Her bringes nyt om kapsejladserne i Isefjordkredsen. Interesserede kan abonnere på RSS-feeds, og få en lille hilsen, når der er nyt. Send gerne indlæg og tips om nyt til inderfjord<>gmail.com (<> erstattes med snabel-a).
Gamle nyheder, f.eks. om Kredsmesterskab 2011, findes fortsat under 'Generelt nyt', og vil ikke blive flyttet.
Foto: Sydfjordsstævne

Roskilde Sejlklub inviterer til Afriggersejlads/Afriggertursejlads d.2.oktober

indsendt 23. aug. 2016 23.10 af Connie Andersen   [ opdateret 23. aug. 2016 23.11 ]


Sydfjordsstævne i Herslev den 27.august

indsendt 19. aug. 2016 03.44 af Connie Andersen   [ opdateret 19. aug. 2016 03.48 ]

Lørdag 27/8 sejles kapsejlads, der tæller med i kredsmesterskabet, samt ræs for sjov i cruising-klassen. Lørdag aften fester vi igennem, og søndag 28/8 sejler juniorerne, og der holdes præmieoverrækkelse med pral for Sjælland Rundt På Indersiden kl. 10:00.

Lørdag sejler kapsejlerne 2 sejladser på op-ned-bane i Yderbredningen og 1 distancesejlads tilbage til havnen. Se baneskitser...

 Både i cruising-klassen - det vil sige både uden målebrev, eller både med målebrev, som gerne vil tage det hele lidt mere afslappet - sejler 1 sejlads fra Herslev til Yderbredningen, og 1 sejlads tilbage til havnen - se baneskitser her. Der sejles efter forenklede regler og TurLys, og du vælger om du vil sejle med eller uden spiler kort inden første start. Læs mere om 'Ræs for sjov', som vi også kalder cruisingsejladserne...

 Lørdag aften er der sejlerfest i klubhuset. Det koster kun 100,- for voksne, og 50,- for unge under 18 år, for grillmad med tilbehør - tilmelding til sejlerfesten sker ved tilmelding til sejladserne, med tilmeldingsfrist søndag 21/8-16: 

Overnatning i Herslev er gratis for betalende deltagere i Sydfjordsstævnet, uanset om man kommer fra en frihavn eller ej. Der er desuden mulighed for at overnatte i telt på shelterpladsen bag sejlklubben.

Igen i år tæller Sydfjordsstævnet lørdag 27. august og Jyllinge Open lørdag 17. september med i HSS' klubmesterskab for kølbåde. Begge stævner tæller også med i JS' klubmesterskab, og i Kredsmesterskabet.

For Jyllinge- og Herslevsejlere er deltagergebyret ved begge stævner inkluderet i deltagergebyret, når der er betalt for deltagelse i klubbernes aftenkapsejadser og klubmesterskaber.

 
Af hensyn til planlægningen er det vigtigt, at Jyllinge Sejlklubs og Herslev Strand Sejlklubs kapsejlere tilmelder sig, ligesom alle andre! 

 

Orø Bådelaug inviterer til Orø Rundt ClassiC/ kredsmesterskabsfinale

indsendt 14. aug. 2016 02.02 af Connie Andersen   [ opdateret 1. sep. 2016 00.49 ]

Lørdag d. 10. september 2016 afholdes der finale stævne på Orø. Klokken 10.00+
I to samtidige versioner!
Kapsejlads og tursejlads i én og samme bevægelse.
Se og print indbydelsen nederst på siden for evt. ophængning i dit klubhus.

Orø Rundt – Hver sin vej
Sejladsen afvikles som enkeltbådssejlads efter DH og med respitstart.
Første båd (højeste GPH) starter klokken 10:00. Skippermøde klokken 09:00 i klubhuset på Orø Havn.
Tilmelding udelukkende online via www.kapsejler.dk
Denne sejlads kræver gyldig licens og man skal ud over skippernavn, e-mail og tlf.nr., oplyse antal deltagere i båden OG gyldigt certifikat nr. ved tilmelding.
Certifikatet efterprøves på Websejler.dk for gyldighed og data derfra bruges til tidsberegningen.
Beregningsgrundlag er TA-målet ”GPH”.
Starterne beregnes efter tilmeldingsfristen er udløbet. Der kan ikke rettes i certifikater efter tilmelding. Båddata, der er ændret senere, vil ikke blive anvendt.
Jf. vedtagelsen i Isefjordkredsen sejles kun ét løb. DH-både og Folkebåde i samme løb. Alle efter DH.
Sejladsen er for alle både et enkeltbådsløb uden yderligere løbsinddeling.
Sejladsen er en distancesejlads med start og mål på Orø.
NB! Denne sejlads er Kredsmesterskabets finalestævne for 2016 derfor dobbelt pointgivning.
Her gælder det om at vinde og samle point til afslutningen på kredsmesterskabet 2015/16.
En helt almindelig kapsejlads.1. Præmien hér, vil mindst være vandrepokalen ”Godthaabsgaardpokalen” (2005)
Sidste-”præmien” er den berygtede, men smukke Luk-Leddet præmie havelågen.

