IskolaNET
A tudás kapuja

 

"Gyakorta a zene, mint tenger, úgy ragad,
Hűs égbe sodorva,
Vagyok, tág éteren vagy ködplafon alatt,
Hab kósza bitorja."

(Tóth Árpád)

 

 

Kodály Zoltán (1882 - 1967)

"Száz hangú orgona
a magyar népzene,
mindenre van hangja
a szelíd tréfától
a tragédiáig"

(Kodály Zoltán)


20. századi magyar zeneszerző, népdalgyűjtő, zenetudós és zenepedagógus. Gyermekkorát Galántán töltötte (1885-1892). Itt ismerkedett meg a magyar népdalokkal és a népzenével. Középiskolai tanulmányait Nagyszombatban végezte. Elvégezte a Budapesti Zeneakadémiát, majd tanára is lett.
1905-ben indult el első népdalgyűjtő útjára (Galánta és környéke).

Műveiből: Galántai táncok, Háry János, Székelyfonó

További információk: Kodály Zoltán a WikipédiánBartók Béla (1881 - 1945)

  „A népzene a Természet tüneménye..."

                         (Bartók Béla)

 20. századi magyar zeneszerző, népzenekutató, tanár és zongoraművész. Erdélyben született. Diákéveit Pozsonyban töltötte. A Budapesti zeneakadémiára került, ahol megismerkedett Kodály Zoltánnal. Együtt kezdtek népdalokat gyűjteni.

Műveiből: Gyermekeknek, Zongoraiskola, Mikrokozmosz

További információk: Bartók Béla a Wikipédián Georg F. Händel (1685 - 1759) 


A barokk kor ünnepelt egyénisége. Német zeneszerző. Fiatalon itáliai körútra indult, s az olasz zene, az opera, a dallamos áriák nagy hatással voltak művészetére.  Az angolok - német származása ellenére - nemzeti zeneszerzőjüknek tekintik. Händel művészetét gigantikus drámai erő jellemzi.

Műveiből: Messiás, Júdás Makkabeus, Vízi zene, Tűzijáték 

 

További információk: Georg Friedrich Händel a WikipédiánAntonio Vivaldi (1678 - 1741)

 


A későbarokk legkiválóbb olasz mestere, kiemelkedő zeneszerző és hegedűművész.A vonósok technikai lehetőségeit, a hangszeres zene irodalmát sok új vonással gazdagította. Az ő kezében nyerte el végső formáját a hegedűverseny.

Műveiből: Négy évszak c. concerto grosso

További információk: Antonio Vivaldi a Wikipédián

 

 

Johan Sebastian Bach (1685 - 1750)

 

Német zeneszerző. Életműve a barokk zene csúcsa. Életében főként nagyszerű orgonistaként ismerték. Zeneszerzői stílusát elavultnak vélték, valódi értékét csak jóval halála után fedezték fel. Hatalmas életműve három csoportra osztható: orgonaművek, hangszeres és zenekari művek. Bach munkásságával leginkább az orgona forrt össze.

Műveiből: Jól hangolt zongora, Brandenburgi verseny, A fúga művészete, János-passió, d-moll toccata és fúga

További információk: Johan Sebastian Bach a Wikipédián

 

 

Joseph Haydn (1732 - 1809)


Osztrák zeneszerző, a bécsi klasszikusok első képviselője. A zenetörténészek a "szimfóniák atyjának" és a vonósnégyes megteremtőjének tekintik. A faluban, ahol Haydn gyermekkorát töltötte, osztrák, magyar és horvát anyanyelvűek laktak. Ebben a környezetben fogékonnyá vált a különböző nemzetiségiek zenéi iránt. Szoros barátság fűzte Mozarthoz, a fiatal és mellőzőtt zeneszerzőhöz, akinek sokat jelentett Haydn atyai barátsága.

Műveiből: Üstdob-szimfónia, Medve-szimfónia, Búcsú-szimfónia

További információk: Joseph Haydn a Wikipédián

 

 

Wolfgang A. Mozart (1756 - 1791)

 


Osztrák zeneszerző, a "bécsi klasszikus" stílus és az egész zenetörténet egyik legnagyobb muzsikusa. Csodagyermekként bejárta majdnem egész Európát.

