Відділ біохімії хмелю та пива

Завідувач відділу - Проценко Лідія Василівна, кандидат технічних  наук, старший науковий співробітник
 
З 1978 по 2009 рік завідувачем відділу був відомий вчений в галузі біохімії хмелю доктор технічних наук Микола Іванович Ляшенко, який і нині працює головним науковим співробітником відділу. Це єдиний в Україні і в країнах СНГ науковий підрозділ, який досліджує якісні показники хмелю та хмельових препаратів.
Основні напрямки наукової діяльності:
 – розробка та модифікація методів визначення кількості та складу гірких речовин, ефірної олії, поліфенольних сполук хмелю і хмельових препаратів;
– проведення комплексної технологічної оцінки пивоварної якості селекційних сортів та перспективних номерів хмелю та хмельових препаратів;
– розробка та модифікація методів визначення гірких речовин,  компонентів  ефірної олії, поліфенолів, ксантогумолу  в процесі охмеління сусла і готового пива, а також їх фізико-хімічних показників;
 – визначення кількісного вмісту та якісного складу гірких речовин, ефірної олії, поліфенолів, ксантогумолу в шишках хмелю, гранулах та екстрактах;
 – ідентифікація за біохімічними критеріями генотипів хмелю з високими пивоварними якостями ароматичних та гірких сортів:
 – дослідження зміни пивоварної якості в процесі зберігання шишок хмелю та продуктів його переробки;
 – встановлення оптимальних строків збирання селекційних сортів хмелю;
 – дослідження впливу цінних речовин хмелю на якість пива;
 – розробка та відпрацювання технології виробництва нових сортів пива з мінімальними затратами;
 – розробка технології виготовлення пива з підвищеним вмістом антиканцерогенних речовин, що містяться в хмелі.
Співробітниками відділу
розроблено:
  – біохімічні критерії ідентифікації сортів хмелю за складом гірких речовин, ефірної олії і кількісного вмісту ксантогумолу, що дає можливість встановити чистосортність насаджень хмелю, відібрати маточні рослини перспективних сортів хмелю для інтенсивного розмноження в умовах in vitro, закладати маточники сортів, визначати чистосортність партій хмелю та хмельових препаратів,  сумісно з лабораторією селекції виводити нові сорти хмелю з високим вмістом цінних речовин для пивоваріння;
 – спосіб перетворення альфа-кислот в ізо-альфа-кислоти в етанольних та вуглекислотних екстрактах, що дає можливість підвищити ефективність використання альфа – кислот в 1,8 – 2,0 рази;
 – способи раціонального використання комплексу цінних речовин хмелю та хмельових препаратів у пивоварінні;
 – методи визначення кількісного вмісту та якісного складу гірких речовин, ефірної олії та поліфенолів, що  включені до Державного стандарту;
 – державні стандарти на хміль та хмельові препарати, що передбачають високі вимоги до пивоварної якості шишкового і гранульованого хмелю;
 – удосконалену технологію гранулювання хмелю та налагоджено випуск цієї продукції в Україні;
 – єдину в Україні міні-пивоварню, продуктивністю 100 літрів за цикл, що сконструйована, виготовлена і успішно використовується в наукових дослідженнях для визначення пивоварної оцінки сортів хмелю і хмельових препаратів, а також для відпрацювання технології їх використання у пивоварінні.
         У відділі підготовлено одну докторську та дві кандидатські дисертаційних робіт, видано понад 250 наукових праць, у тому числі: 8 монографій, отримано понад 30 патентів України та авторських свідоцтв. Співробітники відділу є співавторами 22 сортів хмелю.