HLS Structuur ISO 9001:2015

ISO heeft een richtlijn in stemming gebracht waarin de structuur beschreven staat voor toekomstige normen voor managementsystemen: de zogenaamde High Level Structure (HLS).

De stemmingsperiode liep van 6 mei tot en met 6 september 2011. Inmiddels is het document geaccepteerd en gaat door het leven "Annex-SL" (zie update hieronder).

Het document (alleen uitgegeven in het Engels) is beschikbaar onder de naam: ISO DGUIDE 83. Dit document laat zien dat alle managementsystemen een uniforme opbouw krijgen met zelfs identieke eisen, welke  "op maat" gemaakt worden voor de betreffende managementsysteemnorm.

Op de internetsite van ANSI (het normalisatie-instituut van de Verenigde Staten) en vergelijkbaar met het Nederlandse NEN is het document integraal beschikbaar (PDF):

U kunt het document hier downloaden (PDF).

De indeling van ISO 9001:2015 wordt als volgt:

1          Scope
2          Normative references
3          Terms and definitions
4          Context of the organization
4.1       Understanding the organization and its context
4.2       Understanding the needs and expectations of interested parties 
4.3       Quality management system 
5          Leadership
5.1       General 
5.2       Management commitment 
5.3       Policy 
5.4       Organizational roles, responsibilities and authorities 
6          Planning
6.1       Actions to address risks and opportunities
6.2       Quality objectives and plans to achieve them
7          Support
7.1       Resources
7.2       Competence
7.3       Awareness
7.4       Communication
7.5       Documented information
7.5.1    General
7.5.2    Create and update
7.5.3    Control of documented Information
8          Operation
8.1       Operational planning and control
9          Performance Evaluation
9.1       Monitoring, measurement, analysis and evaluation
9.2       Internal Audit 
9.3       Management review
10        Improvement
10.1     Nonconformity and corrective action
10.2     Continual improvement

Update 11 oktober 2011:
Een grote meerderheid van de ISO-leden heeft ingestemd met het gepresenteerde ontwerpdocument. Echter, er zijn ook veel (inhoudelijke) commentaren binnen gekomen. Deze commentaren hebben zowel betrekking op de inhoud van de tekst als op het voorgenomen gebruik.

De commissie (
Joint Technical Coordination Group) heeft opdracht gekregen om naar de ingediende commentaren te kijken en een aangepaste tekst voor te leggen. Het resultaat hiervan is gepland in februari 2012. Opnieuw is een belangrijke stap gezet op weg naar publicatie van ISO / Guide 83.

Comments