Moğollar Türkmü

Bildiğim kadarıyla Moğollar Türk değil ancak Orta Asya'dan kaynaklanan bir akrabalık ilişkisi var mı? Birçok ünlü Moğol şahsiyeti (Cengiz Han, Hülagu Han vs) Türk olarak algılanıyor. Bunun sebebi ne? Bir de Cengiz Han ve Hülagu Han gibi şahsiyetler sadece Türkler'de ve Moğollar'da "iyi" insanlar olarak algılanıyor bunun dışındaki bütün milletler bu kağanları "canavar" olarak gösterip kötülüyor. Özellikle arapların ve farsların Cengiz Han'a "deccal" dedikleri biliniyor..Ama biz Türkler Cengiz Han'ı büyük ve iyi bir lider olarak biliriz. Cengiz Han Türk mü? Yabancı kaynaklar Moğol olduğunu söylüyor. O zaman Moğollar Türk mü? Değilse neden Türk gibi gösteriliyor?

***Balasagun: Basitçe söylemek gerekirse Moğollarla Türklerin kökeni aynıdır,Hunlar döneminde Türk Moğol arasındaki ayrım gerçekleşti sanırım,ama ondan sonraki zamanlarda gene Türklerle Moğollar ilişkilerini sürdürmüş kimi zaman savaşmış çoğunluklada beraber yaşamışlardır.Çingizin ordusu Türk-Moğol ordusuydu Hülagü'ünde öyle.Mogol ırk adı değil siyasi bir admış.Bunlar benim okuduklarım yanlışlar olabilir.TTK!

***Tuva Han:Cengiz kağan'dan önce bildiğim kadarı ile hiç bir kaynakta Moğollar geçmez. Tarihte ilk defa Cengiz kağan tarafından tanıtılmıştır. Kökenleri Sien Pieyenler'e(proto Türk) dayanır. Siyen pieyenler hemen hemen her kaynakta Türk olarak geçer. Hun imparatorluğu döneminde Türkler'den ayrılmıştır. Moğollara belki 1000 yıl öncesinde yaşasaydık Türk diyebilirdik çünkü o zamanlar bu iki kavim arasında bu kadar farklılık yoktu. Konuştukları dil, Türk dil ailesine en yakın dildir. Ünlü Moğol çadırları, Yörük çadırlarına oldukça benzer. Kafatasları tam brakisefal'dir .Cengiz kağan kendisinin ve halkının bozkurt soyundan geldiğini söylemesi Moğol ve Türkler'in kökeninin aynı kavim olduğunu gösteren başka bir kaynak olarakta gösterilebilir. Bazı Avrupalı tarihçiler Türkleri, Moğol ırkı olarakta göstermektedirler. Sonuç olarak Moğollar, Türk değildir ama akraba bir soydur.

***
Jöntürk:  Cengiz Kağan ortaya çıkana kadar Moğollar'a hiçbir yazılı kaynakta rastlanmamıştır. Cengiz Kağan Tatar, Kerait, Merkit ve Nayman halklarını kendi bünyesinde birleştirilerek ve onlara kendi kültürlerini aşılayarak hepsine birden moğol adıni vermiştir. Çin kaynaklarında Moğollar cahil, cühela ve vahşi bir kavim olarak geçer. Özellikle Uygurlar döneminde Moğollar Türkleştirilmişlerdir.Târih, ırk, tip, din, dil, edebiyât, kültür bakımından Moğollar, bugün Türklerden ayrı bir millettir. Ancak Türklere heryönden en fazla benzeyen millettirde. Ural-Altay dil birliği içinde yer almaları sebebiyle târih öncesi bir yakınlıktan bahsedilebilir. Aslen Moğollar Türk değildi. Ancak Moğollar uzun süre Türklerin egemenliği altında yaşadığından Türkleşmiş Moğollar sayısı çokçadır. Cengiz Han, Hülagü Han, Timur Han Moğol kökenden gelip nesillerin gelişip değişmesiyle Türkleşen devlet adamlarıdır.
Akrep İletiyi gösterTürkçe sözcükler "H" harfiyle başlamaz. O halde "Hülagü" da Türkçe bir sözcük değil ve Hülagü da Türk bir kağan değil. Doğru mu?
Dogru fakat ona bakarsan "Han" kelimesi de Türkce bir sözcük degil ama zaman icerisinde yani daha dogrusu batiya göc ettigimizden beri bazi kelimelerimiz degismistir."Han" kelimesi "Kagan" sözcügünden türemistir.Tipki Hakan ismi gibi.

