 1965р.

273.          У котрому році війська Червоної армії провели Корсунь-Шевченківську наступальну операцію?24 січня-17 лютого 1944р.

274.          Коли українська делегація підписала мирний договір з країнами Четверного союзу, який передбачав визнання самостійності України, допомогу німецьких та австрійських військ у боротьбі проти більшовицьких військ?9 лютого (28 січня) 1918р.

275.          Як називався орган, що керував створення армії у період Центральної Ради? Генеральний військовий комітет

276.          Хто є автором трактату «Відомість о руськім язиці»?Іван Могильницький

277.          Коли виникла «Просвіта» і хто був першим її головою? 2 вересня 1868р., Анатоль Вахнянин

278.          Які партії діяли на Наддніпрянщині на початку ХХ ст.?Революційна Українська Партія, Українська Народна Партія, Українська Демократична Партія, Українська Радикальна Партія,  Українська Соціал-Демократична Робітнича Партія, Українська Демократично-Радикальна Партія.

279.          Які соціальні верстви населення підтримували режим П.Скоропадського:В) промислово-фінансові кола та поміщики.

280.          Як називався самвидавний журнал українських дисидентів? «Український вісник»

281.          Хто очолив Українську Гельсінську групу?Микола Данилович Руденко

282.          Хто з відомих українських політиків очолив делегацію Української Центральної Ради до Петрограда в травні 1917 р?В.Винниченко, Микола Ковалевський

283.          Виберіть правильну відповідь: До складу Австро-Угорщини входили такі українські етнічні території А) Східна Галичина і Буковина, Підкарпатська Русь

284.          Який документ оголошував автономію України у складі Російської держави:В) І Універсал Центральної Ради

285.          Коли Львів був звільнений Червоною армією від німецьких військ? 27 липня 1944р.

286.          Як називалася правозахисна організація українських дисидентів? Українська Гельсінська Група

287.          У якому році відбулася Ялтинська конференція глав держав антигітлегівської коаліції?4-11 лютого 1945р.

288.          Коли Україна стала членом ООН? 26 квітня 1945р.

289.          Назвіть  публікацію В’ячеслава Чорновола, у якій засуджувалися репресії над українською інтелігенцією у 1965-1966 рр. «Лихо з розуму (портрети двадцяти «Злочинців»)»

290.          Назвіть відомі вам західноукраїнські політичні партії міжвоєнного періоду.УНДО (українська народно-демократична організація), УВО, Комуністична партія Західної України, УСРП, ОУН

291.          Вкажіть назву організації, створеної у серпні 1914 р. у Львові емігрантами з Наддніпрянщини? Союз визволення України

292.          Як називався документ, яким більшовицький Раднарком оголошував війну Центральній Раді? «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради»

293.          Назвіть керівників уряду за часів гетьманату П.Скоропадського. М.Василенко, Федір Лизогуб, Гребель

294.          Хто командував українськими частинами у бою під Крутами. Гончаренко Аверкій

295.          Хто з відомих українських науковців очолив Українську академію наук, створену в листопаді 1918 р? Володимир Вернадський

296.          Хто очолив Перший зимовий похід Армії УНР?Михайло Омелянович - Павленко

297.          Як називався головний друкований орган галицьких народовців? «Вечорниці». Виходили також «Нива», «Мета», «Русалка», газета «Діло»

298.          Перелічіть країни (чотири - п’ять), які першими у 1991 р. визнали незалежність України.Першою 2 грудня 1991р. Незалежність визнала Польщa, того ж дня Канада, наступного дня – Угорщина, 4 грудня – Литва і Латвія, 5 грудня – Росія і Болгарія.

299.          Назвіть роки великих селянських рухів: „Київська козаччина”________ рік та „Похід у Таврію за волею” _____ рік.1855р., 1856р.

300.          Дайте визначення терміну “дисиденти”.Дисиденти – рух, учасники якого в СРСР виступали за демократизацію суспільства, дотримання прав і свобод людини, в Україні – за вільний розвиток української мови та культури, реалізацію прав українського народу на власну державність.Це (з лат.-незгодний) інакодумець,який висупає проти панівної в у країні  суспільстві ідеології, суспільного ладу.

301.          Вкажіть роки президентських виборів в Україні і президентів 1991р. – Л.Кравчук, 1994р.,1999р. – Л. Кучма, 2004р. – В.Ющенко, 2010р. – В. Янукович.

302.          Яка держава першою визнала незалежність України у 1991 р.?Польща – 2 грудня 1991р.

303.          Назвіть командувачів Української Галицької Армії. Половник Дмитро Вітовський, генерал М. Омелянович-Павленко, Курманович,Антон Кравс, Тарнавський, полковник Альфред Шаманек

304.          Назвіть провідних діячів ОУН міжвоєнного періоду. Є.Коновалець, С. Бандера

305.          Хто із вказаних осіб очолив Директорію з лютого 1919 року?2) С.Петлюра

306.          Хто є режисером фільму «Молитва за гетьмана Мазепу»?Юрій Іллєнко

307.          Автором якої відомої книги є П.Шелест? «Україна наша радянська» (1970р.)

