Историјска граматика италијанског језика

Настава предмета Историјска граматика италијанског језика 1 и Историјска граматика италијанског језика 2 предвиђена је за студенте Италијанског језика и књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду у 5. и 6. семестру студија.

Наставник: др Мила Самарџић, редовни професор

Број часова: 2 часа недељно

Број бодова: 3 (Историјска граматика италијанског језика 1) + 3 (Историјска граматика италијанског језика 2)

Статус предмета: обавезни предмети (ОП)

Завршни испити: писмена форма (тест).

Време трајања испита: 45 минута.

Распоред предавања у академској 2018/19: понедељак 13.15–14.45 (сала 328)

Консултације по договору (електронском поштом): кабинет 314. 

Контакт: milasamardzic@yahoo.it