Iskolánkról‎ > ‎Projektek‎ > ‎

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Magyarország Alaptörvényének D) cikke szerint Magyarország felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Erre tekintettel a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.-től támogatás igényelhető, melynek kiemelt célja a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében támogatások nyújtása.

A Szakkay József Szakközépiskola a 2015. évben pályázatot nyújtott be az iskola 
felszereltségének felújítására. Intézményünk sikeresen pályázott, 5 000 000 HUF értékű támogatást nyert.

A támogatást az alábbi eszközök beszerzésére használtuk fel:

a) MS Projekt 2016

A Microsoft Project egy projektirányítási szoftver. A program rendeltetése, hogy segítsen a menedzsereknek tervek készítésében, a tevékenységek közötti erőforrás-elosztásban, a folyamatok nyomon követésében, a költségvetés elosztásában és a munkafolyamatok elemzésében, a terhelés elosztásában. A támogatásból 12 db szoftver lett megvásárolva, elsősorban a kereskedelmi akadémia és a szeptembertől beinduló regionális turizmus menedzselése szakon tanulók számára.

b) Analóg és digitális elektrolaboratórium

A támogatásból az RC didactic cég mikrolaboratóriumát sikerült megvásárolnunk.
A laboratórium modul rendszerű elemeivel nagyon hatékonnyá tudjuk tenni az oktatást, mivel a rendszerhez csatolható személyi számítógép egy programcsomag segítségével használható négysávos oszcilloszkópként is. Így lehetőség nyílik az áramkör paramétereinek megváltoztatása esetén megfigyelni a jelalakokra gyakorolt hatását. A mikrolaboratórium iskolánk egyik már meglévő laboratóriumában lett elhelyezve, ott ahol a célcsoportnak megfelelő legtöbb diák oktatására ki tudjuk használni.

c) Az anyagok mechanikai és technológiai tulajdonságainak mérésére szolgáló eszközök. 

1. A digitális keménységmérő az alapmérésekre, valamint ismeretlen anyagok meghatározására szolgál. A diákok az anyagmérés gyakorlati óráin sajátítják el az eszköz használatát. 

2. A digitális felületi érdesség mérő nem csak az alapmérésekre szolgál, hanem az egyes gyártási módok meghatározására is. A diákok az anyagmérés gyakorlati óráin sajátítják el az eszköz használatát. 

3. A gömbérintős érzékelőt az "NC gépek programozása" óra keretén belül használják. Segítségével megközelítik a gyártásban használt eszközök által élőírt munkafolyamatokat. Használata nagyban növeli a gyártás pontosságát.

4. A felületi érdesség minta készlet használatát a diákok az anyagmérés gyakorlati óráin sajátítják el. A gyártástervezési órán a technológia meghatározásánál is nagy segítséget nyújt.

5. A diákok a 3 ponton mérő tolómérőt a műhelygyakorlati órán használják, a gyors és pontos méret meghatározásához, és a felhasznált újmarók kiválasztásához.

6. A diákok az 5 ponton mérő tolómérőt a műhelygyakorlati órán használják, a gyors és pontos méret meghatározásához, és a felhasznált újmarók kiválasztásához.

7. A 3D nyomtató a tervezés, szerkesztés modern eszközévé vált. A tervezés folyamatát így még pontosabban és élethűben lehet bemutatni.