Центр наукового забезпечення АПВ Житомирської області

З метою поліпшення наукового забезпечення агропромислового виробництва, посилення інтеграції науки і виробництва, згідно наказу Української академії аграрних наук і Міністерства агропромислового комплексу України № 6/5 від 09.01.1998 року «Про вдосконалення наукового забезпечення агропромислового виробництва на регіональному рівні» створено Центр наукового забезпечення агропромислового виробництва Житомирської області, головною науковою установою якого затверджено Інститут сільського господарства Полісся.
 В науково-виробничу структуру Центру входять:

До науково-виробничої структури Центру входять також 1 державне підприємство дослідне господарство і 7 базових господарств, в яких здійснюється випробування та експериментальне впровадження агротехнологічних проектів і конкурентоспроможних завершених наукових розробок, нових і перспективних вітчизняних сортів сільськогосподарських культур, виробництво і реалізація елітного і репродукційного насіння зернових, бобових і кормових культур, льону-довгунця, картоплі, саджанців хмелю в обсягах, необхідних для сортозаміни і сортооновлення. В галузі тваринництва передбачено виконання заходів щодо проведення та вдосконалення селекційно-племінної та організаційно-господарської роботи, спрямованої на підвищення продуктивності великої рогатої худоби і свиней за рахунок раціонального використання місцевих високобілкових кормів, збалансованих раціонів годівлі й утримання тварин.
Окрім дослідних і базових господарств, споживачами наукової продукції в області є 1339 сільськогосподарських підприємств, 948 фермерських, 194,9 тисяч особистих підсобних господарств.
Центр у своїй діяльності керується діючими нормативно-правовими документами та положенням про Центр.
Затверджені Науково-технічна Рада ЦНЗ, бюро Науково-технічної Ради Центру та експертна комісія, до складу яких входять вчені-аграрники, керівники сільського господарства області.

Основними напрямками роботи Центру визначені:
  • Апробація  завершених науково-технічних розробок;
  • Експериментальне впровадження найбільш пріоритетних розробок в базових господарствах;
  • Освоєння ресурсозберігаючих технологій та наукомістких розробок в агровиробничих формуваннях;
  • Надання науково-консультаційних послуг суб’єктам сільськогосподарського виробництва, маркетинг наукових розробок.