Pagina de pornire (Home)

INTRODUCERE

Ideea unui astfel de seminar a apărut din discuţiile domnilor profesori Cristian PAVEL (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti), Alexandru POPA (Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti), Valentin CEAUŞU (Universitatea "Politehnica" Bucureşti) și Andrei VASILESCU (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti), promotori fiind domnii Cristian PAVEL şi Alexandru POPA.
În această acţiune s-a primit un sprijin deosebit din partea ASTR (Academia de Ştiinţe Tehnice din România) prin preşedintele ASTR, academician prof. univ. Radu VOINEA care a prezentat şi prima conferinţă, precum şi din partea preşedintelui secţiei Mecanică Tehnică a ASTR, prof. univ. dr. doc. P.P. Teodorescu.
De asemeni, acţiunile noastre sunt permanet susţinute de SRA (Societatea Română de Acustică) prin preşedintele acesteia, prof. univ. dr. ing. h.c. Polidor BRATU. Manifestările din cadrul seminarului sunt onorate şi de prezenţa prof. univ. emerit Panaite MAZILU, membru de onoare al Academiei Române.

 

Ce ne propunem ...

 

Seminarul îşi propune să prezinte viaţa şi opera unor personalităţi internaţionale şi naţionale care au avut un rol deosebit la fundamentarea şi dezvoltarea Mecanicii ca ştiinţa. Frecvenţa seminariilor este de 3 pe semestrul universitar, deci 6 pe an. Pentru varietate, personalităţile şi subiectele sunt alese astfel încât să fie îmbinate aspectele istorice din diferite epoci ale dezvoltării civilizaţiei, cu momentele de comemorare considerate de noi ca fiind reprezentative.

   

... şi cui ne adresăm

Ne adresăm unei largi categorii de specialişti din domeniul ingineriei: studenţi, cadre didactice universitare, cercetători, etc. Dorinţa noastră este de a face cunoscute aspecte şi detalii mai puţin ştiute din istoria Mecanicii. Subiectele de specialitate vor fi mereu încadrate în datele istorice şi contextul cultural. Acum, într-o epocă în care informaţiile ne copleşesc prin cantitate, este benefic să extragem esenţialul, adică să ne apropiem de "frumuseţea adevărului ştiinţific" şi să împletim firul ştiinţei cu cel al culturii civilizaţiei umane.


Ultima actualizare, martie 2010.
© Andrei VASILESCU, UTCB, 2010.
free counters