Новини


Наслідки аварії на ЧАЕС: реалії сьогодення.

опубліковано 25 бер. 2019 р., 07:52 ІСГ Полісся

Доповіді  учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 25-2березня 2019 року. Інститут сільського господарства Полісся НААН України (м. Житомир)

Конференція «Наслідки аварії на ЧАЕС: реалії сьогодення»

опубліковано 28 лют. 2019 р., 11:21 ІСГ Полісся   [ оновлено 28 лют. 2019 р., 11:42 ]

Інститут сільського господарства Полісся запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Наслідки аварії на ЧАЕС: реалії сьогодення», присвяченій 33-річчю Чорнобильської катастрофи, яка відбудеться 25-27 березня 2019 року.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Рижук С. М.   член-кореспондент НААН, д.с.-г.н., професор (голова);
Вергунов В. А. – академік НААН, д.с.-г.н., професор;

Гудков І. М. – академік НААН, д. б.-г. н., професор
Кашпаров В.О. – д.б.н., професор;
Лазарєв М.М. – к.б.н., доцент;
Надточій П.П. – д.с.-г.н., професор;
Пелехатий М.С. – д.с.-г.н., професор;
Приймачук Т.Ю. – к.е.н., с.н.с.;
Савченко Ю.І. – академік НААН, д.с.-г.н.,  професор;
Савчук І.М. – д.с.-г.н.,  професор.
Ратошнюк Т.М. – к.е.н., с.н.с.;
Штанько Т. А. – (секретар).

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Агропромислове виробництво у віддалений період.
2. Радіоекологічний моніторинг довкілля.

Робочі мови конференції − українська, російська та англійська.
Обладнання: мультимедійний проектор.

Форма участі: очна і заочна. Передбачені пленарне і секційні засідання, а також культурна програма.

Для участі в конференції Вам необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на електронну адресу оргкомітету (isgpo_zt@ukr.net) з відміткою «Надточій П.П., конференція»:

  • заявку на участь;
  • електронну версію статті, оформлену відповідно до вимог.

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ БЕЗКОШТОВНА
Електронний макет збірника тез буде розміщено у вільному доступі на сайті Інституту: www.isgp.org.ua  (у розділі видавнича діяльність)

Транспортне сполучення
Проїзд від центрального автовокзалу
(в напрямку м. Київ)
маршрутними таксі № 106 та 121 до зупинки «Інститут»
Оргкомітет залишає за собою право не розглядати матеріали, які оформлені з порушенням вимог.
Матеріали друкуються в авторській редакції, тому відповідальність за зміст статей несуть їх автори.
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ
Матеріали обсягом 3-5 сторінок (що включають також таблиці й рисунки у книжному форматі) представляють у паперовому та електронному варіантах українською або російською мовами.
Паперовий варіант повинен бути набраний на комп’ютері в текстовому редакторі MS Word (doc, docx):
Шрифт «Times New Roman» розміром 11 pt.
Аркуш паперу формату А5 (148х210 мм).
Орієнтація сторінки – книжкова.
Поля з усіх боків – 20 мм.
Міжрядковий інтервал – 1,0. 
Величина абзацного відступу 1 см.
Сторінки не нумеруються, перенос слів не допускається.

Параметри нетекстових  елементів. Таблиця: розмір кеглею – 8, межі таблиці не повинні виходити за межі тексту. Список літератури: розмір кеглею – 8, оформляється згідно вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:15 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.
Посилання в тексті на літературні джерела подається в квадратних дужках [3]. Список літератури формується в порядку згадування літературних джерел в тексті.
Рисунки і таблиці послідовно нумеруються арабськими цифрами.

СТРУКТУРА ПУБЛІКАЦІЙ
Індекс УДК – вирівнювання по лівому краю.
Назва статті – великим напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру.

