Lidt om præmier

Foto: SRPI
De arrangerende klubber fastsætter hvordan der præmiers - dog skal minimum 50% af indskuddet gå til præmier - typisk er der præmie for hver tredje eller fjerde deltager ved stævnerne.
Præmier for kredsmesterskabet fastsættes af Isefjordkredsens bestyrelse. Desuden får Kredsmesteren en vandrepræmie med hjem til kaminhylden. Præmierne overrækkes ved det sidste tællende stævne - i 2014 ved Finale Stævnet i Lynæs.
En glad vinder ved Orø Rundt Classic
En glad vinder ved Orø Rundt Classic 2012
Kredsmester 2011, Bjørn Kloster med besætning
Christian og Lars
17 kg vandrepræmie til bedste sejlerskole ved SRPI 2012