אותיות ה-ABC
באנגלית יש 26 אותיות:


B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z
b  c d e f  g h  j  k l  m n o  p q r  s  t v  w x y  z

בשורה העליונה מוצגות האותיות הגדולות ובשורה התחתונה האותיות הקטנות. (בהמשך נלמד מתי משתמשים באותיות קטנות ומתי בגדולות.)

לימדו עכשיו אתם!

עברו על הכרטיסיות כדי לדעת להתאים בין אות קטנה וגדולה. תוכלו גם לשמוע את האותיות אם תלחצו על סמל האודיו בצד שמאל העליון.

(אם התצוגה למטה אינה מוצגת כראוי  לחצו כאן)

Embed gadget
5 מהאותיות הם אותיות תנועה(vowels):  אלה הן אותיות המייצגות תנועות,לאופן הגייתם של העיצורים.

a-e-i-o-u


 

  קמץ, פתח

st a r -    A a

  סגול, צירה

h e lp-     E e

 חולם

st o ry-     O o

 קובוץ, שורוק

f u ll-      U u

 חיריק

s i t-        I i

הערה: יש מילים שבהן צליל האותיות משתנה.

 


שמעו את המילים בטבלה הנ"ל כדי להבין את צורת ההגייה:
כדי לשמוע לחצו על סמל האודיו מצד שמאל למעלה.

Embed gadget
המילה Aduma תקרא: אדומה
המילה Kipa תקרא: כיפה
המילה karov תקרא: קרוב
 
 
שאר האותיות(21) הם אותיות עיצור(consonants):  אותיות עיצור הן אותיות שכל אחת מהן מייצגת צליל מסוים בשפה.
 b c d  f g h  j k l m n  p q r s t  v w x y z
 

" אותיות גדולות" "אותיות קטנות"
A a
B b
C c
D d
E e
F f
G g
H h
I i
J j
K k
L l
M m
N n
O o
P p
Q q
R r
S s
T t
U u
V v
W w
X x
Y y
Z zהתאמת אות גדולה לקטנה-תרגול

עליכם לגרור כל אות גדולה לאות הקטנה המתאימה לה.Embed gadget


מומלץ לקרוא גם:

Comments