Tursejladsen Orø
Dette er en distancesejlads for kølbåde, der sendes modsat kapsejladsen rundt om øen og her tildeles man et ”TurLYS”. Har man et bedaget målebrev til sin båd, kan man i meddelelsesområdet i tilmeldingen skrive sit LYS. 
Ellers finder vi et passende og retfærdigt. Der ikke kan diskuteres.
Tursejladsen Orø Rundt gennemføres med TurLYS og også med respitstart.
Tursejlerne startes sammen med kapsejlerne, men har altså egen bane.
Tursejlende både skal føre nationsflag på hækken og her gælder søfartsregler og ISAF’s: ”Simple regler for kapsejlads”.
Banerne for begge sejladser er identiske, med modsatte sejladsretninger.
Skippermøde for Tursejladsen er også klokken 09:00 i klubhuset på Orø Havn.
Tursejladsen kræver ikke licens og man skal ud over skippernavn, email og tlf.nr.,
oplyse antal deltagere samt sejlnummer ved tilmelding.

Praktiske oplysninger:
Dette er IKKE en del af sejladsbestemmelserne.

For begge sejladser gælder:
Præmie til hver 3. startende båd.
Erindringsgaver for sejladsen for alle deltagere i sejladsen.Efter endt sejlads for begge sejladser, er der præmieoverrækkelse.
Deltagelse, erindringsgaver, præmier m.m. er inkluderet i startgebyret på: 200,- pr. båd, der betales ved ankomst til skippermødet klokken 09:00.
Tilmelding for både - og antal sejlende deltagere: via www.kapsejler.dk
Se sejladsbestemmelser invitation og tilmeldingslink samme sted.
Udvidet information på www.kapsejler.dk

Der skal IKKE betales havnepenge for deltagende både ved overnatning i forbindelse med arrangementet.
Seneste tilmelding er torsdag 8. september 2016 klokken 21.00. Invitationen er annonceret på Kredsens hjemmeside og sendt til nærliggende klubber. Andre klubber der kommer undervejrs med denne invitation er velkomne.
Tilmelding og økonomi: Se kapsejler.dk ”Info om dette års arrangement”.
Vel mødt til skippermøde og sejlads d. 10. september 2010.

Sejladsudvalget
Hesselø Rundt d.3.sept. 2016

indsendt 21. jul. 2016 03.39 af Connie Andersen   [ opdateret 21. jul. 2016 03.41 ]


Hundested Motor og Sejlklub inviterer til kapsejladsen Hesselø Rundt den 3. september 2016 med start kl. 9.00. Skippermøde kl. 8.00 i HMS klubhus med orientering om sejladsregler mm. Fra kl. 7.30 er der registrering og morgenmad til skipper og gaster.
Sejladsen tæller med ved Isefjordkredsens mesterskab for kølbåde og er delt op i to løb, som afvikles samtidig.
1. løb for både der ønsker at deltage i kredsmesterskabet. Bestemmelserne findes på www.isefjordkredsen.dk. Denne sejlads kræver gyldig licens. Sejladsen afvikles efter DH og der benyttes TCC-værdier til beregning af præmietider.
2. løb, cruisingsejlads, hvor alle kan være med. Sejladsen afvikles efter almindelige søvejsregler. Der beregnes TCC-værdier for deltagende både og disse benyttes til beregning af præmietider.
Tilmelding senest tirsdag den 29. august på liste i HMS klubhus eller på e-mail: poul.jensen1949@me.com. Sejladsbestemmelser vil blive tilsendt.
Ved tilmelding oplyses: skippernavn, bådnavn, bådtype, certifikat-nummer hvis man er med i 1. løb, samt sejlklub, e-mail adresse og telefonnummer.
Det koster 200 kr. per båd at deltage i kapsejladsen og morgenmaden.
Hundested Havn giver én gratis overnatning i Hundested Havn i forbindelse med sejladsen.
Yderligere oplysninger: Poul Jensen 28 85 54 10
Se også HMS-hjemmeside: http://www.hms-hundested.dk/.

