Şeytanın Kuranda Anlatılan Özellikleri

Şeytanın özellikleri
Şeytanlar,Cin ve İnsanlar'dan Yaratılmıştır.
Özellikleri Aynıdır.Cinlerden ve İnsanlardan müslüman olanlarda vardır.
(Buhari Tecritte)-Peygamberimiz buyuruyorki:Benimde cinim vardı ama ben onu müslüman yaptım.Şeytan Doğru yoldan çıkarmaya Çalışandır.

  Şeytanın özellikleri

    1. Sinsi ve Yalancıdır

    2. Azgın ve Kaypaktır

    3. Gücü Yalnızca Çağırmaya Yeter

    4. İyilikten ve Hayırdan Yana Hiçbir Yönü Yoktur

    5. İnsanlar Üzerindeki Etkisi Pisliktir

    6. İnsanların Şükretmelerini Engellemek İster

    7. İnsanlara Korku Vermeye Çalışır

    8. Müminlerin Arasını Bozmaya Çalışır

    9. İnsanları, Sözde Onlara İyilik Yaptığına İkna Etmeye Çalışır.

  10. Allah'ın Adını Kullanarak Saptırmaya Çalışır.

  11. Mü'minlerin Zamanla Yıpranmalarını İster

  12. Yalan Vaadlerde Bulunur.

  13. Kuruntulara ve Kuşkulara Düşürmeye Çalışır.

  14. Sapkın Amelleri Süslü ve Çekici Gösterir.

  15. Fakirlik Korkusu Vermeye Çalışır.

  16. Kibir Vermeye Çalışır.

  17. Gösteriş İçin İbadet Etmeye Teşvik Eder.

  18. Ayetlerden Uzaklaştırmaya Çalışır.

  19. Unutkanlık ve Dalgınlık verir.

  20. Duygusallık Telkini Yapar.

  21. Detaylara Daldırır.

  22. İsrafa Teşvik Eder.

  23. Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır,öyleyse siz de onu düşman edinin.

  Kaynak:

  1. (İbrahim Suresi, 22)
  2. (Hac Suresi, 3)
  3. (İbrahim Suresi, 22)
  4. (Nisa Suresi, 117)
  5. (Enfal Suresi, 11)
  6. (Araf Suresi, 17)
  7. (Al-i İmran Suresi, 175)
  8. (İsra Suresi, 53) (Maide Suresi, 91)
  9. (Araf Suresi, 20-21)
  10. (Fatır Suresi, 5-6)
  11. (Al-i İmran Suresi ,155)
  12. (İbrahim Suresi, 22)
  13. (Nisa Suresi, 119-120)
  14. (Neml Suresi, 24)
  15. (Bakara Suresi, 268)
  16. (Sad Suresi, 74-75)
  17. (Nisa Suresi, 38)
  18. (Zuhruf Suresi, 36-37)
  19. (Mücadele Suresi, 19) (En'am Suresi, 68) (Kehf Suresi, 63)
  20. (İsra Suresi, 64) (Mümtehine Suresi, 1-3)
  21. (Bakara Suresi, 67-71)
  22. (İsra Suresi, 26-27)
  23. (Fatır Suresi, 6)
   
Comments