Ініціали і прізвища, наукові ступені авторів – напівжирним, вирівнювання по центру.
Назва установи, міста, країни – вирівнювання по центру.
Зразок оформлення статті
УДК
СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ РОДЮЧІСТЮ ГРУНТІВ – КЛЮЧ ДО СТАЛОГО АГРАРНОГО І СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ

Р. С. ТРУСКАВЕЦЬКИЙ, доктор с.-г. наук
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського, м. Харків truskavetsky@ukr.net

Текст  ……

ЛІТЕРАТУРА

В Інституті сільського господарства Полісся відбулися урочистості з нагоди 80-річного ювілею академіка НААН Юрія Савченка

опубліковано 27 лют. 2019 р., 10:21 ІСГ Полісся   [ оновлено 27 лют. 2019 р., 11:34 ]

В Інституті сільського господарства Полісся відбулися урочистості з нагоди 80-річного ювілею академіка НААН Юрія Савченка

    15 лютого 2019 року виповнилося 80 років від дня народження колишнього директора Інституту сільського господарства Полісся, доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Національної академії аграрних наук, заслуженого працівника сільського господарства України Юрія Савченка.
    З цієї нагоди в Інституті відбулося розширене засідання Вченої ради за участю Президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзала. У своєму вітальному слові він підкреслив значущий внесок ювіляра у вітчизняну аграрну науку, побажав йому многая літ, а також вручив Почесну грамоту академії та ювілейну медаль «100 років НААН».Від імені колективу Інституту Юрія Івановича привітав директор Інституту сільського господарства Полісся, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України Сергій Рижук. Він, зокрема, зазначив, що у наукових колах Ю.І. Савченка шанують не лише як академіка та колишнього багаторічного керівника науково-дослідної установи, а і як досвідченого фахівця та організатора, пропагандиста сучасних досягнень науки.
    Плоть від плоті селянин, Юрій Іванович усе своє життя присвятив аграрній науці. По закінченні Української сільськогосподарської академії у далекому 1962 році з дипломом вченого зоотехніка пройшов тернистий шлях від наукового співробітника, завідувача лабораторії, відділу, заступника директора з наукової роботи до директора Інституту сільського господарства Полісся НААН, який очолював упродовж майже трьох десятиліть.
    Неоціненний його внесок у новітні технології виробництва продукції тваринництва, годівлі тварин, у розвиток вітчизняної радіоекології. Він став одним із чільників розробки теоретичних основ і впровадження у практику інтенсивних технологій виробництва молока і яловичини, вирощування молочної худоби, розвинув учення зі збалансованої годівлі тварин. Юрій Савченко є автором поліського типу української чорно-рябої молочної породи. Він був першим в Україні, хто спрямував зусилля колективу інституту на розробку проблем ведення агропромислового виробництва у зоні радіоактивного забруднення для отримання екологічно безпечної продукції.
Савченко Ю.І. – автор понад 300 наукових праць, у т.ч. 23 монографій, авторських свідоцтв та винаходів, науково-методичних рекомендацій з тваринництва, радіоекології, сільськогосподарського виробництва.
    Його праця свого часу була гідно відзначена орденом Трудового Червоного Прапора, медалями «За доблесну працю», «За трудову відзнаку», «Ветеран праці», орденом «За заслуги» при ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та іншими.
    Як сказав Рижук С.М., Юрій Іванович є прикладом високого професіоналізму, наполегливості та оптимізму, відданості справі розвитку вітчизняної аграрної науки. Він побажав ювілярові міцного здоров’я, миру, добра та благополуччя.
    Іменинника привітали також заступники директора, керівники структурних підрозділів Інституту сільського господарства Полісся, провідні науковці інших установ, зокрема, проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку, доктор сільськогосподарських наук, професор Житомирського національного агроекологічного університету Романчук Л.Д., керівник первинної профспілкової організації навчального закладу Сус Ю.Ю. та колеги з кафедри технології переробки продукції тваринництва і якості, яку свого часу очолював ювіляр.
    Не оминули увагою цю подію і керівники дослідних господарств Інституту Забела Л.В. та Якимець О.І., котрі пліч-о-пліч працювали із Юрієм Івановичем.
    Розширене засідання Вченої ради завершилося урочистостями та концертом артистів Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера, а також виступом вокально-інструментального ансамблю «Древляни» під керівництвом народного артиста України Юрія Градовського.

Відбулося засідання Вченої ради

опубліковано 9 жовт. 2018 р., 00:23 ІСГ Полісся   [ оновлено 10 жовт. 2018 р., 08:52 ]

17 вересня 2018 року під головуванням директора, доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-кореспондента НААН Сергія Рижука відбулося чергове засідання Вченої ради Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук.

Обговорено, зокрема, доповідь вченого секретаря ІСГП Тетяни Приймачук про результати приймання дослідів за завданнями Програми наукових досліджень НААН за етапом 2018 року.