***
Balasagun Hülagü Türk-Moğol birliğinin kağanıdır.Atsız Ata Çingizin Moğollaşmış Türk olduğunu söyler,zaten bildiği iki dil varmış Türkçe ve Moğolca.Bir sitede Çingizin eşi Börteninde Türk olduğunu okumuştum.Türklerle Moğollar tarih boyunca devamlı beraber yaşadıklarından ayrım yapmak zordur diye biliyorum.

*** 
Kür Şad :Bu konu (Cengiz Han'ın Türklüğü) hakkında daha önce Türkçü.net'in forum kısmında yer alan bir yazıyı aktarıyorum. Tam olarak hatırlamıyorum ama Salur Beğ veya Kıraç Ata'ya ait bir yazı...

"Prof. İbrahim Kafesoğlu, Cengiz Han'ın Türk değil, Moğol olduğu konusunda ısrar etmişti. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan ise aksini iddia ediyordu. Togan, Çingiz Han'ın soyca Türk olduğuna kesinlikle kanaat getirmişti. 1941'deki 'Moğollar, Çingiz ve Türkler' adlı eserinde bu konuyu ele almış ve iddiasını kanıtlamıştır. 1946'da yayınlanan 'Umumi Türk Tarihine Giriş' adlı eserinde de aynı sonuca ulaşmıştı. 16 yıl sonra yazdığı 'Cengiz Türk'tür' adlı makalesi ile bu tezini tekrar perçinlemiştir.

Atsız Ata da Cengiz'in (ve Timur'un) öz be öz Türk olduklarını delilleriyle anlatmıştır. (4 Mayıs 1952 Ankara Konferansı ve Ötüken, Ağustos 1966, sayı 31–32)

Klaproth ve Rasonyi gibi birçok tarihçi de Cengiz Han'ın Türklüğünü doğrular kanıtlar vermişlerdir.

Cengiz Han, Gök Türkler'in (Çinli yazılışıyla) Şato prenslerinin 8. göbek torunuydu. Uygurlar zamanında bu prensler, Türklerin develerini gütmekle görevli kuzeyli Moğolları denetlemek üzere oraya gönderilirdi. Moğollar arasında kalan bu Türk aile, Börütekin (Bozkurt), Alanguva (Akgeyik) ve özellikle Asena (Dişi Kurt) seçeresini unutmamış, kendilerinden türeyen "bozulmamış" ları 'Nirun' (safkan) klanından saymıştır. Cengiz Han'ın en yakın çevresi de bunlardan oluşmuştur.

Cengiz soyu, bunların en asili (ve Oğuz Han'a kadar çıkarılıp, hükümranlığa namzet sayılan) Kay (Kayı, Kıyat) boyundandır. Ana kolu bu boydan olan aileden gelen Timur gibi Cengiz Han da ak tenli, kumral, uzunca boylu ve yeşil-ela gözlüydü. (Gök Türkler'in hakanlarının tasvirine aynen uyuyordu) Hafif göz çekikliği ise, onun bir Cermen ya da Slav değil, Türk antropolojisine uygunluğunu gösteriyordu.

