Startside

Dette undervisningsopplegget er laget som Del 1 av en eksamensoppgave i "Miljøendringer i sub-polare strøk".

Del 1. Island
Lag et undervisningsopplegg for din klasse på grunnlag av datasettet fra Solheimajökull 1904-2011. Undervisningsopplegget må inneholde følgende:
- LeoWorks billedbehandlingsprogram, ArcExplorer eller lignende programvare.
- Egne registreringer og observasjoner fra feltarbeidet på Island.
- Trekk fram relevante mål i nasjonal læreplan, kommenter hvordan aktiviteten kan bidra til å nå målet.


Tema for undervisningsopplegget er å lære seg å tolke satellittibilder og å bruke geografiske informasjonssystemer, mens man studerer landformer som er dannet av glasiale prosesser. Undervisningsopplegget inneholder også en refleksjon rundt bruken av isbreer som klimaindikator. Ønsket er at elevene skal se hvordan man kan bruke satellittbilder og GIS til klimaforskning.

Datamaterialet er fra Solheimajökull, en isbrearm på Island som er en god klimaindikator.