Новини

ОГОЛОШЕННЯ

опубліковано 16 трав. 2018 р., 20:05 ІСГ Полісся   [ оновлено 16 трав. 2018 р., 20:13 ]

25 травня 2018 року об 11 годині відбудуться вибори директора Інституту сільського господарства Полісся НААН.
Науковим працівникам, які мають право брати участь у виборах, мати при собі документ, який засвідчує особу.
Вибори відбудуться в залі бібліотеки Інституту сільського господарства Полісся.

                                                                                             Організаційний комітет

Науково-практична конференція

опубліковано 16 квіт. 2018 р., 10:28 ІСГ Полісся   [ оновлено 16 квіт. 2018 р., 10:32 ]

Запрошуємо Вас взяти участь у заочній науково-практичній конференції «Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Полісся».
Мета конференції: обмін науково-практичною інформацією, узагальнення результатів наукових досліджень та практичної діяльності з проблем використання земельних ресурсів і агропромислового комплексу, парадигми сучасної екологічної безпеки життєдіяльності людини, освіти, науки та виховання.
На конференції будуть розглянуті питання:
1. Глобальні і регіональні проблеми агроекологічної безпеки та сталого розвитку територій.
2. Агроекологічні ефекти та їх модифікація.
3. Ландшафтна екологія, реабілітація забруднених екосистем та відновлення агропромислового виробництва.
4. Правове забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування.
5. Інноваційні технології в агропромисловому виробництві.
6. Проблеми водокористування, водозабезпечення та екології гідросфери. Екологічна безпека та методологія моніторингу агроекосистем.

Конкурс на зайняття посади директора Інституту сільського господарства Полісся НААН

опубліковано 28 бер. 2018 р., 10:04 ІСГ Полісся   [ оновлено 28 бер. 2018 р., 10:17 ]

Національна академія аграрних наук України оголошує конкурс на зайняття посади директора Інституту сільського господарства Полісся НААН (10007, Житомирська обл., місто Житомир, шосе Київське, будинок 131).
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років, зокрема досвід роботи на керівних посадах не менше 5-ти років, та є фахівцями з основного напряму діяльності цієї наукової установи.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення Академією.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:
- заяву про участь у конкурсі на ім’я Президента НААН, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 9 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;
- особовий листок з обліку кадрів з фотографією (розміром 3х4 см);
- автобіографію;
- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
- довідку про наявність або відсутність судимості;
- інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
- копію паспорта, засвідчену претендентом;
- копію трудової книжки;
- письмову згоду на обробку персональних даних;
- декларацію як кандидата на посаду за минулий рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (роздруковану з сайту НАЗК).
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку (за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально).
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.
У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору до проведення виборів додатково подає підписану заяву та завірені копії документів. У разі не подання зазначених документів, претендент не допускається до участі у виборах.
Документи надсилати на адресу: вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Національна академія аграрних наук України
У разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі.
Телефон для довідок : (044) 521-92-91.

Конкурс на заміщення вакантної посади

опубліковано 22 січ. 2018 р., 09:56 ІСГ Полісся   [ оновлено 28 січ. 2018 р., 08:22 користувачем Тетяна Приймачук ]

