Відділ рослинництва, первинного та елітного насінництва

Завідувач відділу - Ратошнюк Віктор Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
      Комплексна тематика відділу охоплює коло питань, окреслених на діаграмі «Система позиціонування елементів фенотипу рослини відносно генотипових та паратипових взаємовпливів при формуванні макроознак», яка включає як селекційні так і власне рослинницькі та насінницькі завдання по відпрацюванню сортових технологій новостворених сортів в тому числі для виробництва добазового насіння. На базі новостворених сортів пелюшки Древлянська, жита озимого Фінал, люпину вузьколистого Грозинський 9 та Переможець розроблені інноваційні проекти по виробництву добазового насіння даних сортів з врахуванням їх морфотипових та адаптивних властивостей.
       Інноваційні технології запропоновані для споживачів аграрно-промислового комплексу Житомирської області: 
       «Сортова технологія виробництва добазового насіння новостворених адаптованих високопродуктивних сортів жита озимого, в т. ч. сорту Фінал, на основі лінійної і гетерозисної селекції шляхом пошуку оптимальної комбінаторики компонентних ознак продуктивності в системі неалельної (аддитивні ефекти – позитивні трансгресії) та аллельної (короткостеблість) взаємодії генів»;
       «Сортова технологія, на основі еколого-географічних принципів, для прискореного розмноження сортів шляхом запровадження агроприйомів (які враховують їх морфо-фізіологічні особливості) інтенсифікації розмноження насіння дореєстраційних сортів власної селекції, гороху польового Вектор, люпину вузьколистого кормового напрямку використання Переможець та сидерального – Грозинський 9».
       За результатами практичної роботи колективом відділу (В.В. Чернуський, Т.А. Чернуська) за участю співробітників інших підрозділів О.В. Вишневської, В.І. Ратошнюка, Л.І. Ворони, І.Ю. Ратошнюка, П.П. Храпійчука, І.П. Храпійчука, В.О. Іванюка створені сорти Поліська1, Звягельска, Древлянська, Вектор.
       Колектив відділу працює також над розробкою питань по автоматизації селекційного процесу, зокрема шляхом використання сучасних комп’ютерних програм по параметричній оцінці селекційних об’єктів на цифрових фотографіях, побудови і аналізу статистично-параметричних поверхонь та апроксимації їх у абстрактні математичні моделі з метою отримання канонічних рівнянь для прийняття управлінських рішень за селекційними програмами.
       Виконуючи завдання з НТП «Картоплярство» селекціонерами Інституту виведено і передано в Державне сортовипробування ряд сортів картоплі.
        Перший сорт картоплі, який виведений в Інституті сільського господарства Полісся, - пізньостиглий, універсального призначення сорт Древлянка, районований в Житомирській та Івано-Франківській областях в 1984 році, який на той час давав добрі врожаї на Поліських землях.
Середньоранній сорт Рум’янка за результатами Держсортовипробування був районований в Російській Федерації. Сорт поєднує скоростиглість з високими смаковими якостями.
        В Державному сортовипробуванні знаходились декілька перспективних сортів, які в подальшому були занесені до Державного реєстру сортів рослин.
        Середньостиглий нематодостійкий сорт Дзвін районований в 2000 році в Волинській та Житомирській областях містить більше 20,0 % крохмалю, має добрі смакові якості. Це один з найкращих сортів картоплі для виготовлення чипсів.
       Районований у 2002 році сорт Дарина середньостиглий, універсальний, стійкий проти раку, картопляної нематоди.
       У 2008 році в Державний реєстр сортів рослин занесено новий високоврожайний, стійкий до фітофтори, з високим вмістом крохмалю, середньостиглий сорт Красень універсального призначення.
       В Державному сортовипробуванні знаходиться середньостиглий сорт Білявка. Сорт має добрі смакові якості, врожайний, стійкий проти фітофтори, раку.
       На заключних етапах селекційного процесу знаходяться ряд перспективних селекційних номерів, які в подальшому будуть передані в Державне сортовипробування.