Műveiből: Varázsfuvola(opera) , Figaro házassága(opera), Kis éji zene, Török induló(részlet az A-dúr szonátából)

További információk: Wolfgang A. Mozart a Wikipédián

 

 

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)


 

Minden idők egyik legnagyobb zeneszerzője.Németországban született. Már fiatalkorában megnyilvánult tehetsége. Műveiből a testvériség, a szabadságvágy és az egyenlőség vágyának hangja csendül.

Műveiből: Eroica(III. szimfónia), Sors-szimfónia(V.), Pastorale(VII. szimfónia), Örömóda(IX. szimfóniában)

További információk: Ludwig van Beethoven a Wikipédián

 Örömóda - Az Európai Unió himnusza

 

 

Franz P. Schubert (1797 - 1828)

 

 


Osztrák zeneszerző a klasszika és a romantika határán. Legsajátosabb területe a dal. Több mint 500 dala mellett elsősorban a kamarazene állt hozzá közel.

Műveiből: Pisztráng - ötös, A pisztráng(dal)

További információk: Franz P. Schubert a Wikipédián

 

 

Erkel Ferenc (1810 - 1893) 

 

 

A XIX. századi magyar zenekultúra vezető egyénisége, a verbunkos muzsikára épülő magyar nemzeti opera megteremtője. Zeneszerző, karmester, zongoraművész és pedagógus egyszemélyben. Ő szerezte a magyar himnusz zenéjét.

Műveiből: Hunyadi László(opera), Báthory Mária(opera)

További információk: Erkel Ferenc a Wikipédián

 

 

Liszt Ferenc (1811 - 1886)

 A XIX. századi romantikus zenei élet legsokoldalúbb irányító egyénisége, a kor egyik szellemi vezére, minden idők legnagyobb zongoraművésze. Előadóművész, virtuóz zongorajátékos, író, igen művelt egyéniség. Kora legkiemelkedőbb zeneszerzője, és mégis ő volt az, aki népszerűsítette, vezényelte kortársai műveit. Új zenei forma megalkotásával gazdagította a zeneirodalmat, sokat tett hazájáért, Magyarországért. Törekvése az volt, hogy a kultúra kincseit, a természet szépségeit műveibe építve visszajuttassa a hallgatókhoz.

Műveiből: Les preludes, Faust-szimfónia, Esz-dúr zongoraverseny, II. magyar rapszódia

További információk: Liszt Ferenc a Wikipédián

 

 

Johannes Brahms (1833 - 1897)

 

 

Német zeneszerző, művei a romantika klasszikus ágát képviselik. A magyaros műfajt egészen magáévá tette, mintegy anyanyelvi szinten művelte. 21 magyar táncából a legnépszerűbb, legközismertebb az V. magyar tánc.

Műveiből: Magyar táncok

További információk: Johannes Brahms a Wikipédián

 

 

Giuseppe Verdi (1813 - 1901)


Az operairodalom egyik legnagyobb zeneszerzője. Művészetével megteremtette az olasz romantikus nagyoperákat, amelyek a XIX. századtól napjainkig a világ operaszínpadainak legnépszerűbb előadásai közé tartoznak. A cselekmény és a zene tökéletes összhangja halhatatlanná, utolérhetetlenné teszik alkotásait.

Műveiből: Aida, Traviata, Nabucco, Rigoletto

További információk: Giuseppe Verdi a Wikipédián

 

 

Bedřich Smetana (1824—1884)

 


Tizenkilenc éves korában kezdett hivatásszerűen zenét tanulni. Liszt támogatásával egy prágai zeneiskola élére került. Világhírűvé "Az eladott menyasszony" című nagyszerű vígoperája tette.

Műveiből: Hazám(II.Vltava), Csók(opera), Dalibor(opera), Libuša(opera)

 További információk: Bedřich Smetana a Wikipédián

 

 

Pjotr I. Csajkovszkij (1840 - 1893)

 


Az első Európa-szerte népszerű orosz zeneszerző. Életművét sajátos dallamosság, érzelemgazdagság és élénk hangszerelés jellemzi.

Műveiből: Diótörő, Hattyúk tava, b-moll zongoraverseny, Anyegin(opera)

További információk: Pjotr I. Csajkovszkij a Wikipédián