דף הביתנכיר אישים שונים הקשורים בתולדות נהריה,
נתוודע למוצאם
לעיסוקם 
ולתרומתם להתפתחות העיר ולשגשוגה.