Національна академія аграрних наук України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 №777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» від 03.09.2008 р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Державного підприємства «Дослідне господарство «Нова Перемога» Інституту сільського господарства Полісся НААН».
1. Найменування підприємства: Державне підприємство «Дослідне господарство «Нова Перемога» Інституту сільського господарства Полісся НААН».
2. Місцезнаходження підприємства: 13122, Житомирська обл., Любарський район, село Стара Чортория, вул. Молодіжна, будинок 1
3. Основні напрями діяльності підприємства:
- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
- змішане сільське господарство;
- допоміжна діяльність у рослинництві;
- допоміжна діяльність у тваринництві.
4. Строк та місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі:
Заяви та конкурсні пропозиції приймаються у строк до 08 лютого 2018 року за адресою: 01010 м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Національна академія аграрних наук України, кімната 143, телефон для довідок: (044) 521-92- 91, електронна пошта: vnka@naas.gov.ua.
5. Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою, вимоги щодо їх оформлення:
- заява на участь у конкурсі на ім’я Президента НААН Гадзало Я.М. Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента - повністю, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі її наявності);
- належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;
- біографічну довідку (резюме);
- конкурсну пропозицію;
- згоду на обробку персональних даних;
- декларацію як кандидата на посаду за минулий рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (роздруковану з сайту НАЗК);
- рекомендації та інші документи на його розсуд.
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.
У разі подання заяви та документів лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає власноруч підписану заяву.
У разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі.
6. Дата та місце проведення конкурсного відбору:
Дата початку проведення конкурсного відбору 15 лютого 2018 року, 10 год. 00 хв.
Місце проведення: м. Київ-010, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Національна академія аграрних наук України.
7. Дата оприлюднення результатів конкурсного відбору:
Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному сайті Національної академії аграрних наук України (http://naas.gov.ua/) не пізніше трьох днів з дати його завершення.
8. Вимоги до претендента:
Вища освіта другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста) та стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня — не менше ніж 5 років.
9. Вимоги до конкурсної пропозиції:
Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, повинна містити проект програми діяльності підприємства на середньострокову перспективу, в якій передбачається:
- детальний першочерговий план розвитку підприємства протягом одного року;
- заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;
- обсяг надходження коштів до бюджетів;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
- пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.
10. Інформація про фінансові показники розміщені на веб-сайті Інституту сільського господарства Полісся НААН https://isgp.org.ua

Круглий стіл

опубліковано 25 груд. 2017 р., 11:39 ІСГ Полісся

8 грудня 2017 року в Інституті сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України відбувся круглий стіл за участі науковців та виробників хмелю Житомирської, Хмельницької, Рівненської, Львівської областей (26 учасників) з обговорення нагальних проблем галузі хмелярства, її адаптації до сучасних ринкових умов, регламентації та сертифікації технологічних процесів виробництва та переробляння хмелесировини у відповідності до вимог Європейських регламентів.

Прийнято рішення про створення робочої групи для розробки плану імплементації регламентів ЄС, пов’язаних із функціонуванням галузі хмелярства в Україні та проведення відповідних заходів підготування розроблених документів до їх законодавчого затвердження.

Круглий стіл «Хмелярство в Україні. Проблеми регламентації і стандартизації виробництва хмелепродуктів»

опубліковано 4 груд. 2017 р., 09:05 ІСГ Полісся   [ оновлено 4 груд. 2017 р., 09:11 ]

https://sites.google.com/site/isgpua/novini/kruglijstilhmelarstvovukraieniproblemireglamentaciieistandartizaciievirobnictvahmeleproduktiv
Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України постійно проводить науковий супровід галузі хмелярства в нашій державі, моніторинг стану галузі та вносить пропозиції для державних і регіональних інституцій щодо вирішення перспективних завдань діяльності хмелярських підприємств та в цілому галузевого комплексу.
Нині актуальним питанням, яке потребує вирішення, є адаптація галузі до сучасних ринкових умов. Це цілий комплекс законодавчих, організаційних, фінансових аспектів, що потребують удосконалення та вирішення. Крім того, існує проблема проведення у хмелегосподарствах регламентації та сертифікації всієї низки технологічних процесів у відповідності до вимог Європейських регламентів.
Зважаючи на вищевикладене, Інститут сільського господарства Полісся НААН ініціює проведення на базі інституту (м. Житомир, Київське шосе, 131) о 10:00 годині 8 грудня 2017 року круглого столу «Хмелярство в Україні. Проблеми регламентації і стандартизації виробництва хмелепродуктів» за участі науковців та виробничників для обговорення нагальних проблем галузі хмелярства в Україні.
Запрошуємо Всіх зацікавлених осіб прийняти участь у засіданні круглого столу.

