1. Religiile Indiei antice
Templu hypogeu din Ajanta - sec. II î. Hr. - II d. Hr.