Beírtakozás 2016/2017-es tanévre


HIRDETMÉNY

az általános iskolába történő beíratásról 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő  általános iskolai beíratás ideje:

2016. április 14. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óráig,

2016. április 15. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig.

 

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2016. szeptember 1-jétől 
megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

 

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

-              a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

-              az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,

-              a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

-              a gyermek TAJ-kártyája,

-.     a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos nyilatkozat.

 

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket. 

 

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül
 – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban 

az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. 

Az iskola fenntartójáról a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhatnak.
A 2016/2017. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthető 
a Hirdetmény mellékletében, a https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi internetes oldalon, továbbá 
megismerhető a járási hivatalokban, a tankerületi igazgatóságokon, a polgármesteri hivatalokban, a
z általános iskolákban és az óvodákban. 


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eltölthetőek az aloldalaknál!