Порядок проведення КРУГЛОГО СТОЛУ
Реєстрація 9:30 – 10:00.
1. Відкриття круглого столу –
Рудик Руслан Іванович, директор Інституту сільського господарства Полісся, к.с.-г.н.,
Цибульський Василь Олексійович, голова Асоціації хмелярів України, к.е.н.
10:00 – 10:10
2. Сучасний стан галузі хмелярства в Україні та світі. - Проценко Альона Василівна – старший науковий співробітник відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та економічного аналізу, к.е.н. 10:10 – 11:20
3. Вимоги до якості хмелепродуктів. Регламентація якісної оцінки та первинної переробки хмелю. - Проценко Лідія Василівна – завідувач відділу біохімії хмелю та пива ІСГП, к.т.н., с.н.с. 10:20 – 10:30
4. Вплив технології догляду за продуктивними хмільниками на якість продукції. - Стецюк Олександр Петрович старший науковий співробітник відділу селекції та інноваційних технологій хмелю ІСГП, к.с.-г.н. ІСГП
10:30– 10:40
5. Система екологічно-безпечного захисту хмелю від шкодочинних організмів. Проблеми стандартизації захисту. – Венгер Олег Володимирович старший науковий співробітник відділу селекції та інноваційних технологій хмелю ІСГП
10:40 – 10:50
6. Стан та проблеми стандартизації виробництва хмелю в Україні в зв’язку з необхідністю імплементації регламентів ЄС. - Любченко Владислав Владиславович старший науковий співробітник відділу селекції та інноваційних технологій хмелю ІСГП, к.т.н.
10:50 – 11:00
Виступи та обговорення 11:00 - 12:30
7. Підведення підсумків – Рудик Руслан Іванович, директор Інституту сільського господарства Полісся. 12:30 - 12:40

Обласна науково-практична нарада-семінар

опубліковано 28 лист. 2017 р., 13:09 ІСГ Полісся   [ оновлено 28 лист. 2017 р., 21:51 користувачем Тетяна Приймачук ]

Обласна науково-практична нарада-семінар

28 листопада 2017 року Інститут сільського господарства Полісся разом з керівництвом облдержадміністрації та управлінням агропромислового розвитку провів обласну науково-практичну нараду-семінар з питань завершення комплексу осінньо-польових робіт, ходу зимівлі в тваринництві та моніторингу фітосанітарного стану посівів озимих культур. В роботі семінару прийняли участь науковці Інституту; представники Житомирського національного агроекологічного університету; керівники та спеціалісти управління агропромислового розвитку облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів агропромислового розвитку райдержадміністрацій; спеціалісти з питань організації виробництва та маркетингу продукції рослинництва; керівники та спеціалісти обласних служб системи агропромислового комплексу області. Контингент учасників – 67 чоловік.
Перед присутніми виступив начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Кирилюк Руслан Миколайович, який ознайомив з інформацією про завершення комплексу осінньо-польових робіт, ходом зимівлі в тваринництві, виконанням галузевих програм в області.
На пленарному засіданні з доповідями виступили:
- заступник директора Інституту сільського господарства Полісся НААН України Мельничук Андрій Олексійович – «Про стан озимих зернових культур та ріпаку в агроформуваннях області»;
- старший науковий співробітник інституту сільського господарства Полісся НААН України Венгер Олег Володимирович – «Про фітосанітарний стан озимих культур в господарствах області»;
- директор державної установи Житомирська філія «Інститут охорони ґрунтів України» Паламарчук Роман Павлович – «Про стан агрохімічного обстеження ґрунтів в сільськогосподарських підприємствах області»;
- заступник генерального директора державного підприємства «Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Лісунова Алла Казимирівна – «Функції центру стандартизації, метрології та сертифікації у сфері технічного регулювання та контролю якості і безпечності продукції»;
- начальник відділу по роботі в Житомирській області ПАТ «Аграрний Фонд» Гриценко Юрій Васильович – «Про напрямки роботи ПАТ «Аграрний Фонд» у 2017-2018 маркетингових роках»;
- начальник Житомирського регіонального відділу ПАТ ДПЗКУ Каленський Андрій Петрович – «Про умови форвардних закупівель Державною продовольчою зерновою корпорацією у 2017-2018 маркетингових роках»;
- заступник начальника Житомирського обласного центру з гідрометеорології Мяснікова Лариса Миколаївна – «Про особливості гідрометеорологічних умов протягом перезимівлі озимих культур». 
Практичною частиною семінару було ознайомлення з роботою державної установи «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія».

