Aim


 

Цел:

1)да се събере,колкото се може повече информация за Исляма на едно място и 

2)да се говори на достъпен и разбираем език.