Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених

опубліковано 16 лип. 2016 р., 06:53 ІСГ Полісся   [ оновлено 16 лип. 2016 р., 07:13 ]
Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК. 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
м. Житомир, 14 липня 2016 року. – Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка – 97 с.

Збірник містить матеріали досліджень молодих вчених теоретичного і практичного характеру з актуальних питань землеробства, рослинництва, кормовиробництва, селекції та насінництва, захисту рослин, тваринництва, зберігання та
переробки сільськогосподарської продукції, економіки сільськогосподарського виробництва, які спрямовані вирішенню актуальних проблем агропромислового комплексу та можливостей впровадження розробок в сучасних умовах
сільськогосподарського виробництва.
Матеріали можуть використовуватись керівниками підприємств, спеціалістами,
аспірантами, науковими співробітниками, студентами вищих навчальних закладів.

Comments