SRPI - Sjælland Rundt På Indersiden 18-19. juni 2016

indsendt 20. maj 2016 00.28 af Connie Andersen   [ opdateret 20. maj 2016 00.28 ]

Kap- og tursejladsen Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI) er en af Danmarks sjoveste, mest fremgangsrige sejladser. Siden 1996 er sejladsen vokset fra seks deltagere til over hundrede både. Vælg fra menuen til venstre, eller klik på kortet for at læse mere om sejladsen.

 
 
NB! Banen beskrevet i logbøgerne er gældende - det viste banekort er alene en illustration.
 
SRPI arrangeres af Herslev Strand Sejlklub og Isefjordkredsen i samarbejde med en gruppe ildsjæle fra klubber rundt omkring i Roskilde Fjord og Isefjord. Ildsjælene og rigtigt mange tilfredse deltagere vi kan takke for sejladsens succes, fremgang og bredde – det kan du læse en masse om på hjemmesiden. 


Klik på de gamle plakater for at læse om SRPI 2012, 2013, 2014 og 2015
   

Orø Rundt Singlehand lørdag d.28.maj

indsendt 17. maj 2016 06.55 af Connie Andersen   [ opdateret 17. maj 2016 07.00 ]

Velkommen til Orø Rundt Singlehand. Orø Bådelaug Sejladsudvalg står for arrangementet.

Invitationen findes i PDF vedhæftet til udprint og ophængning i jeres klubber.


Datoer for kapsejladser i Isefjorden 2016

indsendt 4. nov. 2015 02.43 af Connie Andersen   [ opdateret 17. maj 2016 07.15 ]

28.05. Singlehand, Orø
18.-19.06. SRPI, Herslev
20.08. Orø Rundt, Holbæk
27.08.Sydfjordstævne, Herslev
28.08.Juniorstævne, Herslev
03.09. Hesselø Rundt, Hundested
10.09.Orø Rundt Classic, GRAND FINALE, Orø
17.09.Jyllinge Open, Jyllinge
02.10. Afriggersejlads, Roskilde

Sejlsportsligaen startet i barskt vejr

indsendt 12. maj 2015 23.12 af Connie Andersen   [ opdateret 12. maj 2015 23.37 ]

Roskilde besætningen i problemer

Sejlsportsligaen – danmarksmesterskabet for klubhold – er gået i gang og første afdeling af fire er afviklet i Skive i weekenden 8.-10. maj.  Hvert hold sejlede 14 sejladser. 4 sejladser fredag i god mellemluft, lørdag 6 sejladser i 8-10 m/sek., og søndag var det så rigtigt blæsevejr med 10-15 m/sek., hvilket stillede store krav til besætningernes tekniske formåen.
Dansk Sejlunion startede Sejlsportsligaen i 2014 efter tysk forbillede. Der sejles i et felt på 6 små kølbåde af typen J/70, som er en ganske ny-designet sportsbåd med en besætning på 4. Båden, som også anvendes i den tyske liga, er med asymetrisk spiler og meget velsejlende.
Sejlklubben Lynæs kvalificerede sig sidste efterår til at deltage i ligaen i 2015, og holdet i Skive bestod af Sofus Pedersen, Jesper Riise, David Corneliussen og Stephan Bruun-Nielsen. Lynæs deltog i Sejlsportsligaen for første gang, og sluttede på en ganske acceptabel 11.-plads. Og de har lært en masse til 2. afdeling skal sejles 12.-14. juni i Horsens.
Der er ingen tvivl om, at niveauet er voldsomt højt i ligaen, så der skal nu gøres en indsats for at få samlet erfaringerne fra 1. afdeling sammen til Horsens-stævnet.
Konkurrencen er benhård og de fleste af de øvrige hold består af OL-folk og meget sammensejlede besætninger fra andre klasser. fx bestod vinderholdet fra Frederikshavn af landets formodentlig bedste team i Melges 24, en anden moderne sportsbåd, så de har stor teknisk rutine i at sejle den type båd med asymetrisk spiler. Det kommer dem til gode, når vejret viser sig fra sin mere barske side. Lynæs’s hold har alene erfaring med denne type både fra de 3 gange, de har været på vandet i lejede J/70'ere i Hellerup. Det er desværre ikke lykkedes at skaffe sponsormidler til mere træning, og hverken sejlklubben eller sejlerne har haft råd til mere.
Rorgænger i Skive var Sofus, som siger: "Det har været mega sjovt at være med. Det er godt at være med blandt så mange rigtig hurtige besætninger i både, der er bygget til at sejle stærkt. Det gik rimeligt. Vi klarede den taktiske del fint og havde også en rigtig god fart, men når vinden runder 10 m/sek. er vi bagud på bådhåndteringen. Vi fik heldigvis flere gode placeringer og sluttede også af med en 2.-plads i sidste sejlads. Det var rart. Nu skal vi lige have optimeret tingene til næste stævne i Horsens, så vi kan være med lidt længere fremme."
Henrik Pedersen Lynæs.


