İslamın Merkezi İstanbul

İslamiyetin merkezi olan İstanbul,Şimdi neyin merkezi?
  • Câmi, Allah'ın 99 adından biri.
  • Cami, Müslümanların ibadet mekânı.
  • Cami, Efradını Cami, ağyarını mani yani kendinden olanı toplama, başkalarını dışarda bırakma.
  • CamiFars asıllı bir şair

İslamiyetin merkezi olan İstanbul,Şimdi neyin merkezi?

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, M.S. 330 - 395 yılları arasındaRoma İmparatorluğu, 395 - 1204 ile 1261 - 1453 yılları arasında Doğu Roma İmparatorluğu, 1204 - 1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453 - 1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yaptı.Ayrıca,hilafetin Osmanlı Devleti'ne geçtiği 1517'den, kaldırıldığı 1924'e kadar, İstanbulİslamiyet'in de merkezi oldu.
Comments