Про підсумки збирання цьогорічного врожаю сільськогосподарських культур та підготовку і проведення комплексу осінньо-польових робіт на дослідних ділянках у Житомирі та Грозине Вчену раду поінформували завідувачі відділів рослинництва, первинного та елітного насінництва Інституту Віктор Ратошнюк, селекції та інноваційних технологій хмелю – Ігор Штанько.

У ході жвавої дискусії учасники засідання порушили, зокрема, проблеми фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення Інституту, окреслили коло завдань для реалізації наукових програм та їх практичну спрямованість.

Розглянуто і затверджено заявки доктора сільськогосподарських наук, провідного наукового співробітника Володимира Дубового та кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Владислава Любченка із формування пошукових досліджень у наступному році відповідно до академічної програми наукових досліджень.

        Вчена рада затвердила також ряд монографій та рекомендацій співробітників Інституту для публікації у спеціалізованих наукових виданнях.Хмелярські досліди прийняла комісія

опубліковано 3 вер. 2018 р., 01:42 ІСГ Полісся   [ оновлено 3 вер. 2018 р., 06:32 ]

Хмелярські досліди прийняла комісія

Інститут сільського господарства Полісся є головною установою з виконання програми наукових досліджень 9 НААН на 2016-2020 роки «Наукові основи новітніх методів селекції, біотехнології, розсадництва та інноваційних енергоощадних технологій виробництва, перобляння і використання хмелю» («Хміль»), за якою проводяться дослідження за 10 завданнями (7 фундаментальних і 3 прикладних).
30 серпня 2018 року комісією з атестації дослідів у складі Рижука С.М. (голова комісії), Приймачук Т.Ю. (секретар комісії), Савчука І.М., Ратошнюка В.І., Герасимчука В.І., Штанька І.П., Стецюка О.П. (члени комісії) було проведено приймання хмелярських дослідів з метою визначення методичного рівня їх ведення, стану селекційних ділянок, дослідів з агротехніки, захисту, розсадництва та механізації хмелю, лабораторних дослідів з біохімії та біотехнології хмелю, оформлення дослідів та ведення первинної документації за етапами завдань ПНД 9 «Хміль» поточного року. Всі дослідження проведені на належному методичному рівні, згідно технічних завдань та календарних планів робіт на 2018 рік. Комісія дала позитивну оцінку проведеній роботі науковцями відділу селекції та інноваційних технологій хмелю і відділу біохімії хмелю та пива ІСГП.

Науково-практичні рекомендації із збирання зернових культур врожаю 2018 року та підготовки ґрунту під посів озимих культур

опубліковано 2 лип. 2018 р., 05:44 ІСГ Полісся

https://drive.google.com/open?id=16bPcBsoR5uAXlrNFmH0M3oUDVZb6evZ3
У рекомендаціях викладено науково-практичні підходи до виконання основних складових технологій збирання сільськогосподарських культур в умовах 2018 року. Запропоновано організаційно-технологічні заходи, які забезпечують зменшення втрат урожаю та раціональне використання техніки.
Науково-практичні рекомендації розраховані на керівників та спеціалістів сільськогосподарських підприємств різних форм власності.
В розробці рекомендацій прийняли участь:
Рижук С.М., Герасимчук В.І., Мельничук А.О., Вишневська О.В., Штанько Т.А.

«Інноваційні технології у рослинництві проблеми та їх вирішення»

опубліковано 14 черв. 2018 р., 22:33 ІСГ Полісся

«Інноваційні технології у рослинництві проблеми та їх вирішення»

7-8 червня представники інституту взяли участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології у рослинництві проблеми та їх вирішення» в Житомирському національному агроекологічному університеті, на якій було представлено новітні технології садівництва, овочівництва, хмелярства, кормовиробництва, ягідівництва та інші. З вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор Житомирського національного агроекологічного університету Скидан Олег Васильович та директор департаменту агропромислового розвитку Житомирської ОДА Кирилюк Руслан Миколайович, які відзначили важливість розробок новітніх технологічних процесів в сучасному агропромисловому комплексі.

Заступник голови оргкомітету конференції Мойсієнко Віра Василівна д.с.г., професор, завідувач кафедри рослинництва ЖНАЕУ, розповіла про основну мету конференції, яка заключна в пошуку шляхів вирішення актуальних проблем агрономії та можливостей впровадження інноваційних розробок у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва.

