המאגר עבר אל האתר החדש של האגודה האנתרופולוגית הישראלית:
 אנתרופולוגיה ישראלית

לשינוי עריכה ולפרטים נוספים, ניתן לפנות לגיא שלו, מזכיר האגודה האנתרופולוגית - isranthro@gmail.com