Видавнича діяльність

Запис без заголовка

опубліковано 11 жовт. 2018 р., 04:34 ІСГ Полісся

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПОЛІССЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ по способах утримання тварин у літній період, ефективному використанню пасовищ і сіножатей та однотипній годівлі корів молочної і м’ясної порід

опубліковано 16 трав. 2017 р., 10:56 ІСГ Полісся   [ оновлено 16 трав. 2017 р., 10:57 ]

https://drive.google.com/file/d/0B7iSgtOTmRt-MlhLMml6ZFc3M2c/view?usp=sharing
Літня годівля і утримання корів повинно базуватись на чергуванні випасання з годівлею у стійлах. В залежності від співвідношення кормів, які отримують тварин на пасовищі і в стійлах, система літнього утримання худоби може бути:
- пасовищна – без підкормки тварин у стійлах, або ж її поживність не перевищує 25% загальної поживності раціону;
- пасовищно-стійлова (або пасовищно-табірна) – тварини на пасовищі отримують 50-75% кормів добового раціону;
- стійлово-пасовищна – у стійлах згодовують 50-75% кормів добового раціону, а решту корму тварини отримують на пасовищі;
- стійлова – більше 75% кормів добового раціону згодовують у стійлах, а пасовище використовують, переважно, для активного моціону.

РЕКОМЕНДАЦІЇ по заготівлі кормів

опубліковано 16 трав. 2017 р., 10:49 ІСГ Полісся

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/21/19/46/hay-bale-1533403_960_720.jpg
Одним із важливих завдань сільськогосподар­ського виробництва області є докорінне поліпшен­ня кормовиробництва, задоволення потреб у кормах громадського тваринництва, а також худоби і птиці, що є в особистій власності громадян.
При цьому особливе значення приділяється збільшенню виробництва грубих і сокови­тих кормів, поліпшенню структури і під­вищенню поживної якості кормів. Практика свідчить, що запізнення з початком збирання трав, порушення тех­нології заготівлі сіна, сінажу, силосу, а також зберігання кормових ресурсів веде до значних втрат поживних речовин, погіршення якості кормів та їх продуктивної дії. Тому одним з найбільш важливих завдань керівників сільськогосподарських підприємств різних форм власності є заготівля грубих і соковитих кормів високої якості для годівлі тварин.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених

опубліковано 16 лип. 2016 р., 06:53 ІСГ Полісся   [ оновлено 16 лип. 2016 р., 07:13 ]

Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК. 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
м. Житомир, 14 липня 2016 року. – Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка – 97 с.

Збірник містить матеріали досліджень молодих вчених теоретичного і практичного характеру з актуальних питань землеробства, рослинництва, кормовиробництва, селекції та насінництва, захисту рослин, тваринництва, зберігання та
переробки сільськогосподарської продукції, економіки сільськогосподарського виробництва, які спрямовані вирішенню актуальних проблем агропромислового комплексу та можливостей впровадження розробок в сучасних умовах
сільськогосподарського виробництва.
Матеріали можуть використовуватись керівниками підприємств, спеціалістами,
аспірантами, науковими співробітниками, студентами вищих навчальних закладів.

Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Житомирської області

опубліковано 24 січ. 2016 р., 01:47 ІСГ Полісся   [ оновлено 31 січ. 2016 р., 10:35 ]

Збірник
Збірник статей Науково-практичної конференції
"Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Житомирської області"
20-21 січня 2016 року
м. Житомир

Збірник містить матеріали досліджень вчених теоретичного і практичного характеру з актуальних питань землеробства, рослинництва, радіоекології ресурсозберігаючих технологій, економіки сільськогосподарського виробництва, які спрямовані вирішенню актуальних проблем агропромислового комплексу та можливостей впровадження розробок в сучасних умовах сільськогосподарського виробництва.

Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК

опубліковано 28 черв. 2015 р., 11:47 ІСГ Полісся   [ оновлено 28 черв. 2015 р., 12:09 ]

https://drive.google.com/open?id=0B7iSgtOTmRt-YTBRd0pNa3lQZ285YmsybTI3YlNsMWJ0bnpJ&authuser=0
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
м. Житомир, 25 червня 2015 року. – Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка – 126 с.

Збірник містить матеріали досліджень молодих вчених теоретичного і практичного характеру з актуальних питань землеробства, рослинництва, кормо виробництва, селекції та насінництва, захисту рослин, тваринництва, зберігання та 
переробки сільськогосподарської продукції, економіки сільськогосподарського виробництва, які спрямовані вирішенню актуальних проблем агропромислового комплексу та можливостей впровадження розробок в сучасних умовах сільськогосподарського виробництва.
Матеріали можуть використовуватись керівниками підприємств, спеціалістами, аспірантами, науковими співробітниками, студентами вищих навчальних закладів.

Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК

опубліковано 1 вер. 2014 р., 10:36 ІСГ Полісся   [ оновлено 1 вер. 2014 р., 10:40 ]

https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#folders/0B7iSgtOTmRt-QmpBSU5TYnh2RFk
Матеріали науково-практичної конференції,
 
с. Грозино, 18 червня 2014 року. – Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка – 64 с.

Збірник містить матеріали досліджень молодих вчених теоретичного і практичного характеру з актуальних питань землеробства, рослинництва, кормо виробництва, селекції та насінництва, захисту рослин, тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, економіки сільськогосподарського виробництва, які спрямовані вирішенню актуальних проблем агропромислового комплексу та можливостей впровадження розробок в сучасних умовах сільськогосподарського виробництва.

Матеріали можуть використовуватись керівниками підприємств, спеціалістами, аспірантами, науковими співробітниками, студентами вищих навчальних закладів.

Використання зернобобових на корм при виробництві молока і м’яса в зоні Полісся України

опубліковано 19 трав. 2014 р., 13:32 ІСГ Полісся

Використання зернобобових на корм при виробництві молока і м’яса  в  зоні Полісся України: [Монографія] за ред. Савченка Ю.І., Савчука І.М. – Житомир: ПП «Рута», 2014. – 206 с.

Монографія підготовлена науковими працівниками відділу тваринництва Інституту сільського господарства Полісся НААН.
Висвітлює проблему використання зернофуражу місцевих зернобобових культур (пелюшка, вика, горох, люпин) в умовах Полісся України для балансування по протеїну кормових раціонів коровам, відгодівельним бугайцям і свиням та заміна ними дороговартісних завізних високобілкових кормів (макуха соняшникова). На численних дослідах з відгодівельними бугайцями вивчено ефективність використання силосу з багатокомпонентних сумішок злаково-бобових культур порівняно з силосом кукурудзяним.
Книга посвячена вирішенню проблеми  отримання білка в зоні Полісся України, розрахована на керівників і спеціалістів сільського господарства, фермерів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.

«Нормативні технологічні проекти та кошториси витрат на вирощування хмелю в зоні Полісся та Лісостепу України»

опубліковано 19 трав. 2014 р., 13:18 ІСГ Полісся

Інститут сільського господарства Полісся Національної академіі аграрних наук розробив «Нормативні технологічні проекти та кошториси витрат на вирощування хмелю в зоні Полісся та Лісостепу України» (автори: Дідківський М.П., Рудик Р.І., Приймачук Т.Ю., Сітнікова Т.Ю., Проценко А.В., Штанько Т.А., Ратошнюк Т.М., Стецюк О.П., Любченко В.В., Ільїнський Ю.М., Венгер О.В.).

Видання містить технологічні проекти на підготовку ґрунтів під закладку хмеленасаджень та садіння хмелю в зоні Полісся і Лісостепу України, по догляду за молодими насадженнями а також на вирощування, збирання та первинну обробку хмелю (варіанти з переважними врахуваннями ручних та механізованих робіт). Також розраховані кошториси витрат на закладку хмільників в зонах Полісся і Лісостепу України (схеми посадки: 3,0 х 0,75 м, 3,0 х 1,0 м та 3,0 х 1,25 м), по догляду за молодими насадженнями та на вирощування шишок хмелю.
Науково-обґрунтовані техпроекти розроблені на основі узагальнення і систематизації технологічних процесів виробництва хмелю з розрахунками кошторисів витрат, спрямовані на підвищення ефективності технології вирощування даної культури в зонах Полісся та Лісостепу України.
Видання має практичне значення та може використовуватися керівниками, спеціалістами хмелегосподарств різних форм власності, науковими співробітниками, аспірантами та студентами навчальних закладів.

«Основи ефективного ведення виробничої діяльності в галузі хмелярства України»

опубліковано 19 трав. 2014 р., 13:16 ІСГ Полісся

Опубліковано науково-практичні рекомендації «Основи ефективного ведення виробничої діяльності в галузі хмелярства України» (автори: Дідківський М.П., Рудик Р.І., Приймачук Т.Ю., Сітнікова Т.Ю., Проценко А.В., Штанько Т.А., Проценко Л.В., Пасічник І.О., Куровська Н.О.).

В умовах адаптації до світового конкурентного середовища значна увага повинна приділятися вмілому управлінню інноваційним механізмом процесу стабілізації розвитку галузі хмелярства, що передбачає оптимізацію технологічних, соціально-економічних, організаційних та екологічних процесів, які в своїй сукупності мають забезпечити достатній рівень конкурентоспроможності галузі.
Науковцями проведено детальний аналіз сучасного стану хмелярства, здійснено економічну оцінку виробничої діяльності, визначено вплив сортової структури насаджень на якість хмелю, наведено калькуляцію витрат у хмелярстві та надано пропозиції щодо перспектив подальшого розвитку галузі.
Наукові розробки можуть бути використані керівниками, спеціалістами хмелегосподарств різних форм власності, науковими співробітниками, аспірантами та студентами навчальних закладів.

1-10 of 12