Интересни факти

    Историята нa България може да бъде условно разделена на четири основни периода: Древност, Средновековие, Турско робство (владичество) и Трета българска държава.

    Поради географското си положение, територията на днешна България е сред районите в Европа, най-рано заселени от хора. През 3 хилядолетие пр.н.е. тя е заета от траките, индоевропейски народ, за който се предполага че е дошъл на Балканите от североизток. Те създават свои държави, които достигат разцвет през елинистичния период. В средата на 1век пр.н.е. траките са подчинени от Рим.