IskolaNET
A tudás kapuja

RÓMAI SZÁMOK:
 (Rímske číslice)

I             egy                          L                ötven
II           kettő                       LI              ötvenegy
III         három                    LII            ötvenkettő
IV          négy                       LX              hatvan
V            öt                             LXI            hatvanegy
VI          hat                           LXII          hatvankettő
VII        hét                           LXX           hetven
VIII      nyolc                      LXXI         hetvenegy
IX          kilenc                      LXXII       hetvenkettő
X            tíz                             LXXX         nyolcvan
XI          tizenegy                 LXXXI       nyolcvanegy
XII        tizenkettő              LXXXII     nyolcvankettő
XXI       huszonegy             XC               kilencven
XXII     huszonkettő          XCI             kilencvenegy
XXXI    harmincegy           XCII           kilencvenkettő
XXXII  harminckettő        XCVI         kilencvenhat
XL         negyven                   C                 száz
XLI       negyvenegy            D                 ötszáz
XLII     negyvenkettő         M                ezer

 

MÉRTÉKEGYSÉGEK:
 (Premeny jednotiek)

A/ Hosszúság (Dĺžka)
1 km  =    1000 m
1 m    =    10 dm 
1 m    =    100 cm 
1 m    =    1000 mm
1 dm  =    10 cm<
1 dm  =    100 mm
1 cm   =    10 mm

B/ Tömeg (Hmotnosť)
1 t      =    1000 kg
1 q      =    100 kg
1 kg    =    1000 g
1 kg    =    100 dkg    

C/ Idő (Čas)
1 óra    =    60 p
1 perc   =    60 mp   


MINEK NEVEZZÜK?

15 + 5 = 20    összeg -         az összeadás eredménye
15 - 5 = 10     különbség -  a kivonás eredménye
15 . 5 = 75     szorzat    -     a szorzás eredménye
15 : 5 = 3      hányados   -  az osztás eredménye

A/  összeadandó  +       összeadandó      =       összeg
          (sčítanec)                  (sčítanec)              (súčet, suma)

B/  kisebbítendő   -        kivonandó         =      különbség 
        (menšenec)               (menšiteľ)                   (rozdiel)

C/  szorzandó         .               szorzó            =        szorzat      
     (násobenec)                   (násobiteľ)                 (súčin)

D/  osztandó           :                   osztó           =     hányados      
       (delenec)                            (deliteľ)                  (podiel)  

 

 

GEOMETRIA 

 

I. Egyenesek (Priamky)

 

II. Merőleges egyenesek (Kolmé priamky)


Két merőleges egyenes egymással derékszöget zár be.
Merőleges egyeneseket olyan háromszögvonalzóval rajzolunk, melyen karcvonal van.


III. Szakaszok (Úsečky)

 

IV. Háromszög (Trojuholník)

 

V. Négyzet (Štvorec)

 A négyzetnek mind a négy oldala egyforma hosszú. A szomszédos oldalak merőlegesek egymásra.

  

VI. Téglalap (Obdĺžník)

 A téglalap szembenfekvő oldalai egyforma hosszúak. Szomszédos oldalai merőlegesek egymásra.

 

VII. Kör (Kruh)

 

VIII. Rombusz (Kosoštvorec)


IX. Romboid (Kosodĺžnik)


X. Trapéz (Lichobežník)