Историјска граматика италијанског језика

Настава предмета Историјска граматика италијанског језика 1 и Историјска граматика италијанског језика 2 предвиђена је за студенте Италијанског језика и књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду у 5. и 6. семестру студија.

Наставник: др Мила Самарџић, редовни професор

Број часова: 2 часа недељно

Број бодова: 3 (Историјска граматика италијанског језика 1) + 3 (Историјска граматика италијанског језика 2)

Статус предмета: обавезни предмети (ОП)

Завршни испити: писмена форма (тест).

Време трајања испита: 45 минута.

Распоред предавања у академској 2016/17: уторак 16.45–18.15 (сала 328)

Консултације у академској 2016/17: уторком од 18.15 (кабинет 314).

Контакт: milasamardzic@yahoo.it