Рада молодих вчених

Рада молодих вчених в Інституті сільського господарства Полісся створена 10 липня 2008 року. До її складу входить 9 осіб, з яких 3 чоловіки – кандидати наук, 1 – навчається в аспірантурі. 
Основною метою діяльності РМВ Інституту є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності аспірантів, молодих вчених (віком до 35 років). 
Основними завданнями діяльності РМВ Інституту є: 
- сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу; 
- пошук та підтримка талановитих дослідників серед аспірантів, молодих вчених, надання їм всебічної допомоги; 
- сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом; 
- участь в організації та розвитку міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва молодих вчених; 
- інформаційна діяльність тощо. 
РМВ Інституту представляє Вченій Раді пропозиції з розвитку та вдосконалення наукової та творчої діяльності аспірантів та молодих вчених; сприяє виданню їх наукових праць; подає пропозиції на преміювання молодих вчених; приймає участь в атестаціях; вносить пропозиції у раду трудового колективу, адміністрацію, профспілковий комітет про покращення умов для їх наукової діяльності.

С К Л А Д    Р А Д И    М О Л О Д И Х    В Ч Е Н И Х     І Н С Т И Т У Т У

Гуреля Віталій Вікторович – голова Ради
Іванюк Ольга Юріївна – секретар Ради
Проценко Альона Василівна
Кошицька Ніна Анатоліївна