หน้าหลัก            กับกิจกรรมดีๆ IS จิตอาสาพัฒนาชุมชน  นักเรียนโรงเรียนตะพานหิน ทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า
        จากเศษวัสดุจากลมปะทะรถยนต์ เพื่อนำไฟฟ้าที่ประจุได้แบตเตอร่ใช้เป็นไฟเตือนหน้าโรงเรียน 
        รับมอบโดยท่านรองผู้อำนวยการ เมตตา  พลประถม

IS จิตอาสาพัฒนาชุมชน

ผงงานISแก้ปัญหาชุมชน