Від Інституту сільського господарства виступили Вишневська Оксана Василівна к.с.-г.н., с.н.с., яка представила удосконалення технології вирощування адаптованих до умов Полісся зернобобових культур. Козлик Татьяна Іванівна, к.с.-г.н., с.н.с., представила результати роботи по вирощуванню безвірусних саджанців хмелю в установі.

«АГРО-2018»

опубліковано 13 черв. 2018 р., 12:01 ІСГ Полісся   [ оновлено 13 черв. 2018 р., 12:06 ]

AGRO2018

З 6 по 8 червня Інститут сільського господартсва Полісся НААН традиційно взяв участь у найбільшому загальнодержавному заході в агропромисловому комплексі України – цього року ювілейній ХХХ Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО-2018», яка відбулась у Національному Комплексі «ЕкспоцентрУкраїна». На виставковій площадці Житомирської області був представлений стенд Інституту, яким презентувались найперспективніші наукові здобутки Інституту, в тому числі і хмелярів.
8 червня колектив Інституту на чолі з директором Рижуком С.М. взяли участь у роботі виставки та проведенні Круглого столу «Проблеми галузі хмелярства, її адаптація до сучасних ринкових умов, регламентації та сертифікації технологічних процесів виробництва та переробляння хмелесировини у відповідності до вимог Європейських регламентів», організатором якого був Інститут сільського господарства Полісся, зокрема, відділ наукових досліджень з питань інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та економічного аналізу (завідувач – Герасимчук В.І.) та відділ селекції та інноваційних технологій хмелю (завідувач – Штанько І.П.).
За активну участь у проведенні всеукраїнської виставки АГРО-2018 Інститут сільського господарства Полісся НААН було відзначено почесною грамотою.

«ХМЕЛЯРСЬКА» ТОЛОКА

опубліковано 5 черв. 2018 р., 11:25 ІСГ Полісся   [ оновлено 6 черв. 2018 р., 02:56 користувачем Тетяна Приймачук ]

Нелегким видався весняний сезон 2018 року для науковців-хмелярів 
відділу селекції та іноваційних технологій хмелю Інституту сільського господарства Полісся НААН. Початкові роботи на дослідах (розорювання гребнів, обрізка «маток») були проведені вчасно, а от з навішуванням хмелю на підтримки виникла значна проблема: одразу після Великодніх свят невідомими особами була пошкоджена (викрадена) верхня шпалера єдної в Україні дослідної плантації, до якої і кріпляться підтримки для рослин хмелю. Нині, в умовах «неналежного» фінансування наукових досліджень, це стало значною проблемою, під загрозою невиконання опинилися всі польові дослідження з селекції, розсадництва, агротехніки, захисту хмелю, догляд за унікальною колекцією генофонду хмелю ІСГП та маточниками комерційних сортів. На допомогу науковцям прийшли небайдужі хмелярі-підприємці, які допомогли закупити дріт та провести ремонт шпалери. Але дорогоцінний весняний час невпинно втрачався. І лише наприкінці травня вдалося приступити до навішування підтримок та заведення на них рослин дослідних ділянок. Для пришвидшення проведення цих операцій на маточниках сортів ІСГП весь науковий колектив вийшов на «хмелярську» толоку. 31 травня науковці та інші співробітники бази Житомир на чолі з директором, Рижуком С.М., дружньо навісили підтримки та завели рослини хмелю на них. Тепер можна приступати до інших операцій по догляду за хмелем.

Анонс

опубліковано 5 черв. 2018 р., 11:03 ІСГ Полісся   [ оновлено 6 черв. 2018 р., 02:55 користувачем Тетяна Приймачук ]

08 червня 2018 року у рамках агропромислової виставки «АГРО-2018» з 10.00 до 11.00 год. в конференц-залі №1, павільйон №8 Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ), (м. Київ, просп. академіка Глушкова, 1) відбудеться круглий стіл на тему «Проблеми галузі хмелярства, її адаптація до сучасних ринкових умов, регламентації та сертифікації технологічних процесів
виробництва та переробки хмелесировини у відповідності до вимог Європейських регламентів».
Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у даному заході.

програма Агро ‎‎(1)‎‎.docx

1-10 of 71