День працівника сільського господарства

опубліковано 28 лист. 2017 р., 13:05 ІСГ Полісся

День працівника сільського господарства

17 листопада 2017 року в Інституті сільського господарства Полісся було проведено Вчену раду, приурочену до святкування «Дня працівника сільського господарства». Перед колективом виступив директор установи, Рудик Руслан Іванович, який привітав присутніх з професійним святом та подякував за сумлінну працю в нелегкий для науки час. Адміністрація та профспілковий комітет Інституту сільського господарства Полісся нагородили працівників преміями, грамотами та подяками за сумлінне відношення до виконання своїх професійних обов’язків, активну участь у впровадженні наукових розробок у розвиток агропромислового виробництва.

Засідання координаційно-методичної ради Програми наукових досліджень 09 НААН «Хміль»

опубліковано 19 лист. 2017 р., 12:13 ІСГ Полісся

14 листопада 2017 р. на базі Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук було проведене засідання координаційно-методичної ради Програми наукових досліджень 09 НААН «Хміль».
Порядок денний:
1. Звіти керівників завдань ІІ рівня програми наукових досліджень 09 «Наукові основи новітніх методів селекції, біотехнології, розсадництва та інноваційних енергоощадних технологій виробництва, переробляння і використання хмелю» («Хміль») за 2017 рік.
2. Внесення змін та затвердження персонального складу координаційно-методичної ради з ПНД 09 НААН «Хміль» на 2018 рік.
3. Затвердження плану роботи координаційно-методичної ради з ПНД 09 НААН «Хміль» на 1 півріччя 2018 року.

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ЯКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНОЇ ГАЛУЗІ»

опубліковано 13 жовт. 2017 р., 22:38 ІСГ Полісся

https://drive.google.com/file/d/0B7iSgtOTmRt-QVlINjZSVFB2Z1E/view?usp=drive_web
4-5 жовтня 2017 року в мальовничому місті Полтава на підприємстві ПАТ «Фірма «Полтавпиво» відбувся науково-інформаційний практикум «Всеукраїнський день якості підприємств пиво-безалкогольної галузі» (далі – День якості). В цьому заході прийняли участь більше 85 фахівців з 34 підприємств пиво-безалкогольної галузі – директорів з виробництва, директорів з якості, головних технологів (головних пивоварів), начальників лабораторій та інших спеціалістів з технології та якості продукції з усієї України.
Серед доповідачів особливу увагу привернув виступ начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби Полтавської області Кравченко Раїси Іванівни щодо розгляду Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин. Акти перевірки», що викликав багато питань і додаткових роз’яснень. З цікавістю сприйняли доповідь начальника відділу біохімії хмелю та пива Інституту сільського господарства Полісся НААН України, к.т.н. Проценко Лідії Василівни «Біохімічні критерії зарубіжних та українських сортів хмелю та способи охмеління пивного сусла з їх урахуванням» та презентацію хмелепродуктів директора компанії «Хопштайнер Україна» Михайлова Миколи Георгійовича.
https://drive.google.com/file/d/0B7iSgtOTmRt-ZUtXWjZfZEVXRW8/view?usp=drive_web

1-10 of 60