308.          Автором якої книги є Юліан Бачинський? «Україна irredenta» - «Україна уярмлена» (1895р.)

309.          Хто є автором твору „Ода на рабство”?В.Капніст (1783р.)

310.          Які цілі ставило перед собою ТУП? 2) право на власний культурний розвиток українців у межах Російської імперії. Програмою ТУП було передбачено відродження української національної культури і мови.

311.          Коли Північну Буковину і Бессарабію було приєднано до УРСР?2 серпня 1940р.

312.          Автором якої книги є Д.Бантиш-Каменський? «Історія малої Росії»

313.          Коли відбулася чортківська наступальна операція галицької армії 7-28 червня 1919р.

314.          Хто із вказаних осіб очолив Директорію протягом листопада 1918 – лютого 1919 року?1) В. Винниченко

315.          З котрого року Львівський університет носить ім’я Івана Франка?1940р.

316.          На територію якої держави відступила Армія УНР після поразки у боротьбі з російськими більшовиками?Польщі

317.          Вкажіть назву  українського радянського уряду, створеного у Харкові у грудні 1917 р. Народний секретаріат

318.          Назвіть діячівУкраїнської Боєвої Управи Кирило Трильовський, Білецький, Вітовський, С.Шухевич,  Горук.

319.          В котрому році Антанта вирішила тимчасово передати Східну Галичину під владу Польщі? 1919р.

320.          Коли територія Закарпаття була приєднана до УРСР?1945р.

321.          У яких роках в Радянській Україні проводилася політика «українізації»? 1923-1933.

322.          За яким договором Закарпаття було передано Чехо-Словаччині? Сен-Жерменський.

323.          Хто із вказаних осіб очолив уряд ЗУНР – Державний секретаріат? 3) К.Левицьким

324.          Як називалася перша масова опозиційна компартії громадська організація в Україні? «Народний Рух»

325.          Назвіть молодіжні патріотичні організації на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. «Січ», «Сокіл», «Пласт»

326.          Які політичні партії Західної України міжвоєнного періоду займали прорадянські позиції? Комуністична партія Західної України

327.          Назвіть місця масового знищення нацистами цивільного населення та військовиків на території Львова. Львівська Цитадель, Концтабір військовополонених, Янівський концтабір,табір військовополонених МВС № 275, розміщений у корпусах колишньої в’язниці по вул. Замарстинівській, «Єврейське гетто», табір смерті біля Лисиницького лісу

328.          Як називалася програма «Кирило-Мефодіївського товариства»? «Книга буття українського народу»,

329.          У котрому році армія УНР опинилася у «Чотирикутнику смерті»?1919р.

330.          Хто очолив уряд ЗУНР – Државний секретаріат у грудні 1918 – листопаді 1919 рр 3) К. Левицький

331.          Коли відбувся судовий процес над СВУ?9 березня – 19 квітня 1930р..

332.          Хто був командувачем більшовицьких військ у битві під Крутами?Михайло Муравйов

333.          Назвіть діячів Перемишльського гуртка греко-католицьких священиків?Іван Могильницьий, Михайло Левицький, Іван Лаврінський, Йосип Лозинський

334.          Хто очолив другий зимовий похід Армії УНР?Юрій Тютюнник

335.          Де загинув С.Петлюра і хто вчинив на нього замах?Анархіст Самуїл-Шльома Шварцбард, на розі вулиці Расін та бульвару Сен-Мішель у м. Парижі. Петлюру швидко переправили до лікарні «Шарите», але врятувати не змогли

336.          Які українські етнічні території були включені до Польщі за Ризьким мирним договором?Східна Галичина, значна частина Волині, Холмщина, Лемківщина, Підляшшя.

337.          Дайте визначення терміну «перебудова» та вкажіть її хронологічні рамки. Перебудова – загальна назва сукупності політичних та економічних реформ, що проводились в СРСР у 1985-1991рр. Складові частини перебудови: у внутрішньополітичній сфері – демократизація суспільного життя, в економіці – введення елементів ринкових відносин, у зовнішній політиці – відмова від надмірної критики капіталістичного ладу, значне поліпшення відносин з США, країнами Західної Європи, визнання загальнолюдських цінностей і глобальних проблем.

338.          Коли ВУЦВК прийняв постанову про забезпечення рівноправності мов і допомогу розвиткові української мови в УСРР? 1 серпня 1923р.

339.          Хто очолював делегацію УРСР під час церемонії підписання Статуту ООН у Сан-Франциско?Дмитро Захарович Мануїльський

340.          В котрому році більшовики почали втілення НЕПу?1921р.

341.          Де загинув Є.Коновалець і хто вчинив на нього замах?Павло Анатолійович Судоплатов, Роттердам (Голландія)

342.          Назвіть імена трьох командувачів українських військ у Львові під час листопадових боїв з польськими частинами у листопаді 1918? Д. Вітовський, Гнат Стефанів, Гриць Козак.

343.          Коли році Румунія окупувала Бессарабію та Північну Буковину?Північна Буковина – листопад 1918р., Бессарабія – січень 1918р.

