Feridüddin Attar, Kimdir?

Feridüddin Attar:

Feridüddin Attar, Kimdir?.Şia gibi sapık bir mezhebi öven bir eczacıdır.Tarikat ve tasavvufla oğraşmıştır.Feridüddin Attar, (Farsça: فرید الدین عطار‎ Farīdo d-Dīn ’Attār) Horasanın en önemli dört şehrinden biri olan Nişabur’da 1120’da doğmuş 1229’da vefat etmiş ünlü bir İranlı şair ve mutasavvıftır. Hekim ve eczacı olmasından dolayı Attar olarak anılmaktadır. 
cengizhan tarafından idam edilmiştir.
Şiir,hikaye yazmış ve Hayvanlara fazla ilgi duymuştur.

Çocukluğundan itibaren zamanının büyük kısmını ilim irfanla ve babasının yanında attarlık öğrenmekle geçiren ve bu mesleğe duyduğu büyük saygıyla eserlerinde Attar mahlasını kullanan Feridüddin Ebu Hâmid Muhammed bin İbrahim'in tasavvufa ve sûfilere olan sevgi ve ilgisi çok küçük yaşlarda başlamıştı. Ancak Attar ömrü boyunca ne sanıldığı gibi bir şeyhin müridi ne de o manada bir mutasavvıf oldu. O tasavvuf muhibbiydi, bu hayat tarzını sevmiş ve benimsemişti. Tarikatın edep ve erkanından çok, tasavvuf felsefesine ve sûfiyane yaşayışa tutkundu. Tasavvufun bahşettiği "hür olarak duyma ve düşünme, duyulanı ve düşünüleni serbestçe ifade etme" özelliğinden istifade ederek, bildiklerini, inandıklarını ve hissettiklerini rahat bir şekilde açık açık ifade ediyordu.Attar'ın tek meşhur eseri olan ve genel olarak tasavvufun bütün meselelerini ele alan Evliya Tezkireleri bir çeşit tasavvuf ve ahlaki bilgiler ansiklopedisidir.
 
Attar eserine aldığı sufilerin hayatlarını anlatırken ister istemez tasavvufu da anlatmış,İslam tasavvufunun ve tasavvuf ahlakının hemen hemen bütün meselelerini açık bir şekilde ifade etmiştir. Bunu da daha çok menkıbeler aracılığıyla yapmıştır. Eser bu konuda yazılmış başka eserlerin her birinden daha zengindir. Attar'ın ırk ve inanç farkı gözetmeyen engin insan sevgisi, dinsel hoşgörüsü kitabın her satırına sinmiştir. Evliya Tezkireleri'nde şekillenen tasavvuf anlayışı Mevlâna ve ondan sonraki mutasavvıflarda gelişerek devam etmiştir.

Velilere,yani evliyaya hayran olan bir kişidir.baba mesleğini devam ettirdiği için kendisine attar diye meşhur etmişlerdir.
Velilerin menkibe ve şiir ve hikayelerini yazarak yayınlamıştır.başkada önemli bir eseri yoktur.
Şeyhlik yapmamıştır virt vermemiştir.ancak onlarla haşir-neşir olmuştur.
En çok tasvip ettiği mezhep ise Şia öezhebidir.Allah rahmet etsin..
Comments