1. Religiile Indiei antice




Templu hypogeu din Ajanta - sec. II î. Hr. - II d. Hr.