Referat fra kapsejlads koordineringsmødet d.13.nov. 2014 i Jægerspris

indsendt 15. nov. 2014 01.42 af Connie Andersen   [ opdateret 17. mar. 2015 00.28 ]


Punkt 1.  Kapsejladskoordinering, - stævner / datoer 2015

Maj

d. 2.-3. Håndværker Cup (Jægerspris Sejlklub) - Kun Nordisk Folkebåd

d.30. Orø Rundt Singlehand (Orø Bådelaug)

Juni

d.13. Kignæs Open (Jægerspris Sejlklub)

d.20.-21 Sjælland Rundt på Indersiden (Herslev Sejlklub/Kredsen)

August

d.15. Holbæk Orø Rundt (Holbæk Sejlklub)  

d.22.-23. Finalestævne i Lynæs (Lynæs Sejlklub)                                  2015

d.29. Sydfjordsstævne Herslev (Herslev Strand Sejlklub)                       2016

September

d.5. Hesselø Rundt (Hundested Motor- og Sejlklub)

d.12. Orø Rundt Classic (Orø Bådelaug)

d.19. Jyllinge Open (Jyllinge, Herslev og Veddelev)

Oktober

d.4. Afriggeren Roskilde (Roskilde Sejlklub)

Det blev besluttet at flytte rundt, som det fremgår af ovenstående. Finale stævnet i Lynæs blev flyttet frem til august, i håb om at få flere både fra andre klubber med. Dermed kommer sejladserne efter denne dato til at tæller til kredsmesterskabet 2016.

For 2015 kredsmesterskabet tæller derfor kun følgende sejladser frem til og med Finale stævnet i Lynæs:

2014 Afriggersejlads - Roskilde

2015 d.30.maj Orø Rundt Singlehand (Orø Bådelaug)

2015 d.13.juni Kignæs Open (Jægerspris Sejlklub)

2015 d.20.-21.juni Sjælland Rundt på Indersiden (Herslev Sejlklub/Kredsen)

2015 d.15.aug. Holbæk Orø Rundt (Holbæk Sejlklub)  

2015 d.22.-23.aug. Finalestævne i Lynæs (Lynæs Sejlklub)

Sejlere og klubber rundt omkring i kredsen opfordres til, - at besøge kredsens Facebook side og blive medlem. Vi håber, - at arrangørerne vil benyttet Facebook siden til at informere klubber som medlemmer i kredsen om forestående kapsejladsarrangementer.

Punkt 2. Præmier og indskud

Indskud. Der må tages op til kr.200, - 50 % af indskuddet skal gå til præmier som sidste år. Husk præmier til cruising sejlere. Dvs. ingen ændringer.

 

Punkt 3. Kredsmester. -Hvad er kriteriet?

Opmærksomheden henledes på flg.:
For at blive kredsmester skal man være medlem af en af kredsens klubber.

Det blev desuden vedtaget, at listerne for sammentælling af point til kredsmesterskabet fremadrettet skal være renset for deltagere fra klubber udenfor kredsen.

Punkt 4. Evt. og bordet rundt om hvad der sker i klubberne

Rundt om bordet:

Frederikssund Sejlklub. Individuelt handicap til aftensejladserne.

Lynæs. Nogle sejler ”singlehand” sejladser om onsdagen. Ingen brok fra gasterne. Fremgang i deltagende både.

Jyllinge: Fin sæson. Fin tilslutning til sejladserne. Samarbejde med Herslev omkring klubmesterskabet. Veddelev er også med og holder også deres klubmesterskab v. Jyllinge Åben.

Holbæk. Deres år er gået godt. Lille fremgang. Flere der melder til end der deltager om efteråret. Samler Hørby og Holbæk Bådelaug (medlem af Holbæk Sejlklub).

