Kapsejlads nyt‎ > ‎

Orø Bådelaug inviterer til Orø Rundt ClassiC/ kredsmesterskabsfinale

indsendt 14. aug. 2016 02.02 af Connie Andersen   [ opdateret 1. sep. 2016 00.49 ]
Lørdag d. 10. september 2016 afholdes der finale stævne på Orø. Klokken 10.00+
I to samtidige versioner!
Kapsejlads og tursejlads i én og samme bevægelse.
Se og print indbydelsen nederst på siden for evt. ophængning i dit klubhus.

Orø Rundt – Hver sin vej
Sejladsen afvikles som enkeltbådssejlads efter DH og med respitstart.
Første båd (højeste GPH) starter klokken 10:00. Skippermøde klokken 09:00 i klubhuset på Orø Havn.
Tilmelding udelukkende online via www.kapsejler.dk
Denne sejlads kræver gyldig licens og man skal ud over skippernavn, e-mail og tlf.nr., oplyse antal deltagere i båden OG gyldigt certifikat nr. ved tilmelding.
Certifikatet efterprøves på Websejler.dk for gyldighed og data derfra bruges til tidsberegningen.
Beregningsgrundlag er TA-målet ”GPH”.
Starterne beregnes efter tilmeldingsfristen er udløbet. Der kan ikke rettes i certifikater efter tilmelding. Båddata, der er ændret senere, vil ikke blive anvendt.
Jf. vedtagelsen i Isefjordkredsen sejles kun ét løb. DH-både og Folkebåde i samme løb. Alle efter DH.
Sejladsen er for alle både et enkeltbådsløb uden yderligere løbsinddeling.
Sejladsen er en distancesejlads med start og mål på Orø.
NB! Denne sejlads er Kredsmesterskabets finalestævne for 2016 derfor dobbelt pointgivning.
Her gælder det om at vinde og samle point til afslutningen på kredsmesterskabet 2015/16.
En helt almindelig kapsejlads.1. Præmien hér, vil mindst være vandrepokalen ”Godthaabsgaardpokalen” (2005)
Sidste-”præmien” er den berygtede, men smukke Luk-Leddet præmie havelågen.

Tursejladsen Orø
Dette er en distancesejlads for kølbåde, der sendes modsat kapsejladsen rundt om øen og her tildeles man et ”TurLYS”. Har man et bedaget målebrev til sin båd, kan man i meddelelsesområdet i tilmeldingen skrive sit LYS. 
Ellers finder vi et passende og retfærdigt. Der ikke kan diskuteres.
Tursejladsen Orø Rundt gennemføres med TurLYS og også med respitstart.
Tursejlerne startes sammen med kapsejlerne, men har altså egen bane.
Tursejlende både skal føre nationsflag på hækken og her gælder søfartsregler og ISAF’s: ”Simple regler for kapsejlads”.
Banerne for begge sejladser er identiske, med modsatte sejladsretninger.
Skippermøde for Tursejladsen er også klokken 09:00 i klubhuset på Orø Havn.
Tursejladsen kræver ikke licens og man skal ud over skippernavn, email og tlf.nr.,
oplyse antal deltagere samt sejlnummer ved tilmelding.

Praktiske oplysninger:
Dette er IKKE en del af sejladsbestemmelserne.

For begge sejladser gælder:
Præmie til hver 3. startende båd.
Erindringsgaver for sejladsen for alle deltagere i sejladsen.Efter endt sejlads for begge sejladser, er der præmieoverrækkelse.
Deltagelse, erindringsgaver, præmier m.m. er inkluderet i startgebyret på: 200,- pr. båd, der betales ved ankomst til skippermødet klokken 09:00.
Tilmelding for både - og antal sejlende deltagere: via www.kapsejler.dk
Se sejladsbestemmelser invitation og tilmeldingslink samme sted.
Udvidet information på www.kapsejler.dk

Der skal IKKE betales havnepenge for deltagende både ved overnatning i forbindelse med arrangementet.
Seneste tilmelding er torsdag 8. september 2016 klokken 21.00. Invitationen er annonceret på Kredsens hjemmeside og sendt til nærliggende klubber. Andre klubber der kommer undervejrs med denne invitation er velkomne.
Tilmelding og økonomi: Se kapsejler.dk ”Info om dette års arrangement”.
Vel mødt til skippermøde og sejlads d. 10. september 2010.

Sejladsudvalget
Ċ
Connie Andersen,
14. aug. 2016 02.03
Comments