Cengiz'in babası Yesukav, bir Türk kızı olan Ulun Eke'yi kaçırıp evlenmiş, Temuçin (Cengiz Han) bu Türk anadan doğmuştu. Cengiz, Moğolca da, Türkçe de konuşur, başka dil bilmezdi. Kendini Türk bildiği de, şu olaydan anlaşılıyor: Kadı Vahideddin kendisini Afganistan'da ziyarete geldiğinde, Kağan ona sormuş: "Peygamberiniz benim için ne diyor? Kadı da, Peygamberin "Türkler, size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayın" demiş olduğunu nakletmiş, Cengiz Han da bunun çok hakimane olduğunu söyleyerek Türk hitabını kendisine mal etmiş ve milliyet şuurunu belli etmiştir. (Zeki Velidi Togan)

Ayrıca Cengiz Han'ın maiyeti Prof. Bahattin Ögel'in bir araştırmasına göre %80 Türk'tü. (Çoğu Uygur Türk'ü) Çingiz'den önce Moğol diye bir topluluk yoktu ki Çingiz Moğol olarak doğmuş olsun. Moğol adı tarihte ilk kez Çingiz ile birlikte ortaya çıkmıştır. Çingiz Kağan kumral saçlı, yeşil gözlü bir Çağatay Türkü'dür. Orta Asya'daki Türk boylarını tek sancak altında birleştirerek Moğol İmparatorluğu'nu kurmuştur. Yani Moğol bir soyun adı değil, tıpkı Osmanlı gibi bir cemaat adıdır, siyasi addır. Moğol denilen insanların ataları Gök Türklere kadar gider, yani bunlar Türk'tür. Fakat Müslüman olmadıkları ve tarih boyunca Müslümanlarla savaştıkları için Türklükten dışlanmış, sanki farklı bir soymuş gibi tanıtılmışlardır.

Konuyla ilgili olarak Ordinaryüs Profesör Zeki Velidî Togan'ın 1941 yılında yayınladığı "Moğollar, Çingiz ve Türklük" adlı kitabını tavsiye ediyorum. Bulması zordur ama bulup okuyabilirseniz Çingiz'in Türk olduğunu kanıtlarıyla birlikte görürsünüz. Çocukluk yıllarında karnını doyuracak ekmeği güçlükle bulan yoksul çoban Temuçin'in, uçmağa vardığı gün ardında neredeyse bütün Asya'yı miras bırakan Moğol İmparatoru Çingiz Kağan'a dönüşmesi, dünya tarihinin en muhteşem destanıdır. Yobaz zihniyetin etkisinde kalarak bu büyük Türk Başbuğu'nu Türklükten dışlamaya kalkışmayın. Müslümanlarla savaşmasının sebebi, ümmetçilik denen işin nasıl büyük bir tehlike olduğunu ta o zamanlar fark etmiş olmasıdır. Milli şuuru yok ederek Türk'e en büyük zararı veren ümmetçiliğin kökünü kurutabilmek için hayatı boyunca Müslümanlarla savaşmıştır. Oğlu Hülagü ve torunu Abaka da onun izinden gitmişlerdir ama ne yazık ki bu Arap icadını yok etmeyi başaramamışlardır."

***
Karasili YörükUrukçu Türk:: http://www.atsizcilar.com/forum/mogollarla-akraba-miyiz-t10003.html
Karasili Yürükdadası  İletiyi göster
Günümüzde Moğollara Türk demek yanlış olur. Çünkü Kuzeyli Türkler bile (Kıpçak ve Sibirya Türkleri) genetik olarak Mançu-Tunguz , Koreli-Japonlara, Moğollardan daha yakındır. Ama yinede bu budunlar aynı kaynaktan çıkmış ve zamanla farklı kollara ayrılmıştır.
Koreliler ve Japonların Türklerle alakası yok. Onlar fazlasıyla çinlilerle karışmışlar. Moğollar hala bize genetik olarak en yakın millettir.Alt sayfalar (1): Türkler ve Keçi
Comments