Roskilde. Sejler onsdagssejlads sammen med Veddelev. Let tilbagegang i tilmeldte både. Afriggeren for nedadgående. Overvejer, at sejle efter individuelt handikap til klubsejladserne. Matchrace går godt.

Orø. Faldende deltagerantal. Dropper onsdags sejladsen og påtænker,- at sejle med i Holbæk næste sæson. Singlehand bliver uden tilbud til tursejlere. Orø Rundt Classic tilbyder cruising sejlads.

Hundested. Forårssæsonen var fin. Men efteråret blev ramt af en afmatning. Det tegner ikke godt. Når folk ikke orker at sejle i Hundested tvivles der på, at de vil sejle til Lynæs. Var kommentarer til hvorfor Hundested bådene ikke sejlede til Lynæs.

Herslev. Singlehand om mandagen med 11 deltagende både. Onsdagen 14 både på vandet. Nyt, - samarbejdet omkring Jyllinge åben. Pakkepris for forår, efterår, Sydfjordstævne, Jyllinge åben for kr. 400 for alle stævner. Det giver point til klubmesterskaberne, - at være med i Jyllinge åben / deltagelse.
Pointfordelingen går som referenten opfattede det ud på, - at deltage i de sejladser man har meldt sig til. Bliver fratrukket point når man ikke deltager. Et forsøg på, at få flere sejlere på vandet. Fint hvis Roskilde også var med.

Præmier til cruisingsejlere i lighed med kapsejlerne i Herslev.

Jægerspris. En folkebåd mindre i år. Konceptet er blevet ændret fra en lang op-ned bane til 3 hurtige op-ned baner. Tilsvarende antal deltager på model bådssiden som kapsejaldssiden. Denne sejlladsform fungerer fint når der er for meget vind i renden. Tonen ændrede sig her sidst på efteråret. Et forhold der affødte besøg af Flemming Palne. Ny national baneleder i Jægerspris der tilbyder sig til klubberne. Det er Hans Friis, som har hjemmebane i Jægerspris (Se JSK hjemmedeside for kontakt)

Løs snak med reference til formandsmødet torsdag d.7. november:

Bl.a. omkring de manglende licenser.
I Jyllinge tilbyder man noget nyt. Her kan de unge ”surfe” rundt imellem klubbens materiel. Jolle, surfer og kajakker samt skolebåd mm.

Idé - med et klubmedlemskort kunne unge sejle i flere klubber under deres uddannelse?

Snak om kredspræmie til den båd der har sejlet flest cruisingsejladser.

Forslag fremme om at det er overalt vinderen af en sejlads er vinderen (sådan er det i Jyllinge). Det var i forbindelse med snakken omkring hvordan vi i fremtiden afvikler kredsmesterskabet.

Sejlerne rundt omkring i klubberne opfordres til at besøge kredsens facebook side og blive medlem. Vi forsøger af denne kanal at komme ud med arrangement beskrivelser.

NYT: Holbæk Kommune vil lave en ny vandskibane, kabelpark. Ventelister i flere mdr. for at komme til at deltage i lignende baner bl.a. i Hvide Sande, hvor der er en vandskibane bygget af den lokale turistforening.

I Holbæk er sejlklubben gået ind i samarbejde med Holbæk Kommune / Sidesporet og stiller således med instruktører. Det bliver surfere fra Holbæk Sejlklub.

Der vil såfremt det vides blive op til 7 forhindringer i Holbæk.

Klubben håber på, at tiltaget vil været med til at fastholde de unge sejlere.Banen vil komme til at ligge ved den gamle havn v. rensningsanlægget og ud til sejlrende. Se www.kabelpark.dk/

 

 

Kapsejladsdatoer 2014

indsendt 12. dec. 2013 23.32 af S.R.P.I Inderfjord   [ opdateret 12. jun. 2014 11.01 af Connie Andersen ]

 Referat fra kapsejlads koordineringsmøde, 21. november 2013 findes under kreds information. Blandt andet med datoer for kølbådstævner i 2014: 
  • 3-4. maj  Håndværkercup for Nordisk Folkebåd
  • 31. maj  Orø Rundt Singlehand
  • 21-22. juni  Sjælland Rundt På Indersiden
  • 16. august  Orø Rundt
  • 30. august  Sydfjordsstævne 
  • 6. september  Hesselø Rundt  
  • 13. september  Orø Rundt Classic
  • 20. september  Jyllinge Open
  • 27-28. september  Super Finale
  • 5. oktober  Afriggersejlads  
  
 
 
 
Drabant 24 - Followme

1-10 of 50