Curriculum vitae

 

1.       Mbiemri:   Dashi

2.       Emri: Ismail  

3.       Data e lindjes: 26.04.1959

4.       Kombësia:   Shqiptarë

5.       Gjinia: Mashkull

6.       Statusi civil:I martuar, dy vajza dhe dy djem

7.       Profesioni: Ing.i.dip,elektroteknikes/elektronikë

        8.       Shkollimi: Fakulteti                                                                                    
                                                                        

 

 

 [Data prej - deri]

Institucioni

Titulli ose diploma e fituar:

1978-1983

Fakulteti Teknik

Ing.i.dip,elektros/elektronikë

 

9.           Trajnime plotësuese/ shkathtësi tjera:      

Data

Institucioni

Kualifikimi i fituar:

- 11.08.2001

SWISCONTACT-PRISHTINË

Metodë diadektike

-8.08.2002`

SWISCONTACT-PRISHTINË

Menagjimi i kabinetit të kompjuterëve

 

 

 

 

 

 

-10.08.2004

SWISCONTACT-PRISHTINË

Projekti mësimor për klasën e 10-të

(instalues elektrik)

-10.08.2004

SWISCONTACT-PRISHTINË

Procedura e vlerësimit të kompetencave , profesionale dhe socialet arriturave në nivelin e parë për profesionin instalues elektrik

-21.11.2004

Gtz

Diadektika dhe metodika për mësimdhënsit e shkollave të mesme profesionale

-06.07.2005

SWISCONTACT-PRISHTINË

Implementimi i projektit mësimor për klasët e 11_ta bazuar në kurrikulën nga MASHT

4.8.2011

SWISCONTACT-PRISHTINË

Bazat e inst    alimit të ndriçimit solar                                                 

 2015

 Instituti Pedagogjiki Kosovës

 Zhvilimi  i shkathtësive të mësimdhënies në pilotimin e korrikulës së re