344.          Як називався вищий тимчасовий орган влади в період Директорії УНР із функціями парламенту? Трудовий Конгрес України

345.          Вкажіть рік проведення  радянським режимом депортації кримських татар?18-20 травня 1944р.

346.          В яких роках у Львові діяв Український таємний університет?Липень 1921-1925р.

347.          Хто із вказаних осіб очолив Центральну Раду на момент її створення?5) М. Грушевський

348.          Коли підписано пакт Молотова – Ріббентропа?23 серпня 1939р.

349.          Вкажіть діячів «Братства Тарасівців»І.Липа, Б.Грінченко, М.Міхновський, В.Боровик

350.          Як називався вищий законодавчий орган ЗУНР ?Українська Національна Рада ЗУНР

351.          Коли відбулася битва на горі Маківці”?1915р.

352.          Вкажіть дати двох «хвиль» арештів над українськими дисидентами. Серпень – вересень 1965р, січень – травень 1972р.

353.          Дайте визначення терміну «десталінізація». Десталінізація – процес ліквідації культу особи і Сталінської політичної системи, створеної радянським лідером Йосипом Сталіним.

354.          Друкованим органом якої із західноукраїнських політичних партій у міжвоєнний період була газета «Діло»?Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)

355.          Хто із вказаних осіб був обраний президентом ЗУНР?2)Євген Петрушевич

356.          Які цілі ставила УВО?2)самостійність і соборність України. У липні 1920р. Галичина і Волинь були зайняті польськими військами та радянською армією. Тривала війна і за Наддніпрянщину. Тому УВО виникла, «щоб вести далі боротьбу проти обидвох окупантів». Збереження кадрів у військовій організації надавало перспективу підготувати та у зручний момент очолити збройний виступ всього народу за створення Самостійної Соборної Української Держави.

357.          Поясніть термін «націонал-комунізм». Український націонал-комунізм – рух, який об’єднав різні політичні течії і напрями довкола ідеї «комуністичної перебудови суспільства», цілковитого національного визволення України, створення суверенної української держави.

358.          Як називався перший український часопис, що виходив на Наддніпрянщині? «Хлібороб»

359.          У якому місті перебувала столиця Карпатської України? Хуст

360.          Хто був головою Генерального Секретаріату військових справ?Генеральний Секретаріат військових справ – Симон Петлюра

361.          Як називається програма співробітництва Україна-НАТО? «Партнерство заради миру»

362.          Як називався блок політичних партій та організацій, що підтримував режим гетьманату П.Скоропадського? Союз землевласників Української демократично-хліборобської партії

363.          Хто став ідеологом українського інтегрального націоналізму у міжвоєнний період? Дмитро Донцов

364.          Хто з українських політиків підписав Варшавську угоду?4) Симон Петлюра

365.          Коли було утворено УНДО? 11 липня 1925р.

366.          Назвіть нацистські концтабори, що існували у Львові в 1941-1944 рр. Львівська цитадель, Концтабір військовополонених, Янівський концтабір, табір військовополонених МВС №275, розміщений у корпусах колишньої в’язниці по вул. Замарстинівській. «єврейське гетто», табір смерті біля Лисиницького лісу

367.          Вкажіть офіційну назву України на момент проголошення її незалежності у 1991 р 24 серпня 1991р. вона офіційно отримала назву – Україна, що не відповідає історичній традиції.(можливо УРСР).

368.          У котрому році видано Емський указ ?18 травня 1876р.

369.          Вкажіть назву першої української політичної організації в Галичині. Головна Руська Рада – 2 травня 1848р.

370.          Хто є автором праці „Самостійна Україна”?Михайло Міхновський

371.          Як стала називатися ЗУНР пілся обєднання з УНР? ЗО УНР (Західна область Української Народної Республіки)

372.          Коли і де проводилася політика «пацифікації» ?14 вересня – жовтень 1930р. в Галичині

373.          Коли нацисти розпочали масово знищувати українське мирне населення в урочищі Бабин Яр? 29 вересня 1941-1943рр.

374.          Назвіть прізвища осіб, що несуть відповідальність за організацію голодомору 1932-1933 років в Україні.Павло Постишев, Лазар Каганович, В’ячеслав Молотов, Мендель, Хатаєвич, Сталін, Косіор.

375.          Коли відбулася битва за Дніпро між радянськими і німецькими військами? вересень-листопад 1943р.

376.          У складі якої армії діяв Легіон УСС ?У складі Австро-Угорської Імперії

377.          За правління якого гетьмана було запроваджено І Малоросійську колегію? Павла Полуботка

378.          Який договір урегульовував вступ німецько-австрійських військ на територію УНР? Брестський мир

379.          Як називався документ, яким П.Скоропадський скасовував дію IV універсалу 14 листопада 1918р.? Грамота про Федерацію України з більшовицько Росією.

380.          У якому місті загинув Є.Коновалець? У Роттердамі (Голландія)

381.          Коли загинув С.Бандера і хто вчинив на нього замах? 15 жовтня 1959р. Замах вчинив Богдан Сташинський

382.          Кому належить гасло « Геть від москви!»? Микола Хвильовий.